»A smaragd és az üveg is fénylik« | Paczolay Gyula a kedvenc közmondásairól – meg a többiről

Posted on 2015. november 20. péntek Szerző:

0


Paczolay Gyula

Paczolay Gyula

Kiss Gábor |

A napokban került könyvesbolti forga­lom­ba Paczolay Gyulának, a magyar köz­­mondás­ku­tatók doyenjének a Több­nyelvű szólás- és közmondásszótár cí­mű nagy gyűjteménye. A Tinta Könyvkiadó Híd szótár sorozatának tag­ja­ként a kötet 340 közmondást mutat be a magyar mellett kilenc európai – angol, észt, francia, német, olasz, lengyel, por­tu­gál, spa­nyol és latin nyelvű – meg­felel­őjével együtt. A megjelenés alkal­mából, a kiadó igazgatója, Kiss Gábor beszélgetett a szerzővel.

Van kedvenc közmondása?
Három közmondást is nagyon szeretek. Az első a Többet ésszel, mint erővel. A második az Európában, sőt Japánban és Kínában is közismert Addig üsd a vasat, míg meleg, amelynek Erdélyben ma is előforduló értelmi megfelelője az Addig hántsd a hársat, míg hámlik. Érdekesség még, hogy ez az első feljegyzett magyar közmondás. A harmadik kedvencem pedig a Borsót hány a falra. Ezt már az 1598-ban, Bártfán megjelent első magyar nyomtatott gyűjtemény is tartalmazza, s arra utal, hogy nincs ér­telme a felesleges, eredménytelen munkának.

Miért és mikor kezdett el tudományosan foglalkozni a közmondásokkal? Ez annál is inkább érdekel, mert eredeti végzettsége – ha jól tudom – vegyészmérnök.
Az Akadémiai Kiadónál 1973-ban megjelent Tudományok és rendszerek – Tudományterületek közös törvényszerűségei című könyvem anyaggyűjtése során egymás után bukkantak fel általános érvényű megállapításokat tartalmazó közmondások. Rövidesen kiderült, hogy ezek közül jó néhány azonos megfogalmazásban és azonos értelemben megtalálható több nyelvben is. Ez felkeltette az érdeklődésemet, s később kiderült – miután korábban tanultam már kínaiul és japánul is –, hogy ez igaz a távol-keleti nyelvekre is, csak ott mások a közös közmondások. Első tudományos közleményem 1979-ben az Ethnographia című folyóiratban jelent meg.

A közmondásszótár szerkesztőjeként honnan gyűjtött anyagot?
Részben a nyomtatásban megjelent hazai és külföldi anyagokból, szótárakból dolgozom, ideértve a regionális gyűjtéseket is, ezenkívül felhasználom a nyomtatott sajtóból és a rádióban, televízióban elhangzott anyagból készült saját gyűjtésemet is. Többször kutattam külföldi könyvtárakban, Bécsben, Krakkóban és Londonban is.

Mit tekintünk közmondásnak?
Egy olyan, adott körben közismert, egy jellegzetes állapotra vagy folyamatra vonatkozó, a legtöbbször átvitt értelmű megállapítás, amelyet gyakran idéznek, és a köztudatban nincs szerzője. Az esetek egy részében a forrást azonosítani tudja a szakember, ezért hangsúlyozom, hogy nem közismert a közmondás szerzője.

Melyik volt az első megjelent, közmondásokkal foglalkozó könyve?
Az 1985-ben Sziktivkarban, a Komi Köztársaságban tartott Nemzetközi Finnugor Kongresszusra kiadott Magyar–észt közmondások és szólások német, angol és latin megfelelőkkel, cseremisz függelékkel. Ennek finn és zürjén anyaggal bővített változata 1987-ben jelent meg.

Paczolay-Gyula-szótár-bor200Melyik munkái váltották ki a legnagyobb nemzetközi visszhangot?
Az 1994-ben Magyarországon megjelent, majd később az Egyesült Államokban is kiadott Európai közmondások 55 nyelven, arab, perzsa, szanszkrit, kínai és japán megfelelőkkel. Ez számos, a kötet elején név szerint felsorolt külföldi munkatárs segítségével jött létre. Komoly visszhangja volt A közmondások és a valóság című dolgozatomnak is, mely az 1995-ös indiai Folklór Világkongresszuson, Májszúrban (Mysore) tartott előadásom alapján készült. Angolul kétszer jelent meg, majd magyar fordításban is.

Az említetten kívül sokfelé tartott előadást külföldön?
Európában ‒ ha csak betűrendben haladunk – többek között Athénban, Göttingában, Helsinkiben, Kolozsváron, Oxfordban, Rómában, Tartuban, Tavirában, Ungváron, Vilniusban és Wroclawban; Európán kívül pedig például Melbourne-ben, Nairobiban, Pekingben és Tokióban.

