Tomáš Zmeškal: Az ékírásos szerelmeslevél (részlet)

Posted on 2014. január 12. vasárnap Szerző:

0


Zmeskal_Az ékírásos-bor1807. Személyes nyilatkozat, vagyis életrajz

(kilencvenes évek)

Tisztelt Hadnagy úr!

1915. november 24-én születtem, tehát elmúltam hetven éves. Mielőtt a végzettségemre, származásomra és más adatokra térnék, amelyeknek felsorolását a cseh állami intézmények életem során többször is megkövetelték tőlem, szeretnék megejteni néhány általános megállapítást. Ahogy azt tudja, nyugdíjas statikus vagyok. A verbális kifejezésmód számomra ezért nem a legtermészetesebb. Az ok, ami miatt írok Önnek, a következő: szeretném kérvényezni a hivataluknál, hogy vizsgálják ki Jánský úr tevékenységét, és erről a kivizsgálásról engem jelentésben értesíteni szíveskedjenek. Meg vagyok győződve arról, hogy minden ember, aki más embert kínoz, bárhol és bármikor is követte el ezt a tettet, gonoszságot, vagyis bűntettet követ el. Ezért azon a véleményen vagyok, hogy az én kínzásommal Jánský úr büntetendő cselekményt követett el. Elsősorban azt szeretném nyomatékosítani, hogy nem fizikai büntetést követelek neki, nem arról van szó, hogy börtönbe akarnám csukatni, ha jól emlékszem március 23-án született, és ez azt jelenti, hogy még nálam is idősebb néhány hónappal. Ebben az életkorban, amely megadatott nekem, már nem akarom sem visszaadni, sem megbosszulni, amit tett, de az Önök vizsgálata továbbra is fontos nekem. A feleségem, Květa miatt fontos ez számomra. Nem világos előttem, mit tudnak, és mit nem? Ahogy Ön és a kedves kolléganője tanácsolni szíveskedtek, itt és most ezeken az oldalakon megkísérelek elmagyarázni és kifejteni mindent, hogy meg tudják kezdeni a vizsgálatot.

Az ok, amiért az Önök hivatalához fordulok, személyes, és úgy érzem, talán az utolsó lehetőség arra, hogy helyreállítsam a házasságomat. Nem tudom, mi van Önöknél az iratokban, de a tény az, hogy az én és a feleségem kapcsolatát – attól tartok, hogy még mindig így van – a sors, vagy ha úgy tetszik Hynek, vagyis Jánský úr élete irányította.

