Könyvtárfrissítés féláron | Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2022

Posted on 2022. február 10. csütörtök Szerző:

0


Lőrincze Lajos

TKG |

A Tinta Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezménnyel.

Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében – sajnálatos módon – csak több évtizedes, korszerűtlen, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek nem tükrözik gyorsan változó szókincsű nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. Ezért a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, a Tinta Könyvkiadó pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak. A Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a könyvkiadó szótárai közül többet Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek és szótárak között számos újdonságot találhatunk, mint a Grétsy Lászlót köszöntő A nyelvész – emberközelből, A magyar nyelv alaktana, a Nevek és napok, a Szólásbúvárlatok, az Orosz–magyar közmondásszótár, a Német nyelvtani összefoglaló, a diszkalkulia leküzdésére szolgáló Megelőzöm a számolási zavart!, a helyénvaló szóhasználatot segítő Melyiket válasszam?, Az Angol szókincsfejlesztés felsőfokon I. és II. kötete. Ismét kapható néhány igen hasznos eszköz: a Mit jelent? Diákszótár, a Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája, a Magyar–angol szókincsbővítő szinonimaszótár, a Német társalgási zsebkönyv, és még számos, a tanítást és tanulást segítő munkafüzet. A teljes lista a kiadó honlapján található meg.

A nagyszerű nyelvész, nyelvművelő, Lőrincze Lajos nevével fémjelzett pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, ezen intézet(ek) alapítványa, illetve fenntartója. Egy-egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.

A könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázatok 2022. február 8-tól 2022. március 11-ig (mint záró határnapig) folyamatosan nyújthatók be.

A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázaton induló könyvtár, intézmény a kiadó honlapjáról letölthető adatlapon pályázhatja meg a kiadványokat, majd a kitöltött adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a Tinta Könyvkiadóba.

A kiadó folyamatosan, de legkésőbb 2022. március 31-ig (postázási és csomagolási költség nélkül) elküldi a megrendelt műveket, átutalásos számla kíséretében.

Kattints a képre!

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a Tinta Könyvkiadó honlapján.
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető innen.