Sznobul és homályosan beszélni? | Cserháthalápy Halápy Gábor: Első magyar sznobszótár

Posted on 2013. február 16. szombat Szerző:

0


Tinta_Sznobszótár-borCserhalmi Imre |

Keresem a könyvet kiadó névadó szavát, a tintát a szótárban, de nem szerepel benne. Viszont szerepel a tintahal, s annak görög-latin neve, a szépia. Kérdésem: ha szépiát mondanék tintahal helyett, fontoskodó sznobizmussal vagy szándékos homálykeltéssel volnék-e vádolható? Válaszom: kizárólag a kontextustól (bocsánat: összefüggések és körülmények összességétől) függ, tehát hogy hol, kinek, milyen alkalomból, milyen műfajban, milyen céllal, és így tovább. Aki tehát az Első magyar sznobszótár című kedvesen, sőt derűsen tanulságos könyvecskét forgatja, ne higgye, hogy automatikusan megtanulhat belőle sznobul (bocsánat: előkelősködő, nagyképű, nyegle módon) beszélni vagy írni. A könyv éppen ellenkező céllal készült: megszabadítani szeretné a beszédet az említett hibáktól.

Persze, nem vallja be. Sőt! A szerző szellemesen ironikus bevezetőjében így ajánlja művét: „A kommunikáció során eddig mindenki precizitásra törekedett. De minek? Nem jobb, ha üzenetünk homályos, kétértelmű és pontatlan? Így legalább később nem kérhetik számon rajtunk korábbi mondanivalónkat, és könnyen kibújhatunk a felelősségre vonás alól is.” Majd mulatságos példákat ajánl a média, a tudomány, a divat, az informatika vagy akár a hétköznapok világában a fenti cél nyelvi eszközökkel való eléréséhez. Ezt a „hasznosságot” szolgálja, hogy itt a szerkezet éppen fordítottja az idegen szavak szótárának: elöl áll a magyar kifejezés, s csak utána egy vagy több idegen nyelvi változata.

Például a fiktív szó helyett valóban használhatnánk azt is, hogy állítólagos, elgondolt, feltelezett, hamis, képletes, képzelt, kitalált, koholt, költött, látszólagos, névleges, valótlan, vélt – és mindegyik pontosabb lehetne a maga helyén, mint amit helyette rossz rutinnal, automatikusan alkalmazunk. A bevezetőben az abnormális, akció, fiktív, index, praktikus, produkál, szolid, tehát hét szó összesen 90 egyértelmű, pontos változatát közli a szerző, aki egyáltalán nem az idegen nyelvek ellen folytat elszánt és szemellenzős hadjáratot. Ez aligha lenne méltó bölcsen és korszerűen gondolkodó nyelvészhez, inkább a szelíd korholás vagy kissé kesernyés kinevettetés hangján szól az általa ironikusan újmagyar beszédnek nevezett megnyilvánulás ellen, mert ez gyakran önhibáján kívül is inkább mellé- és félrebeszél, elkendőz, affektálva rongyrázó. Tessék csak megfigyelni, hogy például a marginalizál, moratórium, biznisz, autokratív, unortodox, maffia, negáció, aberrált, konfúzus, kreatív, precíz, flottul, kollektíve, centralizál, operátor, publikál helyén hányszor szerepeltethetnénk sokkal pontosabb szavakat is, és nem okvetlenül azért, mert azok magyarok. Vagy gyakran megtenné a szerény közhely vagy szólam is a trivialitás, sablon, banalitás, frázis, sztereotípia és klisé helyett.

