28 000 szócikk a hatalmas kötetben | Hamarosan megjelenik a Jókai-enciklopédia

Posted on 2020. december 10. csütörtök Szerző:

0


CsF |

Ötévnyi gyűjtő- és szerkesztőmunka után még e hó folyamán megjelenik a Jókai-enciklopédia, és ezzel a magyar nyelv- és irodalomtudomány régi és nagy adósságát törlesztette a Tinta Könyvkiadó.

Jókai műveit olvasni már a saját korában sem volt könnyű, igaz, akkor akkor többen ismerték, használták az idegen nyelveket – főleg a németet és a franciát. Hatalmas életművét százkötetes díszkiadással koronázták meg, de az idő múlásával és a nyelvi szokások változásával elképesztő mennyiségű szóanyagának mind nagyobb része vált érthetetlenné – nem is beszélve arról, amikor a szereplők latin, német, francia nyelven beszélnek, leveleznek, kereskednek és pereskednek.

Számos részleges megoldás (szószedetek az ötvenes években a válogatott művek sorozathoz, majd az akadémiai kiadáshoz) után a kilencvenes évek derekán megjelent szerkesztett kiadásban a „százkötetes”, és hozzá a ma már szinte föllelhetetlen Jókai-szótár.

Ennek munkatársai között volt a Tinta Kiadó igazgató-főszerkesztője, Kiss Gábor. Most Balázsi József Attilával karöltve továbbfejlesztették a negyedszázados, csak szótárszerű változatot. A nagy regényíró 74 regényét dolgozták fel, és ennek eredménye a 880 oldalas, 28.500 szócikkbe rendezett (másfél kilós!) kötet.

A Jókai-enciklopédia megmagyarázza a régies, a tájnyelvi és az idegen nyelvi szavakat és kifejezéseket. Bemutatja Jókai kitalált és történelmi személyeit, továbbá a művekben említett vagy részletezett történelmi eseményeket, földrajzi helyeket. A mű a nagyközönség számára készült, ám tudományos igénnyel, a címszavak után mindig megjelölve, hogy melyik regényben és hol fordul elő a magyarázott szó vagy név.

A kötet teljes körű képet nyújt Jókai gazdag világáról, s egyben hű tükre a 19. század tudományos világképének. Bármennyit is változott a világ, Jókait változatlanul érdemes olvasni, csak éppen nagyobb felkészülést kíván – ezt kínálja a Tinta Kiadó új kiadványa. Elősegíti Jókai regényeinek értő olvasását, felvillantja az író sokszínű szókincsét, továbbá az érdeklődők számára nagy lehetőség, hogy bővítsék művelődéstörténeti, néprajzi és történelmi ismereteiket.

A Jókai-enciklopédia kedvezményes áron megrendelhető a kiadónál.

Balázsi József Attila és Kiss Gábor fogja közre Jókai Mórt

Kiss Gábor, Balázsi József Attila (szerk.): Jókai-enciklopédia
A Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat 32.
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2020
880 oldal, teljes bolti ár 9990 Ft,
kedvezményes ár a kiadónál 6993 Ft
ISBN 978 963 409 2766

* * * * * *

Részlet az előszóból

A szobrász vésővel formázza anyagba megálmodott alakjait, a festő ecsettel-színekkel ábrázolja a világot, a muzsikus apró hangjegyekkel kottázza le a szívében kelt rezdüléseket – ám a művészek közül legkönnyebb dolga az írónak, a költőnek van: ő már akkor bemutathatja (előadhatja, elszavalhatja) művét, amikor még egyetlen szót sem vetett papírra. Eszköze a nyelv, s az mindig, mindenhová elkíséri. Arany János verseiben (…), Petőfi költeményeiben és prózájában egyaránt hozzávetőleg 22-23 ezer szót használ, míg Jókai szókincsét ennek ma legalább kétszeresére becsülik ‒ statisztikai felmérés nem készült róla. Stílusának zamatát azonban mégsem a szavak, hanem a frázisok, szólások, fordulatok jelentik. Mint Simonyi [Zsigmond] megjegyzi, „Jókai valósággal remekel abban a művészetben, hogy a szólásoknak mindig új meg új színt meg formát ád, mindig új meg új módon alkalmazza a helyzethez, a hangulathoz. E tekintetben csak Arany fogható hozzá, akiről ismeretes, mennyire tudta az állandó szólásokat is egy-egy apróka vonás változtatásával művészi céljaihoz idomítani.”