Vámos Miklós: Anya csak egy van (részlet)

Posted on 2012. június 27. szerda Szerző:

0


Anyaszag…

Összetevői közül ma már világosan meg tudja különböztetni a cigaretták fanyar illatát, az olcsó szappanét és kölniét, továbbá… igen, anya verejtékéét, mely sosem taszította. Szerette beszívni.

Ám az anyaszagot nyomtalanul elsodorta az idő, nem maradt belőle – csak az emlék. Na persze…. anya az utóbbi években éjszaka rendszeresen bevizelt. Általában letagadta. Ladó mindig baljósnak találta a fürdőszobában lengedező, tessék-lássék kimosott ágyneműket. Egyetlen egyszer érte tetten az anyját, amint épp lecibálta az ágyról a foltos lepedőt. Semmi baj, Lacikám, itt a második gyerekkor… bár ez volna az én legnagyobb bajom!

Akkor még nem derült ki az ő legnagyobb baja.

Voltak pedig baljós jelek.

Amikor anyát az öngyilkosok osztályáról a negyedik napon váratlanul kidobták, Ladó igen közel állt ahhoz, hogy a főorvost megverje. Miután az egyik nővér telefonált neki, autóba vágta magát, s robogott a kórházba. Vicsorgatta a fogát, elképzelte, amint föltépi a valaha fehér ajtót, melyről a zománcfesték már mindenütt pattogzott, a kerekfejű főorvos ott ül, ferdén az ablakhoz taszított íróasztalánál, egy szakfolyóiratot olvasgatva (kérdés, hogy olvasgat-e szakfolyóiratokat ez a pénzéhes vadbarom), csodálkozva tekint föl Ladóra, mit óhajt? – ő azonban válasz helyett odalép, egyetlen sikkes mozdulattal lekapja a főorvos aranykeretes szemüvegét, apró darabokra töri, a maradványokat a földre dobja, sztepptáncot jár rajtuk, hogy gondosan bevégezze, amit elkezdett, talpa alatt érdekesen recsegnek az üvegszilánkok és a fémrészecskék, ám ez csak a kezdet, Ladó ollózó stílusban fölugrik az íróasztalra, kezével megragadja a főorvos arcát, térdével belerúg, gyorsan kiszaggat egy csíkot a férfi makulátlan ingéből, hogy letörölje a csobogó vért, majd mindkét kezével a főorvos alsó ajkába csimpaszkodik, s rángatja fölfelé, megpróbálja áthúzni azon a szabályosan kerek fején, egészen addig, amíg szakad a hús, pattannak az inak, akkor aztán egyenként kiveri a gondosan ápolt fogakat, s minden reccsenésnél föltesz egy-egy jól irányzott kérdést: úgy, szóval anyát rögtön ki kell raknia innen, mert hirtelen szüksége lett az ágyára?! tegnapelőtt, amikor a zsebébe gyűrtem tizenötezer forintot, még arról szónokolt, hogy addig tartják itt a kedves mamát, amíg meggyógyul, most viszont már szükség van az ágyára, mi?! tehát kevés volt magának a tizenötezer forint?! szemétláda, az én anyám egész havi nyugdíja tizenhatezer, mennyit akar maga azért, hogy teljesítse a kötelességét?! eddig nyálasan udvariaskodott, így művész úr, úgy művész úr, most meg szó nélkül átküldené az anyámat a Lipótmezőre, azon az alapon, hogy ott van a kezelőorvosa, a doktor Bartosik Gizella, noha én világosan megmondtam magának, hogy anya nemrég jött ki onnét, és az a tény, hogy öngyilkos lett, nem épp a sikeres gyógykezelés jele, igaz?! miért küldi oda vissza?! nem emlékszik, miben állapodtunk meg?! hogy majd keresünk valami megfelelő szanatóriumot az utókezelésre?! elfelejtette?! vagy mi van?! hogy lehet ilyen szemét, drága doktor úr?! hallja egyáltalán, amit beszélek?! – mert addigra persze már a főorvos füleit is letépte.

