Bill Bryson: Bajos szavak (részletek)

Posted on 2014. március 5. szerda Szerző:

0


Bryson_Bajos-szavak-bor180| Bevezetés |

Amikor 1983-ban összeállítottam ennek a szótárnak az első változatát, a The Times szorgalmas fiatal segédszerkesztője voltam, munkám alapvető részét képezte, hogy kínosan oda­figyeljek a nyelvhasználatra. Hiszen ezért alkalmaztak, én pedig komolyan vettem a feladatomat.

Annyira komolyan, hogy amikor rájöttem, hogy az angol nyelvhasználat hatalmas térségei számomra bizony még felfedezetlen vidékek, levelet írtam a Penguin Books egy kedves szerkesztőjének, Donald McFarlannek, amely levél­ben kijelentettem, hogy szükség van egy egyszerű útmuta­tóra a nyelv zavarosabb vagy bonyolultabb aspektusaihoz, és pimaszul felajánlkoztam, hogy majd én elkészítem. Meg­döbbenésemre és örömömre Mr McFarlan küldött nekem egy szerződést, és előleg gyanánt egy akkora összeget, melyet gondosan belőtt, hogy ne érezzem magam se feszélyezve, se túlfizetve. Imígyen felvértezve láttam neki, hogy birokra keljek ezzel a csodálatosan összevissza dologgal, amit angol nyelvnek nevezünk.

Talán kevésbé lett volna megtévesztő, ha az első kiadás azt a címet kapja: Angol nyelvhasználat, avagy minden, amivel a szerző nem igazán volt tisztában egészen a közelmúltig. Szinte minden, ami benne volt, a napi újságírói munka során merült fel kérdésként: vajon fewer than 70 per cent of the voters vagy less than 70 per cent? Akkor most more money than her vagy than she?

Az efféle kérdésekre nem is mindig olyan könnyű vála­szolni. Azt gyorsan kitapasztaltam, hogy kollégák taná­csát kérni felettébb veszélyes: tegyünk fel szinte bármilyen nyelvtani kérdést két újságírónak, és kapunk két határozott, tökéletesen ellentétes választ. Gyakran a hagyományos kézikönyvek is vajmi keveset segítenek, mert vagy ellentmon­danak egymásnak, vagy borzasztóan nyakatekertek, vagy olyan beható nyelvtani ismereteket feltételeznek az olvasó részéről, ami bizony az én esetemben túlzás volt. Emiatt aztán a legtöbben szinte makacs babonákra vagy homályos fogalmakra hagyatkoznak. Például sokan nem hajlandók a főnévi igenevet szétválasztani, mert meg vannak győződve róla, hogy ez emeli a szövegük nyelvtani színvonalát. Hát nem emeli. Mások a hopefully szót kerülik, mintha ragályos lenne, és inkább használják a nehézkes it is hoped szerkezetet csak azért, hogy eleget tegyenek egy olyan szintaktikai sza­bálynak, amelyet gyanúm szerint ki sem tudnának fejteni. Az ilyen embereknek a jó angolság gyakran nem a világos fogalmazást jelenti, hanem a szavak sémába rendezését.

Ugyanakkor az is igaz, hogy jónak kell tekintenünk minden eszközt, amely segít megregulázni ezt a bájos zűrzavart, ami a mi nyelvünk. Ahogy mind egyetértünk abban, hogy az érthetőségnek jót tesz, ha a cup ivóedényt jelent és a cap azt, amit a fejünkre teszünk, úgy a világ kicsit jobb hely lesz, ha egyetértünk abban is, hogy nem ugyanaz az its és it’s, I lay down the law és I lie to sleep, imply és infer, forego és forgo, flount és flaunt, anticipate és expect, és így tovább. A könyvem célja, hogy az efféle különbségeket a lehető legtömörebben és leg­világosabban megértessem.

Senkinek nincs joga hozzá, hogy megmondja mások­nak, hogyan rendezzék a szavaikat, és nemigen lesz olyan bejegyzés, amelyet írás közben néha ne cáfolnának meg, és jó néhány olyan, amelyet meg sem fogadnak. Ha valaki szereti a between you and I kifejezést vagy a fulsome szót bőséges értelem­ben, nyugodtan éljen vele, és bizonyára talál rá precedenst elismert szerzőknél is. De talán azt sem árt tudni, hogy az efféle használat ellentétben áll a „Jó Angolságnak” nevezett szeszélyes, örökké változó korpusszal.

A könyvben szereplő anyag úgy hatvan százaléka új az első kiadáshoz képest. Ez sajnos nem azért van, mert én is hatvan százalékkal okosabb vagyok, mint tizennyolc éve. Sőt inkább az ellenkezője. El sem tudom, vagyis inkább el sem akarom

mondani, hányszor megesett, hogy az első kiadás szöve­gét átnézve, arra gondoltam: „Nahát, ezt nem is tudtam. Evek óta elkövetem ezt a hibát.” A javítások zöme olyasmi, amiről már elfelejtettem, hogy tudtam, és olyasmi, amiről azóta szereztem tudomást. Ennek a kiadványnak az alcíme az lehetne: Még több dolog az angol nyelvhasználatról, aminek a szerző mostanáig nem volt tudatában.

