Angela Vettese (szerk.): Legújabb kori művészet

Posted on 2012. július 10. kedd Szerző:

0


Félelmetes világháború dúlta szét Európát, és a 20. század második felének művészete magán hordozza ennek a traumának minden bélyegét. A háborús katasztrófa nyomán kialakuló ürességérzet és bizalmatlanság legközvetlenebb megnyilvánulása az art-informelben érhető tetten. A közlés a művészre magára és zaklatott tudattalanjára irányul, a kifejező művészi megoldások pedig fényévnyi távolságra vannak a hagyományos formai panelektől.

Burri beégetései, Fontana bevágásai, Tápies közönséges anyagai, Hartung gesztus­festészete, Pollock festékkel telecsurgatott vásznai nem egyebek, mint példák a formák megtagadására, a hagyományos világkép megtagadására. A rossz életérzés és a művészet mint megszállottság Francis Bacon és Lucien Freud alakjában talál tragikus nagyságú képviselőkre.

Egy bizonyos ponton maga a művész is a játék részesévé válik: az akciófestészetben engedi, hogy megfigyeljék munka közben, feltalálja a happeninget és a performanszot, sőt a body artban saját testét is használni kezdi. Ugyanakkor a gazdasági fellendülés megváltoztatja a világ látásmódját. A művészek az elsők, akik észlelik az önfeledt fogyasztás határait és a mögötte megbúvó beteges jelenségeket. Használati tárgyakat, egyszerű anyagokat, ócskaságokat, hulladékot raknak össze: ötletgazdag, új alkotások születnek belőlük, amelyek végül művészeti tárgyak rangjára emelkednek.

Andy Warhol: Absolut vodka

Andy Warhol válik a pop art emblematikus alakjává: az általa ügyesen gyakorolt sztárkultusz valósággal eleven műalkotássá formálja figuráját. Roy Lichtenstein a képregények világából merít ihletet. Tom Wesselmann művészi rangra emeli a reklámplakát-festészetet. Ugyanakkor a pop art vizuális túltengése ellentétes reakciókat vált ki.

Újból feltámad egy lényegre törő nyelvezet kialakításának szükséglete: a minimalizmus fontos áramlattá válik. Most már a koncepció számít: a művészet mint fogalom (Joseph Kosuth) és a művészet mint etikus cselekvés (Joseph Beuys) – ez a két leginkább újító szellemű megközelítésmód. A legutóbbi évtizedekben sokrétűbbé vált a művészetek nyelve. Richard Long kezdeményezésére megszületik a land art, Keith Haring létrehozza a graffitifestészetet, Michelangelo Pistoletto a szegény művészetet, Bili Viola pedig a videoművészet első művelője lesz.

Corvina Kiadó, 2009.
A művészet története sorozat 15. kötete
ISBN 978 963 135 8278

* * *

A sorozatról

A Corvina Kiadó még ma is forgalomban lévő, 16 kötetes sorozata több mint 6000 oldalon, és több mint 6000 bámulatos fotóval mutatja be az építészet és a képzőművészet történetét az ókortól napjainkig. Neves olasz művészettörténészek ismertető szövege és részletes műelemzések révén ismerhetők meg az egyes művészeti irányzatok és képviselőik.

A 16., kiegészítő kötet a legkiválóbb magyar művészettörténészeinek munkája, a magyarországi művészetről nyújt átfogó képet.

A kötetek rövid fejezetekre tagolt, tömör, informatív szövegek révén vezetnek végig az egyes korok művészetének történetén. A tárgyalást alkalmanként egy-egy jellemző műalkotás(együttes) részletesebb elemzése, valamint egy-egy nagyobb témakör/új műfaj stb. átfogóbb ismertetése szakítja meg.

A kötetenként átlagosan 19 műelemzés az adott alkotást részleteiben vizsgálja. Olyan műveket, mint például Agamemnón maszkja, a Szamothrakéi Niké, a Medici-váza, Rembrandt képe, az Éjjeli őrjárat, Antonio Canova szobra, az Ámor és Psziché, Giuseppe Piermarini épülete, a milánói Scala.

Kötetenként átlagosan tíz összefoglaló kitekintés helyezi fókuszba egy-egy téma vagy műfaj sajátossága. Ilyen témák például: a sport, a színház, a perzsák művészete, a faszobrászat, a fúvott üveg születése, az értékes porcelán, a portré, a bútorkészítés és a divat az empire-tól a restaurációs stílus időszakáig.

A kislexikonban némely fontosabb fogalom (pl.: architráv, cavea, fajansz, sztélé, homlokzat) rövid ismertetése olvasható.

A kötetek végén időrendi táblázat található, amely a legfontosabb történelmi és kulturális eseményekkel összevetve ad áttekintést a művészet kiemelkedő dátumairól.