Tudósítások a diktatúrából | Uladzimir Nyakljajeu: Kandúr a zsákban

Posted on 2013. július 21. vasárnap Szerző:

1


Nyakljajeu_Kandúr bor180Írta: Cserhalmi Imre

Senki sem akadt ismerőseim körében, aki ismerte volna az író Uladzimir Nyakljajeut vagy akár egyetlen sorát is, ezért mindenki alkalmasnak bizonyult a kísérletemre. Megmutattam nekik e novelláskötet első darabjából két idézetet, és feltettem a kérdést: melyik országban élhet, melyik országról szólhat itt az író?

Az első: „Azért, hogy az Alkotmány Soros Módosításának Ünnepén jelen lehessenek… a legjobbak legjobbjai között emberfeletti küzdelem folyt.” A második: „Ide az Alkotmánnyal! – kiáltotta Artúr, az Állam új Vezetője. Sztasz Cjanykouszki fürgén előhúzta a zsebéből a mindig és mindenre kapható Alkotmányt.”

Ismerőseim nem tudtak megegyezni az ország nevében, de abban tökéletesen egyetértettek, hogy diktatúráról van szó. Valóban: Belorussziáról, amelynek elnöke, Lukasenka szereti kijelenteni, hogy „Európa közepe Belaruszban van”. Hát olyannyira, hogy amikor e novelláskötet írója a legutóbbi választáson elnökjelöltként Lukasenka konkurense volt, az utcán félholtra verték. Valószínűleg nem nagyon lepődött meg, hiszen ült már börtönben, ahol a szükséges kórházi kezelést is megtagadták tőle, volt vádlottja és elítéltje pereknek, és kárvallottja házkutatásnak, amelynek során minden adathordozójától is megszabadították. Most Minszket, a fővárost nem hagyhatja el, tömegrendezvényeken nem jelenhet meg, este nyolctól otthon kell lennie, és rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen. Tekintve, hogy műveit – a szláv nyelveken kívül – finnre és magyarra is lefordították, az a fajta alkotó lehet, akiről azt szokták mondani, hogy rossz hírét kelti a hazájának, holott talán éppen a vádlói teszik ezt, ő csak művészi eszközökkel ábrázolja, hogy miből is ered a rossz hír.

A most 67 éves író sok jelentős tisztséget is betöltött hazája irodalmi életében, irodalmi tevékenységét költőként kezdte. Novellái egytől egyig közéleti, sőt aktuális politikai töltésűek. Ugyanúgy, ahogyan azt évtizedeken át a magyar irodalom is tette: áthallásokkal, szimbólumokkal, metaforákkal, mesei elemekkel dolgozik, a sorok közt mondja el a mondhatatlant, amit olvasói pontosan értenek. Szerepel a műveiben macska, dongó, bögöly is, építenek benne égig érő tornyot, s a testvérváros Pisa aztán igyekszik az övékéhez egyenesíteni a maga ferdéjét…

A kemény gúnytól a lágyabb iróniáig a szatíra több húrján is játszik, könyörtelen az elnyomókkal és mélységesen együttérző az elnyomottakkal. És persze megvan a véleménye a hatalom közeli írókról is, amikor Beaumarchais-t idézi: „Ha íróinknak valamennyi művét kiadnák, sokak legsúlyosabb kötete az lenne, amelyre arany betűkkel van nyomtatva: Feljelentések.” Akad olyan novellája, amelyben az abszurditás és a realitás hihetetlenül hatásos vegyítésével Örkényt juttatja az eszünkbe. Temetés közben felborul a koporsó, kigurul belőle a hulla, de a rossz időjárási viszonyok miatt nem veszik észre, ezért a koporsót üresen temetik el. A hulla aztán kísértetként bolyong, rengeteg csalódásra, pontosabban felismerésre tesz szert, például: „pontosan fél évszázadot élt olyan emberek között, akik képesek holttest nélkül eltemetni egy koporsót, csak mert félnek, hogy megfáznak a havas esőben.” Másnap a hulla, persze, dolgozni ment, hiszen még tíz éve volt hátra a nyugdíjig…

Egy egész friss elbeszélést (Tajset, Szibéria) és a Gondolatjel fejezetcím alatt sorjázó aforizmák némelyikét e novellagyűjtemény számára írta. A kötet végén olvasható két védőbeszéde, amelyet 2011 májusában, a bírósági tárgyalásán mondott.

A gyorsaságért és az író „megtalálásáért” elismerés illetheti a kiadót és a fordító Bárász Pétert. Jelentőséget kell tulajdonítanunk annak is, hogy e könyvet hazánk – 2012-ig – minszki nagykövete is ajánlja a magyar olvasók figyelmébe.

Uladzimir Nyakljajeu: Kandúr a zsákban
Ab Ovo Kiadó, 2013

* * *  * * *

Uladzimir Nyakljajeu

Uladzimir Nyakljajeu

A könyv kiadói fülszövege

A belorusz író könyve igazi irodalmi csemege. Belorusz nyelven íródott, abban az országban, ahol az anyanyelv használata a hatalom szemében egyenlő az ellenzékiséggel. Novelláinak jellemzője a szigorú társadalomkritika mellett a groteszk látásmód is.

2010-ben Nyakljajeu ellenzéki elnökjelöltként indult a belorusz elnökválasztáson, amelyet utcai tiltakozások, majd a hatalom megtorlása követett. Perbe fogták, Uladzimir Nyakljajeu jelenleg sem hagyhatja el országa fővárosát, Minszket.

Uladzimir Nyakljajeu: Kandúr a zsákban
Ab Ovo Kiadó, 2013
228 oldal
ISBN 978 963 937 8988