Könyvtárfrissítés fél áron | Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2023

Posted on 2023. május 6. szombat Szerző:

0


Kazinczy Ferenc (Donát János festménye, 1812)

TKG |

A Tinta Könyvkiadó pályázatot ír ki intézmények és magánszemélyek részére, közkönyvtárak és családi könyvtárak bővítésére 50%-os kedvezménnyel.

Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében – sajnálatos módon – csak több évtizedes, korszerűtlen, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek nem tükrözik gyorsan változó szókincsű nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. Ezért a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, a Tinta Könyvkiadó pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak, hasznos munkafüzetek. A Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a könyvkiadó szótárai közül többet Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek és szótárak között számos újdonságot és ismét kapható kötetet találhatunk, mint a Jókai-enciklopédia, a Magyar nyelvtan, a Mit jelent? Diákszótár, a Meseszótár, a Közmondások, a Szinonimák. Több múltba tekintő újdonság is van a csomagban: Vörösmarty Mihály huszonöt legszebb verse, a jubileumi év alkalmából díszkiadásban Petőfi Sándor összes költeményei. Ugyancsak újdonság a Márkanevek: marketing és nyelvészet határán. Az oktatást segítő művek közül érdeklődésre tarthat számot az Angol és amerikai közmondások gyakorlókönyve, illetve a Magyar–angol történelmi, országismereti szótár 1-2. Reprint kiadásban jelent meg a Nevek és napok, továbbá Kandra Kabosnak a milleniumra elkészült  műve, a Magyar Mythologia, illetve egy régi, de nem elavult kötet, a Növények természetrajza képekben.

A pályázható művek közé került továbbá számos anyanyelvi felmérő és munkafüzet csomag. A teljes lista a kiadó honlapján található meg. (A képre kattintva nagyban látható a kínálat egy része.)

A magyar nyelvújítás, nyelvmegőrzés megkerülhetetlen alakja, Kazinczy Ferenc nevével fémjelzett pályázaton részt vehetnek könyvtárak, alapítványok, oktatási intézmények, illetve fenntartójuk és a korábbi pályázatoktól eltérően magánszemélyek. Egy-egy pályázó 20.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 20.000 Ft-ot.

A könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázatok 2023. május 2-től 2023. június 9-ig (mint záró határnapig) folyamatosan nyújthatók be.

A Kazinczy Ferenc könyvpályázaton induló intézmény, illetve magánszemély a kiadó honlapjáról letölthető adatlapon pályázhatja meg a kiadványokat, majd a kitöltött adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a Tinta Könyvkiadóba.

A kiadó folyamatosan, de legkésőbb 2023. június 30-ig (postázási és csomagolási költség nélkül) elküldi a megrendelt műveket, átutalásos számla kíséretében.

A pályázatról, a pályázható könyvekről és a fizetési módokról részletes ismertető olvasható a Tinta Könyvkiadó honlapján.
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető innen.

A címlapon Donát János festménye: Kazinczy Ferenc (1812)