Egy tucat mai gyerek | Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen nap

Posted on 2016. augusztus 23. kedd Szerző:

0


Mészöly_Ezt-egy-ilyen-nap-bor240Tóth Zsuzsanna | 

Gyerekek hétköznapjaiba lesünk be Mészöly Ágnes könyvével. Ez egy ilyen nap, mondja egyszerűen a cím, és tényleg: gyerekek mesélik el egy napjukat, tizenketten. Mitől válhat ez érdekessé? Attól, hogy nem mindennapi monológokat hallunk. A kötet megszólalói sok vonatkozásban egyformák, koruk, iskolai tanulmányaik, kedvteléseik, akár napirendjük alapján is. Sok a hasonlóság, de még több a különbözőség; életkörülményeik, iskoláik, szabadidős tevékenységeik korántsem egyformák.

Mint ahogy ők maguk is eltérnek az átlagtól, egymástól is. Az egyik az élet sötétebbik oldalán él, szegény a család, sok testvérrel kell osztoznia azon, ami jut. Van, aki mozgássérült, némi értelmi fogyatékkal, a másik meg egy távoli tanyán tölti napjait, ahol felnőtt embert is megpróbáló feladatai vannak. Megszólal az elvált szülők gyereke, ő a csonka család nehézségeivel birkózik, s az is, aki éppenséggel a Tükör-hegy pompás villáinak egyikében lakik. Halljuk a Magyarországtól távol, vagy épp egy gyermekotthon lakójaként élőt. Mai gyerekek mind. Mindegyikük sorsa más. „S mint fán sem nő egyforma két levél”…

A válogatás tetszőleges, ezek a napi beszámolók épp úgy kerülhettek egymás mellé, mint akárki másokéi. A sor folytatható. A szerkesztő elv pusztán annyi, hogy a beszélő rövid bemutatkozása után egy-egy iskolai nap történetét olvassuk, a reggeli ébredéstől a lefekvésig. Kicsit leegyszerűsített nyelven, szólalnak meg a gyerekek – és sajnos túlságosan egyformán. (Mintha a szerző figyelmét elkerülte volna, hogy a nyelvhasználat karakterképző lehet, s mint ilyen: a jellemábrázolás eszköze.) A jelentősen eltérő külső körülmények közt élő gyerekek mind egyfajta kulturált, kissé idealizált hangon, majdnem azonos szókinccsel monologizálnak. (Elképzelhető, hogy ha Mészöly Ágnes interjúzott, mind így beszéltek volna?) Túlságosan mélyre sem ás a könyv szerzője, hiszen különösebb érzelmi amplitúdókat sem érzékelünk, a megjelenő gyerekek elfogadják helyzetüket, s így vagy úgy, de még megfelelő szeretetadagot is kapnak. Mintha lenne az íróban némi kiegyenlítő, legömbölyítő szándék, megmutatni, hogy senkinek se annyira rossz, vagy annyira jó a helyzete, hogy emiatt kellene másként kezelni.

A kötet célja egyértelműen valamiféle ismeretterjesztés, érzékenyítés, toleranciára nevelés. Jó szándékában egy percig nem kételkedem. Sőt! Szimpatizálok azzal a gondolattal, hogy megmutassuk, hogyan is él(het) ma egy magyar gyerek – s hogy milyen nehéz sorsok is akad(hat)nak közöttük. Így aztán kedvelem ezt a kis könyvecskét. Mégsem hiszem, hogy elérhetné célját szülői közreműködés, sok-sok beszélgetés nélkül. De remélhető, hogy elgondolkodtatja az olvasó gyerekeket. Hozzáértő pedagógus bizonyára sikerrel alkalmazza majd akár osztályfőnöki, akár drámaórán a beszélgetések kiindulási pontjaként. Paulovkin Boglárka illusztrációi kissé komorak, de izgalmasak, mint ahogy borítóterve is jól sikerült.

Mészöly Ágnes

Mészöly Ágnes

Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen nap
Paulovkin Boglárka illusztrációival
Naphegy Kiadó, Budapest, 2016
128 oldal, teljes bolti ár 2600 Ft
kedvezményes internetes ár 2080 Ft
ISBN 978 963 986 9752

* * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

Reggel felkelnek, iskolába mennek, délután hazamennek, játszanak a gépen, este lefekszenek. Azt gondolnánk, minden tízéves gyerekkel pontosan ugyanazok a dolgok történnek minden nap. Csakhogy ebben a könyvben tizenkét olyan gyerek meséli el egy napját, akik különben sosem találkoznának. Van, aki egy tanyán, lovak között él, és van, aki egy város lakótelepén. Van, aki saját medencében úszkál, van, akinél nincs villany.

Mészöly Ágnes értő, cseppet sem kioktató, érzékenyítő gyerekkönyve valós szereplőkkel tíz éven felülieknek, Paulovkin Boglárka vagány illusztrációival.