Hit és vallás dolgairól szülőknek, gyerekeknek | Miben hiszel?

Posted on 2013. szeptember 9. hétfő Szerző:

0


Nádudvari Annamibenhiszel-bor180

Noha egy sorozat, a HVG junior Okos könyvek sorozat darabjaként jelent meg a Miben hiszel? című, Hit és vallás napjainkban alcímű kötet, a hittan – vagy erkölcstan – oktatásának a mostani tanévtől az iskolákban kötelező tétele miatt különösen időszerűek lehetnek a benne foglaltak.

Bevallom, el se tudom képzelni, hogyan kívánják, hogyan tudják megoldani az iskolai kötelező hitoktatást. Egy-egy osztályba feltehetően különböző vallású, különböző felekezetű gyerekek járnak. Még akár az egyházi iskolákban is. Valaki mesélte, hogy hajdan a nagyhírű Fasori evangélikus gimnáziumban tanult, s az osztályuk hatvan diákja közül öten voltak katolikusok. Mikor a többségnek, az evangélikusoknak hittanórájuk következett, ők lyukas órát kaptak. Mehettek a közeli fagylaltozóba. S örvendeztek (fagylaltozva): milyen jó, hogy katolikusok vagyunk!

De van más gond is a hitoktatással. Aktív hittanár ismerősöm mondta: ha az oktatott gyerek családja nem vallásgyakorló, a gyerek pusztán a hittan tanulása hatására nem lesz hívő. Talán a családi ösztönzés következtében sem lesz az. Talán fogékonyság, lelki érzékenység, kíváncsiság vagy még ki tudja, mik vezethetnek valakit a hit ösvényére.

Mindenesetre a Miben hiszel? kötet alaposan körbejárja a hit, a vallás kérdéseit. Ismerteti a világvallásokat, de még olyan kevesek által ismert hitvilágokat is, mint az ausztrál őslakosoké, az ő Álomidejüket, elképzeléseiket a származásukról, teendőikről, haláluk utáni létükről.

A színes oldalakra bőven jutnak képek, ábrák, s valóban mindenre kitérnek, ami csak a hit, vallás tárgykörében számíthat.

mibenhiszel8-9

„Nem kell vallásosnak lenned…” – biztosít a 8. oldalon. Mihez? – „…hogy elolvasd ezt a könyvet.” Hát akkor miért olvassam el? Megvan a válasz a folytatásban: „…de segít megértened mások gondolkodásmódját és tetteit. És ha már érted őket, egész biztos, hogy nyitottan, megértéssel és tisztelettel fordulsz majd feléjük.”

Amennyiben pedig vallásos vagy, nagyon is buzgón elmélyedsz, hiszel a saját vallásodban, még nem kell elutasítanod, érdektelennek, értéktelennek tartanod a mások hitvilágát, győznek meg. S ha valaki azt mondja, neki nincs hitvilága, ő ateista, feltételezhetjük, hogy esetleg mégsem egészen így van. Hiszen becsülettel végigcsinálja a nem könnyű életet. Valami erőt ad neki. Az önsorsrontók, az élet elől menekülők azok, akik talán valóban nem hisznek, nem reménykednek semmiben.

Megismerkedhetünk a vallásalapítókkal. Az Istenről alkotott véleményekkel. Bepillanthatunk a könyv lapjain ábrázoltak, írtak segítségével a különböző tanításokba. Szokásokba, szertartásokba. Történetekbe, filozófiákba. Hogyan nevezik az egyes vallásokban a vallási vezetőt? Mi a szerepe? Megtudhatjuk, milyen új vallások keletkeznek és miért napjainkban. Értesülhetünk róla, hogy a tudomány és a vallás korántsem ellenségei egymásnak. Hogy nagyon sok természettudós éppen hogy vallásos.

A szent könyvek… Ha rajtam állna, a bibliaismeretet vezetném be új tantárgynak az iskolákban. Manapság, legalábbis az elmúlt tanévben még úgy volt, az irodalomórákon tanultak némi bibliaismeretet. Itt az sem számít, hogy különböző vallású, felekezetű tanulók alkotják az osztályt, hiszen a Biblia mindegyikük számára szent könyv (lehet). Bár élnek már nálunk távol-keleti, mohamedán, s még esetleg másféle gyerekek is, de azért mégis az a jellemző, hogy a diákjaink zsidó-keresztény alapokon állnak. Azon az alapon áll az egész kultúránk. Gondoljunk bele: nem kellemes, de még inkább sokat vesztünk azzal, ha történetesen turistaként Párizsban betérve egy templomba (St. Sulpice), s mindjárt jobbra felfedezve egy freskót (Delacroix: Jákob harca az angyallal) nekünk fogalmunk sincs, ki az a Jákob, és miért harcol az angyallal (vagy mással).

Delacroix: Jákob harca az angyallal (részlet

Delacroix: Jákob harca az angyallal (részlet)

Aki nem hittant, de erkölcstant választ – az erkölcsünk talán nem a Biblián alapul? Mózes második, majd ötödik könyvében megfogalmazódik a Tízparancsolat. Az evangéliumokban szerepel aztán ismét. A Biblia történeteiben, példázataiban lelhetők fel a számunkra érvényes erkölcsi minták, eligazítások – még ha nem is tudjuk, hogy onnét származnak. A legfőbb parancshoz, a „szeresd felebarátodat” parancsához hasonlót, akár majdnem azonosat azzal több más vallásból is idéz a könyv a 80. oldalán.

Nem tartom kizártnak, hogy káosz lesz az iskolákban a hit – vagy erkölcs – tanítás terén. Nem tudom, most hirtelen honnét sorakoznának elő megfelelő szakemberek e tantárgyakhoz. De ez a könyv érthetően, emberséggel, türelemmel – mert sok esetben a türelem a hiánycikk a különböző vallások gyakorlói között, a hívők és nem hívők között – beszél az élet legsérülékenyebb dolgairól. Legfőbb kérdéseiről. A kérdésekre adott lehetséges válaszokról. Arról, hogy ki miért az ilyen vagy az olyan választ tartja megfelelőnek a maga számára.

Fordította: Pásti-Kovács Nóra

Miben hiszel? Hit és vallás napjainkban
HVG Könyvek, 2012
96 oldal
ISBN 978 963 304 0928