Irodalmi-zenei finisszázs | Ghyczy György festőművész képeihez

Posted on 2013. június 19. szerda Szerző:

0


Ghyczy György (Fotó: Sebestyén László)

Ghyczy György (Fotó: Sebestyén László)

Ghyczy György festőművész Barangolás című ki­állí­tásának zárónapja előtt különleges művé­sze­ti összjátékra kerül sor a Mazart Galériában. Júni­us 20-án, csütörtökön 19 órától Háy János költő­vel beszélget Eszéki Erzsébet kulturális újságíró, a képekre és a személyes hangú beszél­getésre is reflektál zenével Juhász Gábor gitárművész.

Eszéki Erzsébet, aki Így látunk mi című, a Corvina Kiadónál megjelent kötetében 37 ismert interjú­alanyá­val járt körül 37 képet, most két kitűnő művészt válasz­tott ehhez a programhoz. Ezúttal tehát két, másik művészeti ágban alkotó művész kép­élmé­nyeit, gondolatait és érzéseit ismerhetjük meg a beszélgetésből, valamint az ehhez kapcso­lódó irodalmi-zenei „párbeszédből”.

Juhász Gábor, Háy János (Fotók: Juhász László, Horváth Blanka)

Juhász Gábor, Háy János (Fotók: Juhász László, Horváth Blanka)

Ghyczy György a lipcsei Grafikai és Könyvművészeti Főiskolán végzett, Gert Wunderlich professzor tanít­vá­nya volt. Az 1970-es évek közepétől az Art-el társula­tá­ba tartozott. A ’80-as években az Agora szalon kiállítója volt. Rendszeresen részt vett az Agora nemzetközi képző­művé­szeti találkozó, az 1997-ben létrejött Dúzsi, majd 2007-től az Ercsi Művésztelep munkájában. Kiállított a Miskolci Grafikai Biennálén, a Kisgrafikai Biennálén, a Salgó­tar­jáni Rajz Triennálén. Tárlatokon mutatta be műveit itthon és Európa számos nagy­váro­sában, több pályázaton ért el eredményeket.

Lao Ce meglátta az Alphát

Lao Ce meglátta az Alphát

1998 márciusában hozta létre a Nyitott Műtermet, amit azóta is vezet. Tizenhat éve fog­lalkozik idős emberekkel, művészettel kapcsolatos előadásokat tart, művészet­terapeutaként segíti őket a napi művészeti tevékenységükben.

Éveken át dolgozott könyvkiadóknál (Múzsák, Corvina, Agora) tervezőként, illetve grafikus­ként. Rendszeresen ír cikkeket művészetről, illetve az idősek művészeti tevékenységéről. 2007 őszén Pro Urbe Erzsébetváros kitüntetést kapott.

A közelmúltban rendezett két kiállításán így jellemezték az alkotót és művészetét:

„Különös jelensége a kortárs magyar képzőművészetnek Ghyczy György művészete és személye. Ahogy én látom, tapasztalom az úgynevezett képzőművészeti kánonban bent is van, meg nem is, a képzőművészeti médiának (ha van ilyen) részese is, meg nem is. Részese a képzőművészeti nyilvánosságnak, meg nem is. Személye aktív, de nem erőszakos, művészete szuggesztív, de nem tolakodó.” – Feledy Balázs, 2013. február

Minden úton nő virág

Minden úton nő virág

„Ghyczy György képei (…) egyrészt megőrzik a természetre utaltságukat, másrészt elsza­kad­va a látványvilágtól jelképes értelmet, érzelmi-gondolati, hogy ne mondjuk, mitológiai töltést kapnak. Nem tudok szebbet és pontosabbat kitalálni: Ghyczy képeinek van valami haiku­szerűsége.
Tájtörténetei egyszerre a konkrét pillanat benyomásainak sűrítményei, valamint a végtelen idő fonalának megragadásai. Bennük a külső világ jelenségei, felvillanásai életfilozófiává, lélekrezdüléssé, továbbépíthető toposszá, szellemi tartalommá, gondolattá alakulnak át.” – Novotny Tihamér, 2012. május

Barangolás | Mazart Galéria (1089 Budapest, Elnök utca 1.)
Nyitva: 2013. május 24.–június 21. (keddtől péntekig 11–18 óra között, más időpontokban bejelentkezéssel)

Ghyczy György további képei láthatók itt és itt.