J. T. színművész ön-tükörben | Jordán Tamás: Hátrametszés

Posted on 2020. november 16. hétfő Szerző:

0


Tóth Zsuzsanna |

Egészen meglepő tud lenni, amikor az ember a saját életének darabkáit ismeri fel egy könyvben (ami nem fikciós irodalom), noha nem ismeri személyesen annak szerzőjét, nem jártak egy iskolába, nem dolgoztak egy helyen. Mégis „bennfentes rezonőrként” merengtem érdekes párhuzamokon, élményeken, neveken – amelyek sokat jelentettek nekem és felbukkannak a könyvben –, mintha épp csak elkerültük volna egymást egy-egy lépcsőfordulóban.

Jordán Tamás nem egészen friss (2016-os) „életrajzát” olvasva sokszor volt ez volt az érzésem. Nyilvánvaló, hogy egy könyvet nem a recenzens személyes benyomásai fémjeleznek, ám úgy gondolom, sokan lehetünk így, afféle ismeretlen-ismerősei a szerzőnek. A „közös” életepizódokon túl miért kedveltem Jordán Tamás könyvét? Először is, mert figyelemre méltóan őszintének hat, s mert közvetlen hangnemű. Ez nem jelent semmiféle leegyszerűsítést, inkább anekdotázó, könnyed stílusban megírt, mégis átgondoltan megszerkesztett műről beszélünk. (Ha jól értettem, utóbbiban nagy szerepe van Sebő Ferencnek is.)

A személyes életút mellett értelemszerűen kirajzolódik Magyarország színházi történéseinek elmúlt 50 éve – ha csupán nagy vonalakban is. Dominánsan jelennek meg azok a műhelyek, amelyek erősen befolyásolták Jordán Tamás életét, művészetét – vagy amelyeket éppen az ő részvétele alakított. Nyilvánvalóan nem lehetséges egy ilyen gazdag életút minden állomását részletesen bemutatni, nem is ez lehetett a cél. De pontosan kirajzolódnak a szakmai stációk a hajdani, a hazai színházi élet vérfrissítőjeként ható Egyetemi Színpadtól a jelenig, a Weöres Sándor Színházig. (Napjainkban már a stafétabot átadása zajlik.) Korszakos jelentőségű műhelyek ezek. Jordán Tamás vallomásából megtudjuk, hogyan kötődik egymáshoz a két színház, és mindenhez minden. Mert persze ott van eközben a megkerülhetetlen politika. A fő hangsúly mégis a személyesség lenne: a színész, az előadóművész, a szakma harcos képviselője, a szervező, az igazgató – a színházcsináló ember önreflexiója. (Nyilván egy kicsit ott van a műszaki végzettségű szakember is.) Kérdés lehet, mindez hordoz-e elegendő újdonságot, hiszen többnyire eddig is ismert mozzanatokról esik szó. Megint csak kérdés, jó volna-é, ha most meglepne minket az eddig munkásságán át megismert szerző?

Egy ilyenfajta visszatekintéshez óhatatlanul kapcsolódnak a személyes jellegű megnyilvánulások: magánéleti adalékok, szakmai barátságok, a szenvedélyek és szimpátiák. Neheztelések felvállalása. Boldog és keserű pillanatoké. Sikereké és kudarcoké. Jordán Tamás gazdag – mindből jutott neki bőven. A könyvből plasztikusan kirajzolódik nemcsak a művész, az alkotó, a barát, kicsit halványabban a családi szerepekben lévő, erősebben a közösségért (társadalomért) felelősséget érző ember arca, útja is.

Néhány eseményről, pályatársról, akár családtagról megosztott információ segítségével a kulisszák mögé láthatunk ugyan, mégis inkább szemérmes, mint zavarba ejtő az emlékezés, semmiképpen nem sérti az intimitás határait. Ellenben az életút kísérőjének lehetőség ad egy-egy ismert mozzanat átgondolására, másik aspektusú megközelítésére. A könyv egyáltalán nem csupán kronologikus áttekintés (ellenben függelékében a teljes pálya lenyomatát tartalmazza), hanem valamiképpen összegzése is annak a sokféle tudásnak, amiből néhány értékes morzsát velünk is megoszt a szerző. Tényleg csak egy sóhajnyit idézzek: „…a vers legfontosabb feladata, a költőnél és a versmondónál is egyaránt, a gondolatok közlése”. Milyen jó lenne, ha ezt sokan tudnák. A szerző ugyanakkor messze elkerüli az elméletek gyártását, minden sora megélt, és tele van feloldó humorral, öniróniával, szeretettel. Azt hiszem, hogy az írás során Jordán Tamásban is a „helyére került” életének minden mozzanata. Ezért is érezhetjük, hogy egy érdemes élet tanúi lettünk.

Jordán Tamás: Hátrametszés.
Az életem – tétre, helyre, befutóra

Alexandra Kiadó, Budapest, 2016
304 oldal, teljes bolti ár 3999 Ft,
kedvezményes ár a kiadónál 2999 Ft,
e-könyv változat 2999 Ft
ISBN 978 963 357 9664 (papír)
ISBN 978 963 447 0304 (e-könyv)

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

„Kedves Tamás! Csak felsőfokon tudok beszélni a könyvről, annak stílusáról, összefogottságáról! Kiváló! Nemcsak rólad szól, hanem egy korkép a 20. század utolsó harmadának, a 21. század elejének színházi életéről, annak csatáiról, szépségeiről, vitáiról, mindez a te életednek, művészi pályádnak tükrében. S ez a tükör hiteles, hiszen te magad vetkőzöl pőrére és söpröd ki a szőnyeg alól a kellemetlen, sokszor fájó, feledésre szánt történeteket. Számomra döbbenetes az a kitárulkozás, ahogy döntéseid helyességében kételkedve, önmarcangolva, sok-sok öniróniával s nem kevés humorral mutatod fel nekünk Jordán Tamást! Egy teljes ember képe, sikerei, vívódásai, családi élete tárul elénk – az igazat mondja, nem csak a valódit. Őszintén gratulálok!” – Simon István, a Pécsi Nemzeti Színház nyugalmazott ügyvezető igazgatója