Hynekkel a középiskolában, vagyis reáliskolában ismerkedtünk meg, és ettől az időtől datálható a barátságunk, amely idővel igen jó baráti viszonnyá fejlődött. Valamivel később én a prágai Műszaki Egyetemen, építőmérnökként folytattam a tanulmányaimat, ő pedig a Károly Egyetem Jogi Karára iratkozott be. Közös baráti társasággal jártunk kirándulni, sörözni, koncertekre és focimérkőzésekre. És akkoriban, egy kirándulás alkalmával csapódott hozzánk egy leánytársaság, amelyben az egyik lány Květa volt. Meg kell mondanom, hogy első pillantásra nekem nem nagyon tetszett, sem a neve nem tetszett, sem az alakja, csak a hangja volt számomra kellemes. Ugyanúgy, ahogy ő maga, a neve is olyan… szimplának tűnt számomra. És amikor ősszel megtudtam, hogy ami a virágokat illeti, a gyöngyvirágot szereti a legjobban, már meg se lepődtem, ugyanis én a gyöngyvirágot ki nem állhatom. Fiatal voltam, hadnagy úr, fiatal voltam, és meg voltam róla győződve, hogy szeretni a virágok közül csak a rózsát és a jácintot, a nevek közül pedig a Kateřinát, a Mariét és a Barborát lehet, nem pedig a Květát, hadnagy úr, vagyis a Virágot! Aztán lassacskán rájöttem, hogy valami hiányzik az életemből. Igen, hiányzott ez az egyszerű nevű lány. Csakhogy semmit sem tudtam az életről, arról meg főleg nem, mi az a szerelem. Hiányzott, vágyakoztam utána, és egyszerre jobban egyedül voltam, mint előtte bármikor. És amikor valaki megemlítette, hogy itt vagy ott látta, a szívem, ami akkor még olyan erős volt, mint a szikla, egy pillanatra, mielőtt újra visszanyerte az egyensúlyát, szárnyalni kezdett. És aztán, magamat is meglepve ezzel, féltékenységet éreztem. Féltékeny kezdtem lenni mindenkire, akik abban az időben vele voltak, amíg nekem tanulnom kellett. Nem éreztem semmiféle úgynevezett fellángolást. Nem éreztem semmi olyat, hogy ne tudnék nélküle élni. Nem éreztem agóniát, sem olyat, mintha üres bolygóként repülnék át az üres világegyetemen, tényleg semmi effélét, és amikor megkértem a kezét, azt gondoltam, hogy azonnal igent mond, de amikor azt válaszolta, hogy adjak még neki egy hét gondolkodási időt, teljesen összezavarodtam. Ahelyett, hogy hazamentem volna és másnap beültem volna néhány előadásra, két napig a városban kószáltam, harmadnap pedig elaludtam egy padon a Letná parkban. Beszélni akartam erről valakivel, például Hynekkel, de éreztem, hogy ő is szívesen udvarolna neki, így inkább nem tettem. Néhány nap múlva újra láttuk egymást, én meg türelmetlenül kérdeztem, hogy döntött, és azt mondta: Igen! Tulajdonképpen semmit sem kellett mondania, mert már előtte mindent megértettem a hangjából. Csak a lányunk, Alice születése után kérdeztem meg tőle, miért kért egy hét gondolkodási időt? Azt felelte, hogy túlságosan fölényesen viselkedtem. „Én, fölényesen?” – kérdeztem vissza. „Igen, te, fölényesen” – mondta Květa. „Miben? Miről van szó?” „Úgy kérted meg a kezem… mintha nem mondhatnék nemet.” „Számomra nem volt más lehetőség – vetettem oda – számodra igen?” „Tulajdonképpen nem” – mondta – de egy kicsit meg akartam rengetni az önbizalmadat, csak egy kicsikét. Annyira szerelmes voltam beléd, te meg észre sem vetted.” „De hiszen megkértem a kezed” – mondtam. „Igen – mondta Květa – de csak azután, hogy már szinte mindenki megkérte, és csak amikor rád várva mindenkit visszautasítottam.” Akkor értettem meg, miért kerülte a társaságomat abban az időben Hynek. „Ő is? Hynek is?” – kérdeztem. „Ő legalább háromszor – válaszolta Květa. – Akkoriban egy rövid időre még dühös is volt rám. Nem mondtam neki, hogy arra várok, hogy végre nyilatkozz, de ő ezekben a dolgokban mindig élesebben látott, mint te. Talán ezért is választottalak téged, leszámítva még azt az apróságot, hogy fülig szerelmes voltam beléd.” Ezt mondta akkor nekem Květa, a feleségem, hadnagy úr. Megértettem, hogy nem csak én választottam, és nem csak én szerettem bele valakibe, hanem engem is kiválasztottak és belém is szerelmesek voltak. A börtönben aztán ez az egyik pillanatban eszembe jutott. Ez az érzés, Květa szerelme, ez a természetes dolog: az irántam táplált szerelme. És ez olyan volt, mint egy kicsi karácsony a szibériai tundra közepén. […]

