Browsing All posts tagged under »szociológia«

Cigányok és nem cigányok | Forgács István: Cigánynak lenni

január 16, 2014 Írta:

0

Nádudvari Anna | Cigánynak lenni című könyvében Forgács István arról ír, hogy a cigányok is felelősek a köztük és a nem cigányok között kialakult áldatlan viszo­nyért. Hogy változniuk kell. A változás útjáról, módjáról kevés szót ejt, de hát egyetlen ember nyilván nem is kínálhat mindenre megoldást. Neki, mint beszámol róla, soha semmilyen kellemet­len­sége vagy hátránya […]

Mikal Hem: Kezdő diktátorok kézikönyve (részlet)

január 4, 2014 Írta:

0

A diktatúra nagyszerűsége A hatalomra törekvésnek számtalan oka van. A hatalommal befolyás, ellenőrzés, csodálók sora és gyakran gazdagság jár. A nyugati demokráciákban sajnos megvan a határa annak, hogy mekkora politikai hatalommal bírhatunk. A demokratikusan megválasztott vezetőknek mindig tekintettel kell lenniük az ellenzékre, és arra, hogy az emberek ingadoznak az egyes politikai jelöltek között. Amikor a […]

Ami hasznos, az hasznos | Mikal Hem: Kezdő diktátorok kézikönyve

január 4, 2014 Írta:

0

Cserhalmi Imre | Előre bocsátandó, hogy a könyv szerzője az oslói egyetem filozófia szakán szerzett diplomát, Norvégiában, vagyis az általános vélemény szerint a világ jelenleg legerősebb demokráciájában. Mikal Hem volt újságíró, kommentátor, a nemzetközi politika és kapcsolatok kutatója, szinte az egész világot bejárta, s ami e könyv eredete szempontjából nem lényegtelen, évekig élt Zimbabwéban, Mugabe […]

P. Babiak, R. D. Hare: Kígyók öltönyben (részlet)

december 11, 2013 Írta:

0

| 2 | Mégis, kik ezek az emberek? | A regényekben és a filmekben a pszichopaták ábrázolása szél­ső­séges és sztereotipikus. Általában hidegvérű soro­zat­gyilko­sok­ként, zaklatókként, szexuális bűnözőkként, szélhámo­sok­ként jelenítik meg őket, de sokszor ők az ördög megtestesítői, olyan manipulatív gonosztevők, mint Dr. No vagy Hannibal Lecter. A valóság sajnos néha alátámasztja ezt az elképzelést, ám az […]

Szó, szó, szó… | P. Babiak, R. D. Hare: Kígyók öltönyben

december 11, 2013 Írta:

0

Cserhalmi Imre A könyv 350 oldalának legalább a fele megtakarítható volna: ez a kiadás költségeire és az olvasó idejére is vo­natkozik. Ritkán találkozik az ember a túlírtság ilyen tragikomikus mértékével. Az ismétlések már­-már bá­jos végtelenjébe csöppenve jogos kételyek tá­mad­hatnak a szerzők önreflexiója és önfegyelme meglétét illetően, továbbá arról, hogy a mondandó szűkös volta, vagy a […]

Csepeli György: A hatalom anatómiája (részlet)

november 16, 2013 Írta:

1

Előszó Évek óta tartok előadásokat a Politikai antropológia című tárgy keretében kulturális antropológus szakos egyetemi hall­ga­tóknak. Az egyes témákat igyekeztem alaposan kidol­gozni s bemutatni, hallgatóim pedig a maguk által készített jegyzetek alapján készülnek a vizsgára, feldolgozva a megadott szakirodalmat is. Nehezíti azonban a tárgy tanu­lását, hogy nincs magyarul olyan szöveg, mely egységes keretben, a politika […]

A közérthetőség metszéspontján | Csepeli György: A hatalom anatómiája

november 16, 2013 Írta:

0

Cserhalmi Imre A hatalomról és hatalmasokról, politikáról és politi­kusokról, vezetőkről és vezetettekről, felelős­ségről, dön­tési dilemmákról, illetve mecha­nizmu­sokról, s ezeken kívül is sok olyasmiről szól A hata­lom anatómiája, amivel a kor embere hol át­téte­lesen, hol testközelien, de szüntelenül talál­kozik, olykor anélkül, hogy ez a találkozás tuda­tosulna benne, olykor meg úgy, hogy érzi a talál­kozását, érintettségét valamivel, […]