Dánia kegyetlen megszületése | Carsten Jensen: Mi, vízbe fúltak

Posted on 2014. október 30. csütörtök Szerző:

0


JensenC_Mi-vizbe-fultak-bor180Bodó Viktória Booklány |

Az egészen hosszú történetek, vaskos kötetet kitevő sagák olvasótábora igen sajátos. A hétpróbás, profi olvasók alig várják, hogy valami ilyesféléhez juthassanak, elmerül­hessenek részletesen megrajzolt világukban, az új világ törvényeiben és szokásaiban, azonosulhassak a karak­terekkel. Van abban valami varázsos, amikor egy másik életet élhet meg az olvasó, hosszan, komótosan pergetve annak napjait.

A Mi, vízbe fúltak szerzője újságíró, többszörösen kitüntetett író. Ugyanakkor Carsten Jensen végtelen türelmű egyéniség, hiszen aki képes egy hétszáz-valahány oldalas történelmi kaland­regényt letenni az asztalra – ami ráadásul csak a jól meg­választott formátum miatt nem lett vastagabb –, az a türelem bajnoka. És elhivatottnak is kell lenni ahhoz, hogy a mű ilyen minőségben születhessen meg.

Több ez, mint történelmi regény. Nagy összefoglalás, saga a dán kikötőváros, Marstal múltjáról, melyhez a szerzőt szoros szálak kötik, hiszen a szülővárosáról van szó. Ezen a szemüvegen át, a marstali hajósemberek történetein keresztül mutatja be a modern Dánia fájdalommal teli megszületését.

Nem könnyű darab, még a nagy regények szerelmesei számára sem. Az efféle olvasmányról mondják, hogy nem könnyen adja meg magát. Valószínűleg csalódni fog, aki egyszerű szórakozást keres a lapjain. Súlyosabb, sokkal merészebb ez a vállalkozás: a klasszikus irodalmi alakok archetípusai öltenek testet egy-egy tengerész karakterében vagy a mellettük élő asszonyok figuráiban. Mintha megelevenednének a homéroszi szereplők, a kalandozó hajósok és az általuk, miattuk, értük szenvedő nők. Sőt: a kultúránkba ezer oldalról beleoltott ördögi (kísértő) figurák – a lelkiismeretlen nyerészkedők, a kísértésbe vitt és lelküket eladó emberek, a Faustok és a Mephistók – is beleszövettek a történetbe.

A szerzőt – maradva a görög képnél – már-már a moirák egyikeként kell elképzelnünk: a Végzet uraként fonja, gombolyítja és vágja el kérlelhetetlenül a szereplők életfonalát, hogy ami végül kirajzolódik, ne legyen más, mint maga a történelemmé jegecesedő élet. Ebben az is benne foglaltatik, hogy egyetlen pillanatra sem gyengül el a keze, amikor az általa legnehezebb sorsfeladat elé állított hős hatalmas lelki szenvedést él át, és akkor sem, ha meghal. A Végzet nem törődik olyan kisszerű dolgokkal, mint a púderezés vagy a jóérzés: az élet kíméletlen, épp úgy, mint az ógörög eposzokban.

Van ebben a könyvben valami nehéz, súlyos gyönyörűség. A terhek és tehertételek mélysége, a lélek szenvedései a nagy orosz realisták erejét és eszköztárát idézik meg. A lassan csordogáló történet egy percre sem keresi az olvasó kegyeit – de nem is engedi el a kezét. Nem marad magára egyetlen percre sem. Úgy teszi ezt, hogy ennek az egyébként ízig-vérig történelmi regénynek az olvasóját egy másik dimenzióba helyezi át Petrikovics Edit szép fordítása. Olyan vidékre, ahol az élet majdnem kegyetlenségig kíméletlen, mert a fennmaradásért vívott harc lehántott már róla minden lényegtelent, a színes mázat. Oda, ahol az idő lassan csordogál, de minden percnek tartalma és súlya van.

A legnagyobbakhoz kell mérnünk Jensen kötetét, mert méltó hozzájuk.

A Booklány szereti… oldalon megjelent írás szerkesztett változata

Carsten Jensen

Carsten Jensen

Carsten Jensen: Mi, vízbe fúltak
Kossuth Kiadó, Budapest, 2014
720 oldal, teljes bolti ár 3 990 Ft
ISBN 978 963 097 9757

* * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

A könyv egyszerre család-, város- és nemzettörténet, egyéni sorsokon, kalandokon keresztül mutatja be a hajózás körül (a hajózás által és a hajózásért) zajló élet számtalan aspektusát.

A történet a 19. század közepén kezdődik, és egy évszázadot fog át. Kiindulópontjánál Marstal városka egy családja áll, innen indulva az olvasó a fél világot bejárja a tengerész hősökkel.

Laurids Medsen a németekkel folytatott 1848-as háború idején tűnik el. Fia, Albert – jóval később – a keresésére indul. Apró anekdoták, mesék, történetek halmazát olvashatjuk, amelyek végül mozaikként elénk tárják a kisváros és lakóinak évszázados históriáját.