A főiskolán tanított minket egy Horský nevű asszisztens, aki néha mesélt a szíriai és más közel-keleti útjairól. Fiatalkorában járt arra professzor Hrozný társaságában, azzal a tudóssal, aki megfejtette a hettiták írását. Arról mesélt, hogy bízták meg a technikai ellenőrzés vezetésével. Le kellett rajzolnia a fennálló helyzetet, feltérképezte a környéket, helyszíni rajzokat készített és rovarokat gyűjtött. Komolyan! Ő, a mérnök, rovarokat gyűjtött. Hihetetlen nagy akaraterejébe és önuralmába került, mert ki nem állhatta a rovarokat, de a Nemzeti Múzeum entomológiai részlegének akkori vezetője megkérte, hogy gyűjtse őket, mert erről a területről akkor még a Nemzeti Múzeumnak nem voltak leletei. Őszintén szólva Horský asszisztens szíriai és törökországi kalandjai nem érdekeltek. De egyszer, amikor befejezte az előadást, amelynek során megint csak elkalandozott a Törökországban töltött fiatalkori emlékeihez, egyszer csak így szólt: „Emlékezzenek, hogy 1915. november 24-e mindig is nagy napja lesz a csehszlovák és a világtörténelemnek” – és ekkor magamhoz tértem a félálomból, amelyekben általában a délutáni előadásokat töltöttem. Itt egy kis kitérőt kell tennem, ugyanis egészen a bebörtönzésemig a délután kettő és három óra közötti időt mindig kis délutáni szunyókálással töltöttem. Sajnos ez a fontos szokásom a bebörtönzésemmel egyidejűleg megszűnt, és ahogy azt már fentebb megemlítettem, ma már nem tudok délután aludni, még a legkellemesebb környezetben sem. Őszintén szólva, néha még tartok is attól, hogy rosszat álmodnék, valami olyat, ami arra a tíz évre emlékeztetne, amit a börtönben töltöttem. De vissza Horský asszisztenshez. Sokszor megtörtént, hogy éppen Horský órái estek délután kettő és három közé. Ezekben az esetekben kénytelen voltam lemondani a délutáni sziesztámról, az előadást viszont félálomban töltöttem. De a dátum, amelyet említett, az 1915. november 24-e hirtelen felébresztett. Ezen napon születtem ugyanis. Mi történt ezen a napon? – kérdeztem felriadva a szendergésemtől. Horský asszisztens gyanakodva rám nézett, és némi iróniával a hangjában megszólalt: „Valószínűleg többször is hiányzott, kolléga úr, mert egyébként tudná, hogy Hrozný professzor ezen a napon, a Német Orientális Társaságban tartott feledhetetlen előadásában felfedte a Hettita állam történetét, kultúráját és írását, és mindezt az által, tisztelt uraim, hogy megfejtette az addig ismeretlen írással, vagyis ékírással lejegyzett nyelvüket. Ennek a kiváló elmének a hagyatéka ez, tisztelt uraim, és nekünk megadatott az a kiváltság, hogy akkor koptathatjuk a prágai utcákat, amikor Hrozný professzor még közöttünk van.” Ugyanaz a dátum volt. Az ő előadása egybeesett az én születésemmel. Néhány nappal később megemlítettem ezt Květának, őt talán még nálam is jobban meghatotta a dolog. „Téged nem érdekel?” – kérdezte. „Érdekel, de ez csak véletlen, semmi több” – válaszoltam. „Tudom, de mit fedezett fel egyáltalán?” „Nem felfedezett, hanem megfejtett” – mondtam. „És mit fejtett meg?” – kérdezte. „Egy ismeretlen nyelvet.” „És ez lehetséges?”  „Hát valószínűleg igen, ha egyszer neki sikerült, mennie kell”. Květának annyira bogarat ültettem ezzel a fülébe, hogy kikölcsönzött egy könyvet az ókori kultúrákról és nyelvekről, a megfejtettekről és a nem megfejtettekről. Itt is szerepelt a dátum, amelyet Horský asszisztens említett, az 1915. november 24-e. Az én napom. A születésem napja egybeesett azzal a nappal, amelyen Hrozný professzor bemutatta a világnak a megfejtett nyelvet. Megfejtett egy háromezer éves nyelvet, ez már valami! Ráadásul nem latin betűs nyelvet, hanem ékírással lejegyzettet, hadnagy úr! A hettita a legrégebbi indoeurópai nyelv állítólag, amely fennmaradt írott formában.  Ez az igazi kezdet. A hettita birodalom embereinek élete. Az isteneik, a törvényeik, az életük. Esküvők, temetések, jutalmak és büntetések, megnyert és elvesztett csaták, háborúk… Mi mindenhez jelent kulcsot a nyelv, hadnagy úr, mi mindenhez, ha a birodalmuk Jézus Krisztus születése előtt ezerkétszáz évvel megszűnt!