Ez a sajátos szótár 12.973 hagyományos magyar szó egy vagy több idegen nyelvi megfelelőjét tartalmazza, de a hasznát nem ilyen számszerűséggel érzékeltetném. Inkább azzal, hogy nyelvi érdeklődésű, a saját megnyilatkozásainak kultúrájára adó s azt mástól is igénylő ember számára élvezetesen elgondolkodtató tartalmat ad közre. Nem szabályt fogalmaz, nem rendreutasít, nem ellenőriz, csak figyelmet kelt, rámutat – és még egy picit mintha mosolyogna is hozzá. Hogy Nádasdy Ádám számomra e tárgyban eligazító erejű megfogalmazását idézzem, a szerző itt az a nyelvész, aki nem rendőr, hanem illemtanár. És persze ezzel az olvasó számára is tág lehetőségét adja az önálló értelmezésnek. Én például azt hiszem, hogy a dopping ma már semmiféle kontextusban sem tűnhet sznobnak vagy homályosnak, s helyette sohasem fogunk ajzószert mondani. Nemcsak azért, mert két szótag vagy a duplája nagy különbség, hanem mert az agglutináló magyar nyelvben a szavak „továbbképzésének” lehetősége és gyakorlata erősen befolyásolhatja a szóhasználatot. Elképzeli bárki is, hogy a doppingolt felválthatná az ajzószerez?

No, de nem a nyelvészkedés a tárgya ennek a recenziónak, meg is haladja feladatát és kereteit, mindenesetre szép szavaknál is érvényesebben méltatja e könyv érdemeit, hogy lám, azonnal bevon a felelős-mérlegelő gondolkodás körébe. És van-e tudomány, amely – populáris változatában – többet kívánhatna ennél.

A Tinta Könyvkiadó sok éve, már csaknem kéttucatnyi könyvvel igyekszik szolgálni a nyelvi kultúrát: a többi közt keresztnevekről, családnevekről, növénynevekről, állatnevekről, rövidítésekről, divatszavakról, találós kérdésekről, közmondásokról írtak érdekes könyveket kiváló szakemberek. Nekem a tintáról egyébként az a szó is eszembe jut, hogy tollvíz: a fiam ugyanis kicsi korában így nevezte el. Tényleg, a gyerekek csodálatos szóalkotó tevékenységéről talán még nem is készült kiadványuk!

Ezt a könyvet Cserháthalápy Halápy Gábor készítette. Nem merem állítani, hogy minden magyar nyelvész nevét ismerem, de az a gyanúm, hogy ilyen nevű ember nincs köztük. Talán ajánlatos lenne ezt a gyanúmat kissé homályosabban kifejeznem, de az álnév és a művésznév őszinte sajnálatomra nem szerepel a szótárban…

Tinta_Sznobszótár-INDCserháthalápy Halápy Gábor: Első magyar sznobszótár
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012
240 oldal, teljes bolti ár 2990 Ft,
kedvezményes ár a kiadónál 2392 Ft
ISBN 978 615 521 9245

* * * * * *
A könyv kiadói fülszövege

A kommunikáció során eddig mindenki precizitásra törekedett. De nem célravezetőbb-e, ha üzenetünk homályos és többértelmű? Így később nem kérhetik számon rajtunk korábbi mondanivalónkat, és kibújhatunk a felelősségre vonás alól is.
Az Első magyar sznobszótár segítségével mindenki könnyedén helyettesítheti a régi és közismert magyar szavakat fellengzős idegen kifejezésekkel.
Hogyan használjuk a sznobszótárt? Ha találkozunk egy közönséges, mindennapi magyar szóval, mint például igazol, akkor felütjük az Első magyar sznobszótárt az i betűnél, és megnézzük, hogy milyen fontoskodó sznob szóval helyettesíthetjük ezt a szót. Gazdag a kínálat, 6 szó közül is válogathatunk. IGAZOL: verifikál, jusztifikál, attesztál, legitimál, rehabilitál, exkuzál.
A sznobszótárral egyszerűsíthetjük is nyelvünket, mert például a FIKTÍV szót a következő 13 hagyományos szó helyett használhatjuk: állítólagos, elgondolt, feltételezett, hamis, képletes, képzelt, kitalált, koholt, költött, látszólagos, névleges, valótlan, vélt.
Az Első magyar sznobszótár sikeresen használható a médiában éppúgy, mint a magánbeszélgetésekben – legyen szó akár a leghétköznapibb dolgokról, a tudományról, a divatról vagy netán az informatikáról.