Irodalmi jelenlét | Pécsi Könyvfesztivál

Posted on 2012. május 7. hétfő Szerző:

0


Irodalmi Jelen - Pécs, 2012, május 7-12.Irodalmi Jelen címmel közös könyvhetet tart május 7. és 12. között a Pécsi Művészetek és Irodalom Háza és a Könyves Szövetség. A hatnapos rendezvényen könyvbemutatókat és tema­tikus konferenciákat tartanak, több kiadó is bemutatkozik az olvasóközönségnek.

Lesz könyvvásár is, jelentős kedvez­ménnyel lehet majd megvásárolni 15 kiadó könyveit a Pécs város főterén található Művészetek és Irodalom Házában.

A könyvbemutatók részletes programja:

május 7.

16.00 – Napkút Kiadó

Erdélyi Z. János: Hózsoltár = Christine Busta válogatott versei
Frankovics György: Katona a majmok országában = Dráva menti cigány és horvát népmesék és mondák
Halmai Tamás: Szegénység és ragyogás = Vasadi Péterről
Póth Edit: A titokzatos erdő = mesekönyv
Rott József: A ragaszkodás mámora = regény

Beszélget: Szondi György kiadóvezető

május 8.

16.00 – Pécsi Történelemtudományért Kulturális Egyesület

Régészet, hagiográfia, ókeresztény egyháztörténet. Beszélgetés Nagy Levente új könyvéről = Pannóniai városok, mártírok, ereklyék. Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában

Beszélgetőtársak: Nagy Levente, Visy Zsolt, Somos Róbert, Heidl György, Fedeles Tamás

17.00 – Kráter Műhely Egyesület

A Trianon utáni magyar polgári és nemzeti irodalom reneszánsza = Turcsány Péter bemutatja a Kráter Műhely Egyesület Aranyrög Könyvtár, Kosáryné Réz Lola Regénytár és Németh László szépirodalmi munkái című könyvsorozatait.

Barcsa Dániel: Az Ördögűzés pendelyben című székelyföldi adománygyűjteményről és az Erdély című nagy monográfia újra kiadása
Zsávolya Zoltán: Égi Rozi című művéről a szerzővel beszélget Soltész Márton
Antal Barnabás: A költő visszatérése = Turcsány Péter beszélgetése a költő Hárfa című összegyűjtött verseskötetéről.

május 9.

17.00 – Magyar Napló Kiadó

Végh Attila: Virrasztó Jenő álmai című könyvének bemutatója
Marosi Gyula: A nílusi krokodil című könyvének bemutatója
Bíró Gergely: Oroszlánkeringő című könyvének bemutatója

május 10.

17.00 – Kronosz Kiadó

Radnóti Ilona: Weiszmayer és Fuchs. Fejezetek a baranyai zsidóság 18-20. századi történetéből.
Beszélgetőtársak: Molnár Judit, Vonyó József, Vörös István, Hábel János.

18.00 – Pro Pannonia Kiadó – Találkozások

Lovász Pál és Weöres Sándor = Szirtes Gábor
Várkonyi Nándor és Csorba Győző = Kereszturi József
Berta Bulcsu és Lázár Ervin = Békés Sándor
Tüskés Tibor és Reményik Sándor = G. Tóth Károly
Tüskés Tibor és Fodor András = Bartusz-Dobosi László
Közreműködik: Sólyom Katalin Jászai-díjas színművész

május 11.

17.00 – Pécs Története Alapítvány és Kronosz Kiadó

A török kori Pécs. Sudár Balázs: Pécs 1663-ban. Evlia cselebi és az első részletes városleírás; Szakály Ferenc – Vonyó József = szerk.: Pécs a hódoltság korában c. kötetek bemutatója.

Beszélgetőtársak: Pálffy Géza, Sudár Balázs, Varga Szabolcs

18.00 – Hét Krajcár Kiadó

Benke László és Varga Domokos György beszélget Varga Domokos írásművészetéről

május 12.

17.00 – A Felső-magyarország Kiadó és a Hetek költői

Előadó: Bakonyi István
Bella István és Serfőző Simon verseit elmondja Bobori Zoltán
Fecske Csaba erotikus, Serfőző Simon pedig legújabb verseiből olvas fel.

18.00 – Méhes Károly Hegymenet című könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Erős Kinga

19.00 – Ferdinandy György
Beszélgetőtárs: Falusi Márton

Forrás: http://www.pmh.hu