Ékírás? Amikor először láttam ezeket a fura ék alakú jeleket, olyannak tűntek számomra, mint valami vízimadár láblenyomata. Mint valami úszóhártyás lábú madáré. Csak sokkal kisebbnek, mint valami aprócska vízirigók lábnyomai. Ezek a nyomok, az ékírás kis háromszögei egy ferdére nyesett nádvesszőtől származtak, amelyet írásra használtak, ezzel nyomkodták a betűket a nedves agyagba. A nádvesszőnek ék alakja volt, hadnagy úr, innen az írás elnevezése – ékírás. Ez az írás Mezopotámiában alakult ki, és a sumérok találták ki. Az ékírás sok nyelv lejegyzésére szolgált, valahogy úgy, mint ma a latin betűk. Ha valaki nem tudja, merre tovább, és ha valami a Távol-Keleten játszódott, a sumérok rögtön megjelennek a képben, illetve kapóra jönnek, hadnagy úr! De ez csak olyan mellékes megjegyzése egy idős embernek, kérem, ne is figyeljen rá. Azt mondják, hogy az ékírással feljegyzett hettita nyelvű hettita irodalom a legrégibb indoeurópai szókészlet kincsestára. És csak az Ön informálására, hadnagy úr, a hettiták ott éltek, ahol ma Törökország és Szíria fekszik, fiatalkoromban Anatóliának hívták.

Ma már elmondhatom, hogy engem mindez csak azért kezdett el érdekelni, mert a születésem napja és annak az emlékezetes előadásnak a dátuma, amikor a hettita nyelvet megfejtették, egybeesett, és ez annyira meghatotta Květát. […] Aztán egyszer az jutott eszembe – a fontos dolgok az embernek egyszer csak eszébe jutnak, legalábbis így írják – hogy léteznek még olyan nyelvek, amelyeket nem fejtettek meg. Az egyik megfejtésével Hrozný professzor is megpróbálkozott. Akkor az jutott eszembe, hogy megpróbálkozhatnék én is egy még meg nem fejtett nyelv megfejtésével. Még ma is emlékszem, mit válaszolt erre. Azt mondta: „Ez fantasztikus lenne, Josef, ez egészen, zseniális és fantasztikus lenne!” Éppen a Sárga fürdőben voltunk úszni. Talán ahogy a haját fújta a szél, az okozhatta, hogy az, amit mondott, borzasztó izgatónak tűnt. Valószínűleg imponálni akartam Květának. Igen, imponálni akartam neki, vele akartam lenni, benne élni a fantáziájában, a szélben lengedező hajában. De be kell vallanom saját korlátoltságomat, ugyanis előtte, habár ez szinte lehetetlennek tűnik, soha nem jutott eszembe, hogy léteznek olyan nyelvek, amelyeket még senki sem fejtett meg. Még ha egész idő alatt a szemünk előtt lebegett is Hrozný professzor csillaga, még ha az újságok folyamatosan be is számoltak újabb és újabb felfedezéseiről a Közel-Keleten, még ha minden ott feküdt is kéznyújtásnyira, nekem személyesen fel sem merült, hogy vannak olyan nyelvek, amelyeket még nem fejtettek meg, és a megfejtésükkel már sok tudós megpróbálkozott. Egyszer vagy kétszer elmentünk Květával Hrozný professzor nagyközönségnek tartott előadásaira. Elnéztem a feleségemet, ahogy mellettem ül, és amikor hazafelé ballagtunk, rájöttem, hogy nem is tudom, miről szólt az előadás. Csak egy valamit tudtam, hogy akkor, az előadás alatt voltam a legközelebb ahhoz, hogy valakire féltékeny legyek. A professzor negyven percig töretlenül bitorolta a figyelmét. És amikor hazafelé mentünk, vidám volt és kedves, jó kedve volt, nevetgélt, én meg semmire sem tudtam koncentrálni. Akkor jutott eszembe, hogy megpróbálok megfejteni egy ismeretlen nyelvet. Megpróbálom együtt Květával. Természetesen rögtön, abban a pillanatban a tudatában voltam, ahogy ez a merész ötlet az eszembe jutott, hogy veszélyes fantáziálást indíthatok el ezzel, mindazonáltal igazán érdekes ötletnek tűnt. […] Valamit ajándékozni akartam Květának, valami igazán kivételeset, valami különlegeset, valamit, ami meghaladta a képességeimet, lehetőségeimet és erőmet. Botorság volt, természetesen, mi is lehetne más, balgaság azon igyekezni, hogy a hódolatunkat és a szerelmünket így fejezzük ki.