Mi a most megjelent gyűjtemény újdonsága?
Talán az, hogy a közmondások összehasonlításában – anyanyelvi munkatársak segítségével – észtet és portugált is tartalmaz. Újdonságnak tartom, hogy egy adott nyelven több, azonos értelmű, de más megfogalmazású szinonimát is közöl, valamint hogy az esetek többségében, latin betűs átírásban és magyar fordítással a japán megfelelőket is megadom.

Valóban talán a legérdekesebbek a japán közmondások. Például olvashatjuk a Nem mind arany, ami fénylik mellett, hogy Japánban ezt úgy mondják: A smaragd és az üveg is fénylik.
A távoli ország nyelvének közmondásai az ottani valóságot tükrözik. A Borban az igazság japán megfelelője az, hogy A szaké kideríti az igazságot. A szaké, ugye, a japánok nemzeti itala, a rizspálinka. De az európai nyelvek bölcsességeiben is különböző élettapasztalatok tükröződnek. Például a Nem esik messze az alma a fájától észt és finn megfelelője úgy hangzik, hogy Nem esik messze a fenyőtoboz a fájától.

Hogy látja, a közmondások tudják segíteni az embert a helyes életvitelben?
Abban, hogy hangsúlyoznak bizonyos, olykor elfeledett vagy figyelmen kívül hagyott általános, örök érvényű elveket. Például kerülni kell a hazugságot (A hazugot hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát), ugyancsak kerülni kell a kettős mérce alkalmazását (Más szemében meglátja a szálkát…), jó a bizalom, de csak módjával (A látszat csal; Nem mind arany, ami fénylik), az ígéretet be kell tartani (Ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó).

Ma kevesebb közmondást használunk, mint régebben?
Stílszerűen egy közmondással válaszolok: Aki keres, talál – ma is számos közmondással találkozhatunk, s bizonyos gyakorlat alapján lehet tudni, hol kell közmondásokat keresni. Éppen ezért én például az egyik napilapot mindig a hetedik oldalon kezdem olvasni. Jó forrás szokott lenni a levelezési rovat is.

Az egyes nyelvek közmondáskincsében honnan erednek a különbségek?
Vannak helyhez, történelemhez kötődő közmondások. Például csak a magyar nyelvben vannak meg a következő közmondások: Egyszer volt Budán kutyavásár, Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől, Meghalt Mátyás király, oda az igazság, Ez van, ezt kell szeretni. Ide sorolhatók egyes nemzetek íróinak folklorizálódott sorai is.

Mondana példát magyar írótól származó közmondásra?
Az Öreg ember nem vén ember mondás Jókai Mór 1900-ban keletkezett regényének címéből származik. Főszereplője, noha meglehetősen idős, többször újranősül, és éli a fiatalok által is megirigyelhető nagyvilági életét.

Melyek azok a legnagyobb művek, amelyek sok közmondásnak a forrásául szolgálnak?
Európában és az európai kultúrkörben számos közmondás származik a görög-római klasszikusoktól. Például nem közismert, hogy az Egy fecske nem csinál nyarat Arisztotelésztől származik. A Suszter, maradj a kaptafánál Pliniustól ered. [Eredetiben persze vargáról beszél.] A Nincs új a Nap alatt, az Aki szelet vet, vihart arat és a Más szemében meglátja a szálkát, a magáéban a gerendát sem első előfordulása a Bibliában olvasható. Az Ajándék lónak ne nézd a fogát és a Nem mind arany, ami fénylik pedig a középkori latinságból származik. A közös távol-keleti közmondások főleg a Krisztus előtti 1-2. századból származó Shi Jiből, a több mint 130 kötetes történelmi feljegyzésből, valamint Konfuciusz és Lao Ce (Kr. e. 6–5. század) műveiből származnak.

Kiket tart közmondások legnagyobb hazai gyűjtőinek, kutatóinak?
Megemlíteném Erdélyi Jánost (1814–1868), az erdélyi Konsza Samut (1887–1971), O. Nagy Gábort (1925–1973) és Vöő Gabriella kolozsvári folkloristát (1937–2006), akiknek gyűjteményeit és elméleti írásait ma is gyakran forgatjuk. És hál’ Istennek az utóbbi évtizedben – éppen a Tinta Könyvkiadónak köszönhetően – egy kiváló új magyar közmondáskutató nemzedék jelentethetett meg vaskos szótárakat.

Mik a tervei?
Be kell fejeznem Zrínyi Miklós közmondásainak feldolgozását, és módot kell találni az első magyar gyűjtemény, a Baranyai Decsi János által Bártfán, 1598-ban kiadott Adagiorum graeco-latino-ungaricorum chiliades quinque lényegében elkészült feldolgozásának kiadására.

A szerző születésnapját és a könyvét köszöntő tortával

A szerző születésnapját és a könyvét köszöntő tortával

Ez év novemberének elején a portugáliai Tavira városában rendezték a világ közmondáskutatóinak nagy konferenciáját. Önt ott a figyelmes szervezők a 85. születésnapja alkalmából egy olyan hatalmas tortával köszöntötték, amely új szótárát mintázta.
Csatlakozom a portugáliai tanácskozás köszöntőihez, én jó egészséget, töretlen munkakedvet kívánok!