Versben taní-tani | Laik Eszter: Abszurd bravúr celeb

Posted on 2015. augusztus 6. csütörtök Szerző:

0


Laik-E_Abszurd.bravúr-bor200Jolsvai Júlia* |

Gyerekkoromban gyakran játszottuk azt, hogy találomra felütöttük a Bakost (az internet-nem­zedék kedvéért: az Idegen szavak szótárát), felol­vas­tunk egy meghatározást, és a másiknak ki kellett találnia, melyik szót magyarázza a szöveg.

Habár mi élveztük a játékot, ma már nem kell ilyen száraz, unalmas módon elsajátítaniuk a kicsiknek azokat a kifejezéseket, amelyek idegenül csengenek számukra.

Itt következhetne egy hosszabb fejtegetés arról, hogy mit kell érteni azon: idegen szó, hiszen a szavak státusa állandóan változik. Ami tegnap még idegen szónak számított, mára magyar helyesírással tökéletesen beleolvadt nyelvünkbe. Ez pedig egyre inkább így alakul, hiszen a rohamosan változó technológiai fejlődést a nyelv igen nehezen tudja követni – sokszor már nem is akarja.

Laik Eszter kötete verses formában okít, magasra helyezi tehát a lécet. Ha formai szempontból nem is, de célját tekintve mindenképp rokonítható Tótfalusi Istvánnak A forró kutya című munkájával (1988). Abban kerettörténetbe helyezve, szórakoztató beszélgetések formájában ismerkedhetünk az idegen szavakkal (lásd a címbeli hot dogot), eredetükkel, útjukkal a magyar nyelvig. (Mára – épp az előbb emlegetett változások miatt – természetesen sok tekintetben elavult, de a maga idejében fontos, hiánypótló kötet volt.)

Laik formai megoldása a következő: a vers címe az idegen szó, a csasztuskák tartalmazzák a részletesebb magyarázatot, illetve a cím kiemelt definíciója a címmel azonos színnel jelenik meg a vers szövegében.

Valószínűnek tartom, hogy a kötetben található verseket általában nem egymás utáni sorrendben olvassák a gyerekek, ahogy én sem. Így felvetődik a kérdés: talán kellett volna utaló jeleket is használni. Hiszen ha a szerző felveszi e verses szótárba a celeb szót, majd használja a ceremónia szócikkben, lehetett volna jelezni valamilyen formában, hogy az előbbi is megtalálható a kötetben. Persze egyes szavakon is el lehetne vitatkozgatni, például, hogy mit keres manapság az idegen szavak között a büfé, illetve a zseni, vagy az ambíció című versben miért szerepel a findzsa, mely régies szavunk, és a jelentése még a bölcsészkari vizsgára beugró tesztben is kérdésként merült fel. Túlkapások is találhatók a kötetben, nemigen értem, miért kell a zoo szót megmagyarázni, mármint azon túl, hogy az állatkertbe látogató gyerek megértse, mit is jelent a zoocsemege. (Szokásától eltérően a kiadó ez esetben nem adta meg, hogy hány éveseknek szólnak a versek, érzésem szerint a hét-tizenkét év közötti korosztály forgathatja örömmel a könyvet.)

A szómagyarázatok néhol sántítanak is, adódik ez a rímkényszerből meg a forma adta kötöttségekből, illetve a célközönség kívánta leegyszerűsítésből. De a homogén nem egyféle, hanem egynemű, a depresszió nem csupán búbánat, a cinikus több mint megvető, a kombinál nem számolgat.

Laik-E_Abszurd.bravúr-illu1Mindezek ellenére élvezetes olvasmány a kötetecske, egyes darabok igen szellemesre sikerültek, mint például a generáció vagy a monoton, vagy ez:

demagóg
Vérlázító
népámító,
ásíttató
ténymásító.

A kötet kiállítása impozáns, Kárpáti Tibor szellemes rajzai Réber Lászlót idézik, és bár skiccei számomra olykor túlságosan direktek, mégis nagyban hozzá­járulnak ahhoz, hogy a könyv élvezhetővé váljon.

*Jolsvai Júlia cikkének eredeti változata a prae.hu számára készült

Laik Eszter

Laik Eszter

Laik Eszter: Abszurd bravúr celeb
100 idegen szó verses magyarázata
Kárpáti Tibor rajzaival
Móra Könyvkiadó, Budapest, 2015
64 oldal, teljes bolti ár 2199 Ft
ISBN 978 963 119 8881

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

Az olvasó – akár gyerek, akár játékos kedvű felnőtt – 100 gyakori idegen szó verses magyarázatát találja meg e rendhagyó ,,idegen szavak szótárában”. A köznapi szóhasználatban, a beszélgetésekben, az interneten, a hírekben, az iskolában, a tankönyvekben nap mint nap előkerülnek ezek a kifejezések, amelyek könnyen megakaszthatják a megértést, ha jelentésükkel nincs tisztában, aki hallja vagy olvassa őket.

A lexikon forgatható hagyományos verseskötetként is, amelyben vicces, meghökkentő, tágas vagy épp szűkös világunk szereplőinek tarkabarka sereglete vonul fel a Jetitől a maffiózókon át a zsonglőrig. A versek humorával – és az olvasóval – összekacsintó, egyszerre kacagtató és elgondolkodtató illusztrációk Kárpáti Tibor munkái.