Zmeskal_Az ékírásos-INDNekikezdtem. Először is kiderítettem, hogy mindannyian, akik valamit is megfejtettek, zseniális nyelvészek voltak. Én viszont sem zseniális, sem nyelvész nem voltam. Mindegyikük tudta az anyanyelvét. Ezt én is tudtam, mindannyian ismerték az európai nagy nyelveket, a vaskalapos németet, az elegáns franciát, a laza angolt, és ezekhez még a holt nyelveket, a latint és a görögöt, némelyek még az Ószövetség nyelvét is.  A tudatlanságom fokozatosan kiderült számomra. De nem adtam fel, hiszen tudtam előre, hogy nem lesz könnyű. A legfontosabb a szisztéma, mondtam magamban, a legfontosabb a szisztéma és a helyes logikai gondolkodás. Valahogy megfeledkeztem arról, mit mondanak a sorok között a zseniális intuícióról. Volt egy új hobbim. Volt egy hobbim, ami új és érdekes tapasztalat volt. Sajnos az életünkbe, mint ahogy a régi hettiták életébe is beavatkozott a történelem. Igazán érdekes időket éltünk, tanúi lehettünk a háború utáni demokrácia rövid, kétéves, gyors lefutásának, majd két évvel később a kommunista puccsnak. Egy rövid ideig még dolgozhattam, aztán lecsuktak. Hogy mi volt az oka, ma teljesen lényegtelen. Kit érdekel mindez, amikor szétesett a házasságom, az egyetlen nővel, akit valaha is szerettem? Nem dédelgetek túl nagy reményeket afelől, hogy valamit még vissza lehet fordítani az esetemben, és az én koromban, csak annyit szeretnék, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani. Vagyis, hogy én meg tudjak bocsátani, mert hát nem beszélhetek az ő nevében. Szeretném levetkőzni a keserűséget, amely satuba szorítja a szívemet. Szeretnék megbocsátani. És Önök most bocsássák meg egy vénembernek, hogy a handabandázásával az idejüket rabolja. Csak őt szerettem, ami manapság leginkább anyaghibának tekintendő, én azonban más időben születtem, abban, ami már lefutóban van, ami már szinte lepergett, és tovatűnt. Én még megengedhettem magamnak azt a luxust, hogy ne több lehetőség közül kelljen választanom.

