Szótárakkal a nyelvromlás ellen | Diákoknak készített szótárcsomagot a Tinta Kiadó

Posted on 2013. július 6. szombat Szerző:

0


Tinta-nebulo-II-180Írta: Cserháthalápy Ferenc

Immár másodszor állított össze idén anyanyelvi szótár­csomagot a Tinta Könyvkiadó a tanulóifjúság számára. A csomag a Nebuló II. nevet kapta, nyolc szótár és két munkafüzet kapott benne helyet, mondotta el Kiss Gábor igazgató-főszerkesztő a kötetek bemutatásakor. A sajtótájékoztató után kiegészítéseket kértünk a Lőrincze Lajos-díjas igazgatótól.

A bemutatón úgy fogalmazott, hogy ha jobban meg­is­merjük anyanyelvünket, még jobban fogjuk szeretni.
Kiss Gábor:
Mindenkinek van egy kincse, és ez az anya­nyelve. Dőre az, ki nem védi, és nem ismeri meg a kincset, ami születésétől fogva az övé – ezt akár Dsida Jenő is mondhatta volna (ő nagyon kedvelte ezt a dőre szót). Az ember az ismeretlent nem szeretheti, csak annak lehet rajongója, amiről sokat tud. Gondoljunk csak a focidrukkerekre! Az igazi szurkoló évekre visszamenőleg ismeri csapatának az eredményeit, és fejből fújja az összeállítását. Az anyanyelv ismeretéről Kosztolányi Dezső, talán tőle szokatlanul sarkosan, úgy fogalmazott: „Aki már az anyanyelvét sem ismeri, az ember sem lehet.” Ezért kell ismernünk a magyar nyelvet.

De hiszen mindnyájan ismerjük a magyar nyelvet, azon beszélünk. Mit ismerjünk még jobban meg belőle?
Egyrészről így van, hiszen ösztönösen, gondolkodás nélkül, szinte minden percben használjuk drága nyelvünket. De a nyelv rengeteg sok titokra rávilágíthat, ha csak egy kicsit is a mélyére nézünk. Szólásaink például, mint valami konzerv, régi szavakat őriztek meg számunkra. Az Ordít, mint a fába szorult féreg szólásban például a fa, fából készült csapdát jelent, a féreg meg nem más, mint a farkas archaikus neve.

Miért a Nebuló nevet kapta a szótárcsomag?
Ha én a nebuló szót hallom, akkor szemem előtt egy életvidám, tudásvágytól fűtött, kicsit csintalan diák képe jelenik meg. Nos, a világ dolgai iránt nyitott, az új ismereteket vidáman magukba szívó nebulóknak ajánljuk szótárainkat.

Kiss Gábor kiadóigazgató- főszerkesztő

Kiss Gábor kiadóigazgató- főszerkesztő

A Nebuló II. szótárcsomag egyik kötete a tájszavak gyűjteménye. Nem túlhaladott dolog ma már avítt tájszavakkal foglalkozni?
Nem. Múltunk egy részét veszítjük el, ha mai fiatalok nem fognak ismerni olyan szavakat, mint szakajtó, rocska, mángorló és iga. Ezek a szavak az utóbbi fél-egy évszázadban eltűnt paraszti világ hű lenyomatai. Szegényebb az, aki nem tudja milyen volt hajdan a kenyérsütés, és nem tudja, hogy a billentyűzet használata előtt (persze sokkal) pala­táblára írtak a kisiskolások. Nem kötelező használni, de ismerni kell ezeket.

Ma sokan azt vallják, hogy a nyelvhasználatot nem lehet központi utasításokkal befolyásolni, sőt: beszéljen mindenki úgy, ahogy akar. Mi erről a véleménye?
A nyelv folyvást változik, követi az élet változásait. Nem lehet értelmetlen, erőltetett szabályokkal kőbe vésni. De minél többet tud valaki anyanyelvéről, annál jobban ki tudja aknázni a benne rejlő számtalan lehetőséget. Ismerni kell rétegeit, tudni kell – mint egy jó orgonán – váltogatni a regisztereit. Mert igenis helytelen – és nyelvi tudatlanságra is vall –, ha valaki a magyar dolgozatában leírja azt, hogy „Balassi Bálint életének ebben a szakaszában rossz passzban volt”. Biztos nem kapja meg a komoly állást az, aki az állásinterjú végén megkérdezi: Hé, góré, aztán mennyi lesz a lóvé?

Tinta-nebulo-II-240Manapság sokat hallani az Akadémia és az ún. alternatív nyelvészek és nyelvészet harcáról. Hogy látja ezt a vitát?
Nézze, minden tudománynak megvannak a maga módszerei és tudósai, és minden művészetnek meg­vannak a zsenijei. A nyelvtudomány: az tudomány. Vagyis nem művészet. Tehát egy amatőr kívülről, nagy szívvel, lelkesen mondhat szépeket a magyar nyelvről, de attól az még nem válik tudományos igazsággá. Ha én, a repülőgépek tervezésében járat­lan amatőr tervezek egy igen mutatós gépet, ön felszállna rá, hogy kipróbálja? Ugye nem? De azért hozzáteszem, a művészek éles meglátásai inspirálóan hathatnak a nyelvtudósokra is.

A Tinta Könyvkiadó mit tesz a nyelvi ismeretterjesztésért?
A kiadó nyolc belső és több tucat külső munkatársa folyamatosan azon dolgozik, hogy mind több oldalról leltározzuk szókincsünket, és vegyük górcső alá nyelvünket. Feladatunk, hogy gazdag szókincsünket korszerű és közérthető módon foglaljuk igen sokféle szótárba. Az elmúlt években megjelent szótárainkból állítottuk most össze a Nebuló II. szótárcsomagot, és a diákok ismereteinek elmélyítését elősegítendő mellé tettünk két gyakorló munkafüzetet is.

Kinek ajánlja a könyvkiadó a Nebuló II. szótárcsomagot?
Az általános iskola felső tagozatos diákjainak és a középiskolásoknak. Túl szélesnek tűnik ez a korcsoport, de ne feledjük el, anyanyelvi szótárakról van szó, a bennük lévő nyelvi ismereteket több szinten lehet kiaknázni.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége nemrég adományozta önnek a Lőrincze Lajos-díjat. Mit jelent önnek a nagyon népszerű nyelvművelő, tudós nevét viselő kitüntetés?
Megtiszteltetést jelent a díj, és a Tinta Könyvkiadó munkájának elismerését. És érezzük, hogy a díjjal hatalmas terhet is tettek vállunkra, mert nagyon nehéz a Lőrincze Lajosnak, a 20. század kiemelkedő anyanyelvápolójának nyomdokában járni.

A Nebuló II. szótárcsomagról többet meg lehet tudni a kiadó honlapján.