Egy lehetséges kiút | Hermann Hesse: Sziddhárta

Posted on 2013. március 15. péntek Szerző:

0


Hesse_Sziddharta-bor180Írta: Meresich A. Pál

Az 1946-ban Nobel-díjat is kapott német-svájci író, költő és festő roppant hatást gyakorolt kora művészetére és gondolkodására nagyon eseménydús és fordulatokban gazdag élete során. Romain Rolland-tól T. S. Elioton át Thomas Mannig kora legjelentősebb alkotóihoz baráti, kollegiális kapcsolat fűzte. Jól jellemezheti máig tartó hatásának egyetemességét, hogy magyar fordítói között olyan kiválóságok is láthatók, akik egyébként sok mindenben különböznek egymástól, mint – a többi közt – Szabó Lőrinc, Tandori Dezső, Kálnoky László, Somlyó György, Lator László, Rónay György, Schein Gábor.

A Sziddhárta című regényének (amit ő hindu regének nevez) – legismertebb művei egyikének – nem ez az első magyar nyelvű kiadása. A mű tükrözi szerzője élet­tapasz­talatainak sokszínűségét, amelynek főbb állomásait, sarokpontjait nincs itt mód felsorolni. Elég talán annyit megjegyezni, hogy Hesse észt apától és francia anyától származik, rendkívül vallásos családban nőtt fel, a szülei évekig dolgoztak misszionáriusként Indiában. Természetesen a gyermekkor egész életére, érdeklődési körére és sokoldalú tehetsége kibonta­kozására kihatott.

Megjelenésekor (1922) ez a regénye azért is váltott ki széleskörű érdeklődést, mert az I. világháború után, a nyugati civilizációtól megcsömörlött, a zsákutcába jutás remény­telenségétől szenvedő európaiak életérzését és útkeresését (is) tükrözte. Felmutatta a brahmanizmus életszemléletét, Buddha tanításait, a szemlélődés szépségét, a lemondás erejét, az önépítő, mert humánus befelé fordulás élményét, az értéknek hitt és elismert tartalmak (vagyon, hírnév stb.) devalválódását, ürességét és a valódi életminőség igénye felől jól látható céltalanságát. De nem valamiféle teológiai vagy akár társadalompolitikai oktatással, nem didaktikus deklarációkkal, hanem a szépirodalom eszközeivel, a valóban mély – és közérthető! – filozófiai gondolkodás közegében. Sziddhárta, akinek tulajdonképpeni útkeresése és megvilágosodása a regény cselekménye, eleinte szentként (samanaként) akar élni, miután elhagyja a szülői házat, de hamar rájön, hogy az nem az önmegismerés és a bölcsesség igazi útja, megismerkedik tehát a világgal: kurtizánnal, kereskedővel, egyszerű munkásélettel, az apaság örömével és fájdalmával. Rájön, hogy csak a tudás tanítható, a bölcsesség nem; mert az utóbbi csak tapasztalatból születhet.

Hermann Hesse

Hermann Hesse

A szó mai értelmében a regény nem cselekményes. A sztori csak vékonyka váza annak a hatalmas belső történésnek, amely a főhős útjának lényegét adja. A manapság talán harsányabb, zaklatottabb tempójú regényekhez szokott olvasót tiszta lelkiismerettel megnyugtathatjuk: hallatlanul izgalmas a „belső tájakon” át vezető út, amelynek legapróbb rezdüléseit is feltárja az író. És mindezt valóban költői nyelven, amelyben mindig jelen van valami vibráló szépség, valami melankólia, valami rezignált tisztaság, miközben a szöveg sodróerejű, és valami – hogy Tóth Árpád egyik versének ide illő képét idézzem – „zuhogó, mély zenével ered meg”. Ki ne ismerné azt az olvasói élményt, amelynek során nem okvetlenül a szöveg információtartalma, hanem kizárólag a muzsikája hat ránk. Létezik ilyen prózában is! Mint amikor zuhany alatt állunk: a víznek a hőmérséklete se, az összetétele se, sőt egy idő után már semmiféle konkrétság se érdekel, csak élvezzük, ahogyan sugároz, ömlik, zúdul ránk és végigfut rajtunk, szinte érezzük, amint minden pórusunk kinyílik és lélegezni kezd, valamiféle bódulat ez. Ezt is tudja nyújtani ez a költő által írt próza – Kászonyi Ágota fordító jóvoltából is.

És – a fentiek után talán nem is kell bizonygatnom – újra napi aktualitású a téma is, a főhős minden dilemmája, kételye, keserűsége és öröme is. Kiút kerestetik, ugye? Kimondani, bevallani is nehéz. Hát még megtalálni. Hermann Hesse regénye lelki útikönyvnek is beillik. De nem a manapság divatos – olykor aprópénzre váltott – pszichologizálás szintjén, ahol egymás sarkát tapossák a sokszor önkinevezett, botcsinálta lélekbúvárok. Hanem világ­irodalmi színvonalon. Nagyon nem mindegy.

Hermann Hesse: Sziddhárta – Hindu rege
Carthapilus Kiadó, 2012

»Hermann Hesse: Sziddhárta – megvásárolható a polc.hu webáruházban«