Letartóztattak, és a vizsgálati szobában összetalálkoztam Hynekkel. Ő, az én legkedvesebb barátom, a teniszpartnerem, a másik oldalon állt. Ő, az éles eszű ügyvéd. Először azzal győzködött, hogy írjak alá valamit, aztán kért, aztán esküdözött, és végül majdnem sírt, mielőtt azt mondta: „Kedves Josefem, Josífkám, barátom, ha nem teszed meg, amit kérek, akkor mások jönnek helyettem, érted? És azok olyanok lesznek, mint a láncukat tépett vadállatok. Ők olyanok, hidd el nekem, ismerem őket, azok kikészítenek téged. Egy kihallgatást sem élsz túl, Josífek, hiszen ezt mindketten tudjuk, nem maradt állva előttük a legnagyobb hős sem, és mi nem vagyunk hősök, csak egyszerű emberek, csak teniszpartnerek.” És ő, Hynek, a barátom, igazat mondott. Igen, igaza volt, soha sem voltam nagy hős, de azt, amit akart, az elején még nem írtam alá. Az elején, mert abban a pillanatban még nem jöttem rá, hogy itt nem rólam van szó. Minden olyan gyorsan történt, annyira, hogy nehezemre esett tájékozódni. És abban is igaza volt, hogy akik utána jöttek, tényleg olyanok voltak, mint a láncról szabadult vadállatok. Csak azt felejtette el megemlíteni, hogy ő adja nekik a parancsot. Lassacskán a szemem előtt változott át Hynekből Ullikummivá. Ullikummi egy néma volt és süket kőóriás volt. Azért teremtették ilyennek, hogy se a szépség, se az együttérzés ne kerítse hatalmába, és persze egy hettita mítoszban született, konkrétan a Kumarbiról szóló mítoszban, arra az esetre, ha esetleg jobban érdekelné. Csak úgy széljegyzetbe ideírom, hogy Kumarbi minden hettita isten atyja. És amikor Kumarbi elvesztette a hatalmát a többi istenség felett egy olyan oknál fogva, ami most tényleg mellékes, szóval Kumarbi, hogy újra visszanyerje hatalmát, néhány szörnyet nemzett. Az egyik ilyen szörnyszülött volt Ullikummi, őt az istenek atyja egy sziklával nemzette, és amikor ez a pokolfajzat Ullikummi megszületett, az apja Upelluri, a mi Atlaszunk vállára ültette. Upelluri–Atlasz egy ember formájú óriás volt, aki az alvilágot lakta, az ő testén nyugodott az ég és a föld. Mindez meg se kottyant Atlasz–Upellurinak. Semmit sem vett észre. Mint ahogy azt sem vette észre, amikor annak idején a földet és az eget egy kardcsapással kettéválasztották. A csapást, amibe beleremegett a környező világegyetem. A csapást, amikor más világok elgondolkodtak azon, ne essenek-e szét apró atomokra. A csapást, amikor az istenek egy pillanatra megszűntek lélegezni, és a szívük is megállt egy pillanatra. És mivel ebből, hadnagy úr, Atlasz–Upelluri semmit sem érzett, az istenek atyja a vállára ültette szörnyszülött fát, a kőóriás Ullikummit. Csak amikor ez a kis szörnyeteg növekedni kezdett, akkor kezdett Upelluri–Atlasz fájdalmakat érezni. A kőszörnyecske, az istenek atyjának fa, Ullikummi már tizenöt naposan akkora volt, hogy az óceántól felért az égig, ekkor vette őt észre a Napisten, és amikor minderről beszámolt a többi istennek, pánik és kétségbeesés lett úrrá rajtuk. Odahívta a Viharistent, de az semmit sem mert tenni. Csak a testvére, Istar, aki, ha jól tudom, nagyon erotikus és vonzó teremtés volt, határozta el, hogy végez Ullikummival. Csakhogy Ullikummi apja számolt ezzel, és ezért nemzette fát a sziklával, ezért teremtette Ullikummit vaknak, süketnek, és érzéketlennek. A Viharisten valamiféle általános mozgósítás félét rendelt el, odarendelte a villámhadseregét, a szeleket, jégesőt, meg a bikáit is, de a Viharisten, hadnagy úr, szegény Viharisten elvesztette a csatát mind a hetven isteni