Maradjon köztünk | Kiállítás a Képzőművészeti Egyetemen

Posted on 2022. október 4. kedd Szerző:

0


Révész László László: A ballerina almája 1. (performansz, 1988)

Szemelvények Révész László László
művészetpedagógiai tevékenységéből

Révész László László festő, performer, díszlettervező, forgatókönyvíró 2009-től oktatott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen váratlanul bekövetkezett tavalyi haláláig. A nemzetközileg is jelentős, senkihez nem hasonlítható, intermediális, vagyis különálló médiumok fúziójának keretei közt mozgó művész volt a Festő Tanszék osztályvezető mestere, egyetemi docens és doktori témavezető

A Maradjon köztünk című kiállítást a tiszteletadás gesztusa mellett az életmű fontos szeletének, az oktatói tevékenységnek a láthatóvá tétele motiválta. Arra keresi a választ, hogy Révész László László nyitott, performatív látásmódú oktató-nevelő közegéből a művészhallgatók milyen alkotói attitűdökkel kerültek ki, megfigyelhetőek-e a körükben különös hangsúllyal megjelenő médiumok, tematikák.

Salamon Júlia, a kiállítás egyik kurátora elmondta, hogy a Révész László László művészetpedagógiai tevékenységét bemutató kiállítás arra szeretne reagálni, ami az életműből nem maradt látható, bemutatni ennek egy adott – a helyszín szempontjából is kiemelt fontosságú – szeletét. Ez a hiánypótló kezdeményezés alulról szerveződve, az egykori kollégáktól és hallgatóktól indult ki, ők javasolták az egyetem éves kiállítási programjába.

Révész László László: A ballerina almája 2. (performansz, 1988)

A kiállítás Révész oktatási módszereire nyit ablakot, ebbe tartozik az oktató és hallgató közötti szakmai kapcsolódás, bizalmi viszony (maradjon köztünk), ami igen fontos, de nem magától értetődő, vagy a nézőpontváltás képességének átadása. A kiállítás az életmű kiemelt darabjainak és Révész oktatással kapcsolatos feljegyzéseinek bemutatása mellett egyben izgalmas művészeti nyomozás is: ugyanis épít a Képzőről régebben kikerült művészek, az ex Révész-osztályosok meghívására. A tárlat rendszerét az egykori Révész-tanítványokkal készülő interjúk adják. Ezekben a kollektív tapasztalat és emlékezet idézi fel a mesterre jellemző alkotói attitűdöket, feladattípusokat vagy akár a humor helyét az alkotómunkában.

Révész László László

A Maradjon köztünk kiállításon látható válnak az egymást váltó osztályközösségek legfontosabb közös nevezői: a filmhez, a videóhoz való viszony, a művészetfelfogással és művészszereppel kapcsolatos intézményi szocializáció. A kiállítás a mester–hallgató oktatási sémát vizsgálja a konkrét alkotói gyakorlat fénytörésében.

Maradjon köztünk
2022. október 8. – december 17.
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay-terem
(1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)