Ehelyett – amint leült a pöttöm műbőrözött kanapéra, immár nem a vicces Ladó volt, az országosan ismert humorista, hanem egy munkadarab rokona. A kerek fejű férfi hivatalos hangon közölte: a kedves mama itteni kezelése eredményesen lezárult, át kell helyezni valahová utókúrára, logikus, hogy őneki az eddigi kezelőorvosa jut eszébe, de ha Ladó úrnak más ötlete van, ő nem bánja. Ladó kétségbeesetten összpontosított, milyen ötletem lehetne? – aztán eszébe jutott a Kútvölgyi kórház.

Anya mindig szerette a privilégiumokat. Örökké emlegette, hogy Ladó felesége járhat a Kútvölgyibe, ő viszont nem. Anya számára a Kútvölgyi kórház egészségügyi paradicsomnak számított, ahol még a halottat is föltámasztják. Ladó azonban gyűlölte az elvtársi kiváltságokat, és annak idején saját magának sem intézte el a Kútvölgyi jogosultságot – Zsuzsa egy ismerős nőgyógyász révén kapott hathavonta hosszabbítandó engedélyt.

A szocializmusnak immár évek óta vége, Ladónak fogalma se volt, hogyan kerülhet be valaki manapság a Kútvölgyibe, elvileg már a szabad kórházválasztás az alapelv. Persze, az elvek és a gyakorlat közt széles a lövészárok… Mindegy, anya nyilván boldogan menne a Kútvölgyibe, ha úgy tudná, hogy ez különleges privilégium. Majd bedumálom neki…

Megígérte a főorvosnak, hogy azonnal intézkedik. Rendben, mondta a kerek fejű férfi, este hatig várunk. Doktor úr drága, péntek van, háromnegyed tizenkettő, mit tudok én elintézni este hatig? A főorvos újra átment hivatalosba, számokat kezdett sorolni, az ágyakét, a beérkező betegekét, és Ladó már tudta, eredeti fogadalma ellenére nem törheti szét a szemüvegét, nem térdepelhet az arcába, nem húzhatja át az alsó ajkát a fején, nem verheti ki a fogait, nem szaggathatja le a füleit. Két ötezrest dugott a zsebébe, s megegyeztek: hétfőn délelőtt tizenegy óra a végső határidő, ha addig Ladó elintézi, hogy valahol fogadják az édesanyját, akkor viheti, ha nem, mentővel átszállítják a Lipótmezőre.
Ladó benézett az anyjához, aki épp rikácsolva veszekedett az egyik ápolónővel, mert az nem hozta elég sebesen az ágyához a benedvesített szivacsot. Ladó igyekezett úgy tenni, mintha ő nem tartozna ehhez a hisztérikus öregasszonyhoz, s amint tehette, elmenekült.

Hogy a francba tudnám elérni, hogy anyát fogadja a Kútvölgyi, ez itt a kérdés, nem pedig a lenni vagy nem lenni – azon pillanatnyilag már túlvagyunk…

Hajtsak oda a kórházhoz, s próbáljak bejutni az igazgatóhoz? Á… nem így intéződnek az ügyek ebben az országban. Agya akár egy megbomlott wurlitzer, sebesen pörgette a lemezeket, keresvén megfelelő embert, alkalmas összeköttetéssel. Elsőként a doktor Hegedűs Ropi jutott eszébe, akinek valamelyik rokona – unokaöccse? – mintha a Kútvölgyiben dolgozott volna, orr-fül-gégészként. Csakhogy előbb a doktor Hegedűs Ropi telefonszámát kellett kiderítenie. Hordozható telefonjának ismét nagy hasznát vette.