szövetségesével. Ullikummi tovább nőtt, és nemsokára a palotáját is veszélyeztetni kezdte, a palotát, amelybe mindenki rettegett belépni, amelynek az uráról csak rébuszokban lehetett beszélni, sosem ejtve ki a teljes nevét, nehogy odaszólítsák. Ullikummi kezdte veszélyeztetni a Viharisten palotáját. Ahogy nőtt, az árnyéka egyre nagyobb részt takart el a földből. A Napistennek meg kellett változtatnia az útját, mert félt Ullikummitól. Nagy területek szenvedtek a napfény nélkül. A napfény hiánya éhínséget, nyomort és halált okozott, de a legjobban az istenek féltek tőle, nem az emberek, mert az isteneknek több vesztenivalójuk volt, és mivel Ullikummi megállás nélkül nőtt. Az istenek, igen, maguk az istenek tanácstalanok voltak, így aztán nem maradt más hátra, elmentek Éához a bölcsesség istenéhez, hogy a tanácsát kérjék. Ma nyilván egy tanácsadó céget kérnének fel, hogy elemezzék ki a helyzetet, de más ország, más szokások, hadnagy úr. Rövidre fogva a dolgot, a bölcsesség istene rájött, hogy Ullikummi Upelluri–Atlasz vállán növekszik, és bizonyos régi iratokban megtalálta a megoldást. És az a megoldás az volt, hogy Ullikummit ugyanazzal a karddal kell elmetszeni Upelluri–Atlasz válláról, mint amivel annakidején elválasztották egymástól az eget és a földet. Mindez Mezopotámiában történt egy hettita mítoszban több ezer évvel ezelőtt. Számomra ennek a vak, süket és érzéketlen kőszörnynek, Ullikumminak a neve, annyira gyámoltalannak, annyira hangzatosnak, annyira tisztának tűnt, mint, ahogy a volt jó barátom, teniszpartnerem Hynek neve is. Hyneknek, drága családi barátunknak, ennek a kitűnő amatőr teniszezőnek, aki aztán, ahogy azt valahonnan hallottam, a teniszt burzsoá sportnak nyilvánította, és állítólag már csak titokban játszott. Az én Ullikummi barátom aztán hirtelen elmagyarázta, milyen egy ártalmatlan bolond is vagyok, micsoda ostoba fajankó, ha nem ismertem fel, hogy itt most tényleg nem rólam van szó, hanem valamiféle átfogó „zsarnokság és bosszú” tervről, amely már folyik, és amelyben én elhanyagolható szerepet játszom. Csak eszembe juttatta, hogy ha nem írom alá és nem magolom be szó szerint azt, amit akarnak, elég lesz csak behívatni és előállítani a feleségemet, és aztán ki nevelné fel a kislányomat? Amikor ezt mondta, háttal állt nekem, tavasz volt, és az ablakon keresztül látni lehetett, hogy virágzik a cseresznye. De én tudtam, éreztem, hogy élvezettel ízlelgeti szavai hatását, és az iszonyatot, amelyet keltettek bennem. Tudta, hogy elég csak két nevet említenie, hogy elég csak mintegy véletlenül megemlítenie, véletlenül megkérdeznie: „És hogy van Květa és a drága kislányod, Alice?” És én megteszem, amit csak kérnek tőlem. Megteszek bármit. De még mindig nem mertem hinni a megérzéseimben és az érzékeimben. Amelyek abban a pillanatban amúgy már alaposan meggyötörtek voltak. Akkor már különben is csak az egyik fülemre hallottam, mert ha elsütnek egy pisztolyt az ember füle mellett, az nemcsak fájdalom és dübörgő vér, és földrengés, amely darabokra töri az ember testét a gerinctől a húson át az izmokig és a szétpattanó hajszálerekig… Abban a pillanatban egyszerűen nem hittem, hogy az, amit hallok, Hynek barátom hangja és zsaroló ajánlata, nem tudtam és nem értettem az egészet, mert soha senki nem említette, hogy valamikor a köztes időszakban Ullikummivá alakult. Vak kőóriássá, aki tönkre akar tenni engem, aki vak és süket és érzéketlen, és már fogalma sincs a szeretetről, a szépségről, pláne nem az együttérzésről meg a barátságról.

