Browsing All posts tagged under »lexikon«

Dormán Júlia, Kiss Gábor: Tulajdonságszótár (részlet)

május 5, 2015 Írta:

0

Dormán Júlia, Kiss Gábor: Tulajdonságszótár Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015

Gárdonyi titkos naplója inspirálta | Dormán Júlia, Kiss Gábor: Tulajdonságszótár

május 5, 2015 Írta:

0

Cserháthalápy Ferenc | A napokban jelent meg a magyar egynyelvű szó­tárairól híres Tinta Könyvkiadónál a Tulajdon­ságszótár, amely személyleíró szavak magya­rázatát és ellentétét, valamint fogalomköri cso­portosítását találhatjuk meg, ahogy ezt az alcíme is elárulja. Er­ről kérdeztük a szerzőket, Dormán Júlia pszi­cho­lógust és Kiss Gábor lexikográfust. Tudom, hogy milyen egy angol–magyar szótár, egy helyesírási szótár, egy szinonimaszótár, […]

Dr. Szauder Ipoly: Kardiológiai szófejtő

április 16, 2013 Írta:

0

Dr. Szauder Ipoly belgyógyász, kardiológus, hypertonológus, osztályvezető főorvos, egyetemi előadó, számos publikáció, szakkönyv szerzője, európai kardiológus és hypertónia specialista címek birtokosa. A szívbetegségek és a magas vérnyomás összefüggéseinek elkötelezett kutatója, több mint három évtizedes belgyógyászati-kardiológiai kórházi gyakorlata során új diagnosztikai eljárások kidolgozója. Rohanó világunkban a túlterhelt orvosnak kevés ideje jut részletes magyarázat adására, pedig az […]

Dr. Szauder Ipoly: Kardiológiai szófejtő (részletek)

április 16, 2013 Írta:

0

Előszó (részlet) Az orvosi nyelv igen összetett és meglehetősen hetero­gén: latin, görög, angol és német kifejezésekkel jelöli a különböző tüneteket, betegségeket, gyógymódokat. A szakkifejezések megfejtése a hagyo­mányos szótárakkal nem vezet megfelelő ered­ményre, ugyanis az orvosi szóhaszná­latban az idegen kifejezések részben eltor­zultak, részben mást jelentenek önmagukban vagy kontextusukban, és alkalmazásuk sem mindig követi a klasszikus latin […]

Okosan, hasznosan a szívről és „környékéről” | Dr. Szauder Ipoly: Kardiológiai szófejtő

április 16, 2013 Írta:

0

Írta: Cserhalmi Imre Az ember a szakorvosi ambuláns lappal vagy a laboreredményével vagy a kórházi záró­jelentéssel elmegy a háziorvosához – erre egyébként is utasítják –, és arra kéri: szíveskedjék elmondani neki, mi áll azon a papíron, mert egy kukkot se ért belőle. És ez többnyire akkor is így van, ha történetesen ismeri azokat a főként […]

Indul a frissített nagylexikon | Britannica Hungarica, 2012

április 21, 2012 Írta:

0

Újra boltokba kerül a hazai lexikonpiac legtöbbre értékelt darabja, a Britannica Hungarica Nagylexikon. Ennek súlyát és hasznát jobbára az érettebb korú generáció érzi át, nevezetesen azok a tollforgatók – főleg ők –, akik negyedszázaddal ezelőtt még a kiadóvállalat jól felszerelt könyvtárában kutakodhattak adataik ellenőrzése végett. Akkoriban úgy ment, ha a szerkesztő szerencsés volt, több nyelv […]