A doktor Hegedűs Ropi vonal azonban hamarosan befuccsolt, mert a rokon unokahúgnak bizonyult, s éjszakás nővérnek, ám több éve átment az Országos Traumatológiára. Doktor Hegedűs Ropi ennek ellenére majd félóráig ontotta a szót, elmondta, milyen büszkék ők a feleségével együtt a vicces Ladóra, valamennyi megmozdulására odafigyelnek, a róla szóló cikkeket kivágják az újságból. Ladóról csorgott a víz, ő még abban a szellemben nőtt fel, hogy az ilyesfajta pofándicsérés sértésnek számít.

Másodjára Feri bácsihoz, a rádió kabarészínházának nyugállományba küldött vezetőjéhez fordult, akiről biztosan tudta: a régi rendszerben gond nélkül benyomott volna bárkit a főelvtársak gyógyintézetébe. Kérdés, mennyi maradt a kapcsolataiból, ha ugyan egyáltalán…

Feri bácsi félóra türelmet kért. Pontosan harminc perc múlva visszahívta: Ladókám, hétfőn tizenegykor vár titeket doktor Szalatnay Jenő, ő a főorvos a Kútvölgyi idegosztályán, asszem a tizedik emeleten. Feri bácsi, hogy köszönjem meg? Sehogy. És… Feri bácsi, mennyit kell tejelni egy ilyen doktor Szalatnay Jenőnek? Honnan tudjam, apukám, én nyugdíjas vagyok.

Anya tehát bekerülhetett a Kútvölgyi kórházba, és Ladó biztosra vette, most az egyszer sikerült boldoggá tennie. Nna látod, Lacikám, harsogta anya a kétágyas kórteremben, itt a napnál világosabb bizonyíték, hogy világéletedben szartál az anyádra, mindig mondtam én, neked csak egy telefonodba kerül, de te sajnáltad rám azt a telefont is, hagytad inkább, hogy a Lipótmezőn rohadjak meg élve, ahelyett hogy idejöhettem volna, ebbe a kényelmes szobába, ahol fridzsi van, rádió van, dőzsölés van, csak egy dolog nincs: depresszió! volt, nincs, fene bánja, elvitte a kánya!

Ne olyan hangosan, kérlelte Ladó az első lélegzetszünetben, ám anya az ilyesmit eleresztette a füle mellett, amikor ennyire fönn volt. Doktor Szalatnay Jenő viszont olyan halkan adta elő orvosi szakvéleményét az irodájában, hogy Ladó többször is visszakérdezett: tessék? – mint a nagyot hallók. Alaposan ki fogjuk vizsgálni a kedves mamát, utána majd eldöntjük, melyek a legsürgősebb teendők, s mi történjék hosszabb távon, más szóval, hogy mi legyen a gyógyító taktikánk és stratégiánk! – doktor Szalatnay biztatóan mosolygott. Ez a beszéd, gondolta Ladó, nagyvonalúsági rohamában húszezret adott neki. Nincs erre szükség, mondta az orvos, miközben a pénzt a farzsebébe süllyesztette. Olyan cserzett volt a bőre, mintha egész életét isten szabad ege alatt töltené. Ladó nem tudott szabadulni a kényszerképzettől, hogy a férfi széles mellkasát pajzán tetoválások ékesítik.

Mindegy, az a fő, hogy anya biztonságban van, gondolta, amikor elindult hazafelé. Három nap múlva telefonüzenetet kapott doktor Szalatnay Jenőtől: haladéktalanul keresse föl. Sajnos, a kedves mamáját nem tarthatjuk itt! – mondta a barnabőrű főorvos, jobb és bal keze ujjait pávafarokként meresztette szét s támasztotta egymásnak páronként. Miért nem? – érdeklődött Ladó színtelen hangon, jézusom, gondolta, itt napi húszezer a taksa? ebbe belerokkanok! Azért, mert a kedves mamája gyógyultan távozhat, jelentette ki doktor Szalatnay Jenő drámai hangon. Tééényleg? Igen, gratulálok. Köszönöm, de… legutóbb azt tetszett említeni, hogy alapos kivizsgálás lesz, és… Megtörtént, mondta a barnabőrű doktor, minden lelet negatív. Aha… és akkor mi legyen a taktika meg a stratégia? A taktika az, hogy gyógyultan távozhat, a stratégia pedig, hogy járóbeteg rendelésre küldjük a kedves mamát a Béla király úti idegszanatóriumba. És ott kihez kell… ki a főorvos? – kérdezte Ladó. Én, felelte a barna bőrű doktor nyájasan, Ladó pedig remélte, hogy a Béla király úton valamivel alacsonyabb a tarifa. A főorvos közben azt fejtegette, hogy a kedves mamával nincs semmi más teendő, csupán a mániás depressziót kell karban tartani.

