Több mint Bébi | Bereményi Géza: Vadnai Bébi

Posted on 2013. november 5. kedd Szerző:

0


bereményi_Vadnai bébi-bor180Cserhalmi Imre

Érdekes és tanulságos az író új regénye, amely a cím sugallatával ellentétben nem annyira egy nőről, mint inkább egy kezdő íróról szól. És a hölgy sem a könyvcím nyomán feltételezhető könnyűvérűsége okán érdekes, hanem a karakteres, szuverén személyisége miatt. És természetesen az íróhoz meg az önmaga sorsához való viszonyában. A regény szereplői közül ő képviseli a legbonyolultabban és talán a legrokonszenvesebben a fiatal entellektüelek útkeresését. És noha a regényben a kor időnként mintha csak kulissza maradna, azért a múlt lezárhatatlanságának és a jövő ritkán érzékelhető (és érthető) perspektíváinak szorításában a szereplők olykor aforizmatikus tömörségű, mesteri mondatokban tudják megfogalmazni önmagukat. Például az alábbi mini dialógusban:

„Egyszer Doxa azt kérdezte tőle:
– Te érzed, amit látsz, vagy látod, amit érzel? – és rögtön folytatta is. – Mert én azt látom, amit érzek. Bárhová is nézek.
– Közöld, honnan beszélsz – mondta erre Dobrovics a maguk nyelvén. – Honnan beszélsz? Én is érezni akarom.”

Természetesen szükséges a fenti szavak, kifejező erejének megérzéséhez annak a szituációnak is az ismerete, amelyben kimondták őket. Bereményi pedig éppen azoknak a helyszíneknek, helyzeteknek a leírásában – mondhatnánk a filmforgatókönyvek bal oldalának a megírásában – is mester, amelyekben aztán a legegyszerűbb, önmagukban talán még közhelyesnek is tűnő szavak életre kelnek, olykor kifejezetten felragyognak. Ilyen kontextusban tud a regényben is rendkívül tömören jellemet, helyzetet, konfliktust ábrázolni. Más műfajokban, például dalszövegeiben nem a leírás, hanem a zene teremti meg szavai számára azt a közeget, amelyben a szavak jószerivel informatív tartalom nélkül fogalmazzák meg, sőt sugározzák a művészi üzenetet.

Egyébként, ha nem ismernénk az író filmes elkötelezettségét és teljesítményeit, akkor is felfigyelhetnénk regényében is a filmekre emlékeztető szerkesztésre. A leginkább arra a – talán kifejező ez a szó: hullámzó – belső ritmusra, amely szinte észrevétlenül vezet el a platformokra is. (Emlékezetem szerint Bereményi nevezi így azokat a filmjeleneteket, a film legforróbb, legmegrázóbb részeit, amelyek gondos előkészítése és elhelyezése azért is fontos, mert esszenciális sűrítettségük révén minden előzményt és következményt, az alapmondandót megvilágító lézersugárként működnek.)

Ami a regénye magánéleti szálát illeti, nem olyan, amilyet a cím nyomán várhat a bestsellereken edződött olvasó. Nem fülledt félhomályok, olcsó pikantériák levegője árad a történetből, noha a szexualitás sokféle emberi funkciójáról, a természetes önkívületekről is szól. De minden privát és közösségi, magán és családi szálon túl a leglényegesebb mondandó nem kevesebb és nem más, mint a felelős, gondolkodó embereknek a korukkal, a szerelemmel és önmagukkal való vívódása. Az a küzdelem, amely tulajdonképpen a halálukig tart.

Bereményi Géza

Bereményi Géza

Bereményi Géza: Vadnai Bébi
Magvető Könyvkiadó, 2013
304 oldal, 2990 Ft
ISBN 978 963 143 1223

 * * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

A hetvenes évek Budapestjén, ahol egyetlen nap maga az örökkévalóság, Dobrovics, a pályakezdő író, miután felvetődik, hogy egyik barátjával talán testvérek, nyomozni kezd az illető apja után. Újabb és újabb titkok derülnek ki. A negyvenes évek Budapestjén, ahol csak egy nap az élet, és egyre közelebb van a háború, az aranyifjak körülrajongják a lenyűgöző szépségű Vadnai Bébit. Vajon a titkok mélyére tud-e pillantani Dobrovics? És ha igen, akkor mit lát meg ott? Szerelem és gyűlölet hogyan váltakozik újra meg újra?

A Vadnai Bébi egyszerre történelmi regény, amely érzékletesen idézi fel a régi Budapest egykor volt figuráit, helyeit és kegyetlen érdességgel mutatja, hogyan működnek az emberek háborúban; továbbá az érzelmek iskolája, amely a szerelem irracionalitását, a vágy gyűlöletté izzását, az anya- és apakeresés kétségbeesett mozdulatait démoni erővel teszi szóvá. Hogyan ismételjük vonzásainkkal és választásainkkal elődeink sorsát? A lüktetően izgalmas regény, melynek nagyfokú a valóságalapja, nemcsak ezekre a kérdésekre ad szenzációsan érdekes választ.