A legenda szükséglete | Jacques Le Goff: Középkori hősök és csodák

Posted on 2012. december 6. csütörtök Szerző:

0


LeGoff_Középkori-bor

Írta: M. Dalnoki Fanni

Mostanában egyre inkább divatba jön a fantasy. Könyvek, filmek kerülnek a piacra, majd ezekről a könyvekről és filmekről elemző művek születnek, amelyek vizsgálják népszerűségének okait. Esetleg népszerűtlenségének az okait. Amikor ez a műfaj a történelemhez nyúl, vele keveredik, érdekes eredményre mindig lehet számítani, de jóra már ritkábban.

Nagy öröm egy középkorrajongónak, akinek kedvenc szórakoztató irodalmi műfaja épp a fantasy, amikor megjelenik egy könyv, amely tulajdonképpen a középkori képzelet történetéről szól. A rajongás két tárgya egyetlen könyvben, szakavatott szerző tollából? Ez több mint elég a boldogsághoz. Hogyan születtek meg a híres középkori legendák, mitől váltak egyáltalán legendákká és miért? Hogyan tekintettek rájuk a későbbi századok? Mivé formálták a középkorban kialakult legendákat és csodákat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Jacques Le Goff francia történész, a középkor egyik legismertebb szakértője, Középkori hősök és csodák című könyvében.

Milyen legendákkal is foglalkozik pontosan a szerző és miért azokkal? A kereszténység terjedésével, mondja Le Goff, az ókori világ héroszainak is lejárt az ideje. Helyüket a hősies történetekben királyok és a szentek vették át. Jó példa erre Szent György alakja vagy magyar területen Szent László királyé. Továbbra is szükség volt legendás alakokra, hősökre, akikről mesélni lehet, akiket példaként lehet állítani az emberek elé, de az értékrend változásával egy lovagias szent vagy egy hatalmas király inkább megfelelt az igényeknek, mint pl. Héraklész.

Ilyen volt Nagy Károly, az egyik, Le Goff által megrajzolt figura, aki köré nagyon hamar terjedelmes legenda szövődött, első sorban német és francia területen. Életébe mesés elemek vegyültek, később sírhelye csodás események színterévé vált. Nem sokon múlt, hogy szentté avassák, de ehelyett inkább többször feltárták a sírt. Nagy Károly a konkrét példa, egy valóban létező király volt. Van azonban itt egy olyan uralkodó is, akinek a személye megkerülhetetlen, ha középkori legendákról van szó: Artúr, a britek királya. („Kik azok a britek?” – ld. Gyalog-galopp…) Bár Artúr egyes kutatások és régészeti feltárások alapján létező személy volt, de Nagy Károllyal ellentétben az ő valódi tetteiről semmit nem tudunk, és mivel csodálatosan gazdag mondakör épült köré – mégpedig már meglehetősen korán –, valószínűleg nem is nagyon érdekelnek senkit. Ha pedig Artúrról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk Merlint, a varázslót, aki nélkül a „hajdani és majdani király” lépni sem tudott volna. Egy darabig, legalábbis. Mindkét személy érdekessége a legendában – ahogyan Nagy Károly kapcsán is kimutatja ezt a szerző –, hogy nem tökéletesek, nem szentek. Csodás, mesés alakok, mint annak idején a héroszok, csak éppen egy újabb kor elvárásainak felelnek meg.

leGoff-portré02

Jacques Le Goff

Azonban Le Goff nem csak személyekkel foglalkozik könyvében (a fent említettek kiragadott példák csupán, az ő társaságukban szerepel még Robin Hood és Melusina tündér is). A középkori ember képzeletét nem csak csodás tetteket véghez vivő emberek, nagy hősök népesítették be. A szerző külön fejezetekben foglalkozik a katedrálisnak és a várnak a jelentőségével. Ezek olyan épületek, amelyek, bár máshogyan és más jelentéssel, de szintén legendássá váltak. Gondoljunk csak a kísértet járta várromok vagy a sok kiontott vér árán felépült, magasba nyúló, pompás katedrálisok képzetére. A vár és a katedrális szimbólumok, ebben a minőségükben töltötték be a csodás helyszínek szerepét a középkori képzeletben. Ugyanilyen szimbólummá vált a lovag és a lovagiasság, mint jelenség vagy a trubadúr alakja.

Le Goff még sok mindennel foglalkozik könyvében (pl. a Valkűrrel vagy Roland vitéz alakjával), amely tökéletesen fogyasztható a nagyközönség számára is. Ez egyrészt azért van, mert a szerző stílusa nagyon kellemes és olvasmányos, másrészt Lőrinszky Ildikó fordítása szép és főleg szakszerű az olyan helyeken, ahol speciális francia vagy történészi kifejezések szerepelnek.

Mindenki számára nagyon élvezetes olvasmány lehet, ha másért nem (azoknak, akiket valamiért nem vonz Artúr király és Merlin, Trisztán és Izolda vagy El Cid), mert végtelenül okos és művelt könyv ez, amit jól esik olvasni olyankor, amikor túl sok maszlagot akarnak lenyomni az ember torkán.

Jacques Le Goff: Középkori hősök és csodák
Európa Kiadó, 2012

»Jacques Le Goff: Középkori hősök és csodák  – megvásárolható a polc.hu webáruházban.«