A szócikkeket az angol és amerikai sajtóból vett megkér­dőjelezhető példákkal illusztráltam, és le kell szögeznem, hogy az egyes források gyakorisága nem a minőségükkel áll összefüggésben, inkább az én olvasási szokásaimmal. Nem haboztam nyelvészek hibáit is citálni. Természetesen tapin­tatlanság tőlem, hogy olyanok hibáit emelem ki, akiknek útmutatására különben szégyentelenül támaszkodom. Nem azért teszem, hogy szégyenbe hozzam őket, hanem hogy megmutassam, milyen könnyű hibázni, és remélem, ezt ők is így tekintik. (…)

Bill Bryson, 2001. április

A szótárból

each and every minden egyes Jobb esetben elcsépelt módja a hangsúlyozásnak, rosszabb esetben felesleges, általában pedig mindkettő. Each and every one of the twelve songs on Marshall Crensha’s debut album is breezy and refreshing. Marshall Crenshaw első lemezén mind a tizenkét dal könnyed és üdítő. (Washington Post) Hasonlóképp kerülendő az ugyanilyen értelmű each individual kifejezés. Players do not have to face the perils of qualifying for each individual tournament. A játékosoknak nem kell szembenézni annak veszélyeivel, hogy minden tornára külön kvalifikálniuk kell. (The New York Times) Az each mindkét esetben elegendő lett volna.

each other, one another egymást Néhányan ragaszkodnak ahhoz, hogy az each other két dologra vonatkozik, a one another pedig kettőnél többre. Az ilyen megkülönböztetés hasznos lehet, bár sokra nem jutunk vele, ráadásul nyelv­történeti alapja nincs.

Earhart, Amelia A híres pilótanő, aki eltűnt, miközben a földet próbálta körberepülni 1937-ben.

Earth, earth Föld, föld Amikor a bolygónkról van szó, főleg más kozmikus jellemzővel szemben, akkor általában nagy­betű. Ha általános értelemben használjuk, akkor kicsi.

economic, economical Ha a takarékos, gazdaságos jelentést szeretnénk, akkor az economical szót használjuk. Minden más értelemben az economic a mi emberünk. Például az economic rent olyan lakbér, amit a háziúr kevesell, az economical rent viszont a bérlőnek nem drága.

economical –> economic, economical

Ecuadorean Ecuadorból származó ember vagy dolog,

effect –> affect, effect

effete Nor is it a concern only to the highly educated, or the effete Northeast, or to cityfolk. Ez nem aggasztja a magasan képzet­teket, a kimerült Északkeletet és a városiakat sem. Az effete jelentése nem entellektüel, ahogy itt értették, és nem is gyenge, ahogy általában használják, hanem kimerült, elhasznált. Az an effete poet nem feltétlen entellektüel vagy beképzelt, hanem olyan költő, akinek kimerült a kreatív energiája.

e.g., i.e. Az első az ’exempli gratia’ rövidítése, jelentése például. Some words are homonyms, e.g., blew and blue. Vannak azonos hangzású, de eltérő jelentésű szavak, például a blew és a blue. A második az ’id est’ rövidítése, jelentése azaz, vagyis. He is pusillanimous, i.e., lacking in courage. Pipogya alak, vagyis nincs benne bátorság.

egoism, egotism énkultusz, egoizmus; önzés, önteltség Az első arra a filozófiai elméletre vonatkozik, hogy az egyén nem tud bizonyítani semmit a saját elméje létezésén kívül. Az altruism önzetlenség ellentéte, érdemes meghagyni a metafizikai és etikai összefüggésekre. Ha csak azt szán­dékozunk sugallni, hogy valaki nagyon hiú vagy nagyra van magával, használjuk az egotism szót.

Eiffel Tower A párizsi Eiffel-torony írásmódja angolul, de Eifel Mountains Eifel-hegység.

eisteddfod Walesi irodalmi és dalverseny. A többes száma eisteddfods vagy walesiül eisteddfodau.

either egyik, valamelyik (a kettő közül) Decisions on Mansfield’s economy are nowmade in either Detroit, Pittsburgh, or New York. Mansfield gazdaságáról mostantól Detroitban, Pittsburgh-ben vagy New Yorkban döntenek. (The New York Times) Az either kettősséget sejtet, szinte minden esetben tanácsosabb kerülni, ha kettőnél több dologról van szó. Az ilyen szer­kezetekben, mint a példamondat, amúgy is felesleges, a mondat semmivel sem lesz kevesebb, ha kihúzzuk.
Egy másik probléma is lehet a szóval. But in every case the facts either prowed too elusive or the explanations too arcane to be satisfactory. De a tények minden esetben vagy túl homályosnak, vagy túl titokzatosnak bizonyultak. Az either vagy kerüljön a the facts elé, vagy húzzuk ki. –> both … and, –> neither

eke After a series off its and starts yesterday the stock market eked out a gain. Tegnap a sorozatos nekilendülések és megtorpanások után a tőzsde pluszban zárt. Az eke jelentése kiegészít, pótol, és nem kiprésel, ahogy itt értették. Egy meglévő dolgot ki lehet pótolni, egy eredményt nem.

elegy, eulogy Az első az elégia vagy gyászének, a második a halottnak való tiszteletadás.

Fordította: Pék Zoltán

Bill Bryson: Bajos szavak
Akadémiai Kiadó, 2013