Csupán a mániás depressziót kell karban tartani, ismételte Ladó magában, fejhangon visítva. Gyerekjáték.

Ladó tizennégy éves volt, amikor az anyján kiütköztek az első kínos jelek – azóta soha nem sikerült karban tartani. Immár az a kis szabálytalanság is megszűnt, mely anya kórképében idáig ellentmondott az elmegyógyászati szakkönyvek idevágó fejezeteinek. Özvegy doktor Maros Andorné minden vonalon tipikus mániás depressziósként viselkedett, de sosem akarta magát megölni. Doktor Bartosik Gizella a legutóbbi hosszú lipótmezei kezeléssel a zárt osztályon elérte, hogy megtegye. Anya olyan mély letargiába süllyedve hagyta el a zárt osztályt, amilyenre eladdig nem volt példa.

Igaz, doktor Bartosik Gizella ki sem akarta engedni. Ladó azonban úgy érezte, két hónapi eredménytelenség után okosabb, ha hazaviszi az anyját, a saját felelősségére, különösen azért, mert odabenn megint visszaszokott a dohányzásra, s immár olyan nehezen szedte a levegőt, mintha állandóan fulladozna. Ez Ladót az apjára emlékeztette, épp ezért haladéktalanul ki akarta menteni az anyját arról a szörnyű helyről. Pedig akkoriban még nem tudta, mit növeszt anya a tüdejében.

Bár talán sejtette. Mert újabb baljós jelek mutatkoztak.

Kávészínű kelések. Anya nyakán. Aztán az alkarján. Mintha babszemek türemkednének elő a bőrből.

Amikor Ladó észrevette, azt hitte, káprázik a szeme. Mi ez? Pattanás, Lacikám, majd elmúlik! De… ott is van egy… – Ladó kinyújtotta a mutatóujját, ám nem ért hozzá. Mit kell akkora ügyet csinálni egy pattanásból? – anya szélesen vigyorgott, épp túlfutásos korszaka elején járt, sürgősen el akart mesélni négy-öt különböző történetet, állandóan a saját szavába vágva.

Ladó nem tudta levenni a tekintetét a kelésekről, eddig nem volt, motyogta. Dehogynem, édes Lacikám, évek óta rajtam vannak, de figyelsz is te énrám, fogalmam sincs, mi ütött beléd, hogy most egyszeriben izgatni kezded magad a pattanásaim miatt! Mutattad orvosnak? Ugyan, Lacpac, nem szaladgálok én minden csip-csup apróság miatt a körzeti nőhöz, elég, ha muszáj mennem, hogy fölírja a gyógyszereimet, ámbár azt hiszem, ennek is vége, nem akarom elkiabálni, de úgy érzem, ugrott a depresszió! a doktor Bartosik Gizella is megmondta, van olyan, hogy véglegesen elmúlik, egyik napról a másikra kész! huss, vége! miért ne lehetne egyszer nekem is szerencsém?!

Ez anya visszatérő rögeszméje volt, felívelő korszaka elején rendszeresen áltatta magát ilyesfajta reménykedéssel. Amikor aztán visszahullott a sötétségbe, újra meg újra kénytelen volt rádöbbenni, hogy nincs menekvés: sajnos, Lacikám, a depresszió egy életre szól, a doktor Bartosik Gizella is megmondta! – ismételgette síri hangon.

