Bauhaus csipketerítővel | Bauhaus 100. A MMA plakátkiállítása / Vigadó

Posted on 2019. április 27. szombat Szerző:

0


Ducki Krzysztof

Rózsa Gyula |

Ismét meg kell állapítanunk, hogy a konst­ruk­tivizmus örök. Hogy miközben a huszadik századi többi izmus régóta csak vad-, neo- és poszt- mor­fémával enyhített változatban éli az utóletét, ennek az anno sokféle ideológiával megtámogatott egyféle törekvésnek a folyamatossága úgyszólván töretlen.

Kiállítások, művek, életművek bizonyítják, hogy a mai (harmadik? negyedik?) generáció nem megidéz és emlékezik, leginvenciózusabb tagjai mintha átmenet nélkül folytatnák az elődök munkáját, azaz a vég­le­tesen puritán geometria bonyolultan humánus művészetté szervezését.

A Pesti Vigadó kiállítása ilyen. S minthogy amit látunk, a Bauhaus centenáriumára meghirdetett plakátpályázat eredménye, a művek kétszeresen vállalják az azonosulást. Minőségben is. Simon Tajdina Balázs derékszögből épített betűi, derékszögű fekete kerete és piros négyzete nemcsak sokszoros mértani következetességével zárkózik fel a weimari elődökhöz, hanem azzal az egész konstrukciót balra döntő bátor gesztussal is, amely egyszerre dinamikus és emberi-esendő képzeteket. Hasonló beleérzéssel készült Major Imola fekete-fehér épületfotót, embercsoportot és szövegsorokat Bauhaus-kreativitással montírozó kompozíciója és Dancs Réka ugyancsak Gropius-portrét nonfigurativitással kombináló centenáris lapja.

A műhely/iskola sokfélesége sokfajta emlékezésre adott alkalmat. A tisztelgő Bauhaus kiállítás kulcsműve azonban alighanem Ducki Krzysztof plakátja. Egy pőre, merev támlájú szék, színes négyzetminta háttérrel, rajta egy csipketerítő. Szépíthetünk is, lehet a szék geometrikus építmény, esetleg Itten híres színtáblázatával a háttérben – de az odavetett csipketerítő akkor is csipketerítő marad.

A látszólag könnyed-kaján mű pedig néma kiindulópontja az igazi értelmezések sokaságának. Hogy a Bauhaus késői interpretációja, hogy a nagy múlt és a ma viszonyának nem sok illúzióval teli ábrázolása, ahhoz kétség nem férhet. Hogy azonban ez a fanyar, de komiszul szótlan véleménynyilvánítás arra vonatkozik-e, hogy a sokszor bútoralakjaiban, sokszor elméletében is szögletes Bauhaus mára domesztikálódott, s ha igen, az emberi kényelem győzött-e vagy a kispolgári díszítőmámor, arra nincs válasz. Hogy a szellemét eltorzító örökösök közül a szegényszagú panelépítkezésre gondol-e vagy arra a bronzokkal és márványokkal dúsított art decóra a Szent István park környékén, amelyet a pesti nagyzás és félműveltség nem átall Bauhaus jelzővel illetni.

Olajos Csenge – Sós Eszter

Olajos Csenge – Soós Eszter

Ami bizonyos: Ducki tapintatlansága mérce mindazokhoz a munkákhoz, amelyek a nagy előd méltó megidézésén túl, a beleérzésen és a ráhangolódáson kívül a tárgy és a hozzávaló utókori viszony kifejezői.

Árendás József

Illusztrálhatná a fenti értékeket Olajos Csenge néma 100-as számmal ékített nyomata, amelyen a fehér vonalakkal megjelenített rajzoló kéz úgy húz vonalakat a dessaui törzsépület fotójára, hogy az utóbbi merész perspektívája, meg az előbbi naturális határozottsága együtt képes kifejezni múltbeli értéket, ezt övező tiszteletet és a jelen alkotni képes öntudatát. Árendás József ezt nem kevésbé hatásosan, de lefegyverző derűre hangolva adja tudtul az immár klasszikus, férfias és szögletes Bauhaus-logó meg a könnyeden rajzos, piros ajkú nőfigura talán csókjának, talán csak egymásra vetülésének a megjelenítésével.

Még kevesebb eszközzel, fekete téglalapon alap­színek­ből és alapformákból komponált vidor portrén oldja meg ugyanezt Baráth Dávid, míg Soós Eszter láthatóan feltalálta a barokk konstruktivizmust.

Bakos István

Kompozíciója igazán csak alapelemekből, egyene­sek­ből, körökből és megint csak betűkből áll, színei a kötelező alapszínek, de ezek a kék, vörös, sárga, fekete körök, szögek, betűk és párhuzamosok olyan bonyolult mozgást végeznek a maguk éterien tiszta világában, hogy az maga a nyugtalanító egyensúly. Vagy a poszt­modern. Minden­esetre az utókor teljes megértése és önálló értelmezése. Amelynek – a hiteles és alkotó inter­pretációnak – példája is, jelképe is az a cinkos irónia, amellyel Bakos István Breuer-székké változatja Breuer Marcellt és Breuer Marcellá a csőszéket a századik évforduló alkalmából.

Bauhaus 100.
A Magyar Művészeti Akadémia plakátkiállítása

Pesti Vigadó (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
Megtekinthető 2019. május 26-ig.

A cikk eredetileg a Képzőművészeti rovat oldalon jelent meg