Kazinczy Ferenc pályázat | Iskolai könyvjutalmakra és könyvtárak állománygyarapítására

Posted on 2018. május 11. péntek Szerző:

0


A Tinta Könyvkiadó 2018-ban is pályá­za­tot ír ki iskolai és köz­könyv­tárak bővítésére, könyv- és szótár­állo­mányuk gyarapítására 50%-os kedvez­ményes pályázati áron.

A pályázat célja | A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A Tinta Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A Tinta Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája | 1. Egybeírás és különírás munkafüzet + Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére + Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére + Nyelvjárástani munkafüzet 2. A magyar nyelvről 3. Szólások + Közmondások + Szinonimák 4. Gyümölcsnevek szótára 5. Virágnévszótár 6. A világ lepkéinek kifestőkönyve + Magyar virágok kifestőkönyve 7. Fundi kirándulni megy 8. Meseszótár 9. Kutyaszótár 10. Hasonlatszótár 11. A magyar nyelvtörténet kézikönyve 12. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai 13. Etimológiák, szóelemzések a Czuczor–Fogarasi szótárból 14. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv 15. Angol elöljárós és határozós igék szótára 16. Robinson Crusoe 17. 48 szerelmes vers 18. Vámmentes gondolatok 19. Top 2000 olasz szó 20. Top 2000 német szó + Német társalgási zsebkönyv

A pályázat kiírója kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét a Tinta Könyvkiadó 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója. Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama | A Kazinczy Ferenc tanév végi könyvjutalmazási és könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2018. május 7-től 2018. június 8-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a Tinta Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2018. június 15-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.