A babszemek kitüremkedésének időszakában anya minden nap fölautóbuszozott a Béla király útra. Büszkén viselte a járóbeteg nevet. Valamennyi barátnőjének elújságolta, hogy őt mostan a Központi Állami Szanatóriumban utókezelik, ahol régebben az ideggyönge fejeseket szokták. Csakhogy ekkoriban már nem voltak barátnői. Kénytelen-kelletlen fölújított néhányat azokból a kapcsolataiból, melyeket legvadabb túlfutásai idején maradéktalanul fölégetett, telefonált mindenféle Bertiknek, Böskéknek, Lilikéknek és Icukáknak, pusztán azért, hogy eldicsekedhessen: tudod, édesem, itt vagyok ebben a príma idegszanatóriumban, ahová csak a nagykutyákat szokták beutalni, és friss sajtos-zsömlét adnak uzsonnára.

A príma idegszanatórium nevét hamarosan Állami Szani-ra rövidítette. Amikor kedélyhullámzása a fölső szakasz felé lódult, hirtelen forró barátságba került a tárgyakkal és emberekkel, túráradó érzelmei jeléül beceneveket adományozott mindennek és mindenkinek. Szókincse félúton fölfelé egycsapásra megváltozott, s csak az értette, miről beszél egyáltalán, aki jól ismerte. Ladó az évek hosszú sora alatt összeállította már a maga Anya-nyelvi szótárát. Útban a csúcsra a pirítós kenyér hirtelen pirike lett, a villamos vilcsi, Ladó: lacpac, Szentendre: endrus, a Duna: dunus… Mikor anya fölért a mániás korszak bérctetőire, szókincse és nyelvhasználata ismét gyökeresen megváltozott, eltűntek a becenevek, helyüket zaftos káromkodások foglalták el, melyeket feszes hangon vágott Ladó pofájába, jóval közelebb hajolva hozzá, mint Ladó szerette volna.

Vámos Miklós

Vámos Miklós

Ráadásul a tébolyult örvénylés csúcspontján rendszeresen kommunista lett. Előszeretettel hívta magát bolsinak. Azt képzelte, hogy egy munkásmozgalmi hős mártír – olykor mártír hős – dicsőséges özvegye. Hiába figyelmeztette Ladó, hogy időközben rendszerváltás volt, anyát a valóság elemei nem rendítették meg. Néhány éve – közvetlenül a rendszerváltás előtt – befizette magát egy IBUSZ-társasutazásra, Kijev, Leningrád, Moszkva. Megnézte Lenint. A látottak elbűvölték. Képzeld, Lacpac, ott fekszik, egy sötét lepel alatt, kisimult arccal, mintha csak alukálna!

Vett magának odakinn egy vajszínű műanyag Kremlt, melyet azután a tévéje tetején tartott. Naponta vásárolta a moszkauert a Szalai cukrászdában – bár nemcsak a neve miatt.

Akármit beszélsz, édes kicsi fiam, ezek a ruszkik sokkal előbbre vannak, mint mi! – üvöltötte. Ladó a saját nyelvébe harapott, nehogy vitába szálljon vele. A szociálizmusban az a fasza, hogy mindenki a zsebében hordja a marsallbotot! – folytatta anya rendületlenül, belőlem is lehetne egyetemi tanár, ha nem épp a kozmetikai világba akarnék betörni. Hová akarsz te betörni? – kérdezte Ladó főbe vágottan. Kozmetikai szalont nyitok, jelentette ki az anyja, már elő is ástam a segédlevelem! – rázta Ladó orra előtt a megsárgult papirost, melyet a Budapesti Kozmetikusok Ipartestülete állított ki, mint elsőfokú iparhatóság, 1943. március 1-én, Kozinkay Piroska kozmetikai tanoncot ezennel kozmetikus segéddé nyilvánítván, minthogy a segédi vizsgálaton kitűnő előmenetelt tanúsított.

Európa Könyvkiadó, 2012
ISBN 978 963 079 3902