Úgyhogy börtönbe kerültem. Tíz évig ültem bent. Akkor csuktak be, amikor Alice még csak pár hónapos volt, és ez a tíz év nagyon bánt engem. Bánt, hogy nem láttam, ahogy felcseperedik. Amikor kiengedtek, már majdnem tizenegy éves volt, és rohamléptekkel haladt a felnőtté válás felé. És akárhogy igyekeztem is, már sohasem voltam képes visszaadni neki azt a tíz évet. Amikor visszatértem hozzájuk, egy idegen voltam a számára.

De még azelőtt, mielőtt végleg rezignáltam volna mindentől, azokban a pillanatokban, amikor volt még bennem némi remény, igyekeztem megőrizni az álmomat, és valami keveset megtudni, csak annyit, ami keveset képes voltam megérteni az ókori kultúrákról. Amikor kiengedtek a börtönből, Hrozný professzor már halott volt. Tudtam, hogy megpróbálkozott egy újabb írás megfejtésével. Úgy hívták, hogy a lineáris B. Állítólag nem sikerült neki, vagy csak befejezni nem tudta, de 1956-ban, még mielőtt kiengedtek volna engem, megfejtette egy angol tudós, Ventris, foglalkozását tekintve építész. Ő építészmérnök, én statikus. Majdnem kollégák voltunk. Mindezt már a szabadulásom után tudtam meg. A mi országunkon kívül gyorsabban telt az idő, nálunk megállt. Most már csak inkább megszokásból, és fényűző hobbiként időről időre kikölcsönöztem egy-egy ókori kultúrákról szóló könyvet. Sokáig kerülgettem, mint a forró kását, de aztán oda lyukadtam ki, hogy jó lenne még valamilyen világnyelvet megtanulni. Megpróbálkoztam vele, és elkezdtem franciául tanulni. Lassan, lassacskán haladtam, és beismerhetem, hogy egyáltalán nem ment. Értettem a nyelvtant, a kivételeket és a kiejtést, de bármikor szavakat kezdtem tanulni, teljes volt a sötétség. Előjöttek az emlékek, amelyekre egyáltalán nem akartam visszaemlékezni. Amint lehunytam a szemem, hogy koncentrálni tudjak a memóriámban elraktározott szavakra, rögtön a kihallgatáson találtam magam, sötétben, abban a pillanatban, amikor a fémszéken ülök, a szememen kendő, amely az arcomon végigfolyó véremtől tocsog, és alig tudok lélegezni.

Bizonyos idő múlva feladtam. Képtelen voltam újra és újra átélni életem legszörnyűbb pillanatait. Tanulóéveim alatt a nehezebb dolgokat csak úgy tudtam megjegyezni, hogy lehunytam a szemem, és hagytam, hogy szélesvásznú, színes képekként jelenjenek meg előttem. Erre most nem voltam képes. Nem volt más választásom, fel kellett adnom fiatalkori vágyaimat, és az egyetlen, ami megmaradt nekem, ez a szerencsétlen próbálkozás, hogy visszaszerezzem a feleségem szerelmét.

Tomáš Zmeškal

Tomáš Zmeškal

Tisztelt hadnagy úr, nem vagyok benne egészen biz­tos, hogy segíteni fog-e Önöknek a nyilat­koza­tom, vagyis életrajzom. Mindenesetre bízom ben­ne, és a rendelkezésére állok,

Mély tisztelettel,
Ing. Josef Černý,
nyugalmazott statikus

Fordította: Csoma Borbála

Tomáš Zmeškal: Az ékírásos szerelmeslevél
Typotex Kiadó, 2013