Ottlik Maraton a PIM-ben

Posted on 2012. április 26. csütörtök Szerző:

0


Ottlik Géza

Ottlik Géza

Ottlik Géza, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója május 9-én lenne 100 éves. A Petőfi Irodalmi Múzeum maratoni felolvasással emlékezik az íróra. (Hasonlóan tesz a Gödöllői Könyvtár és a kőszegi dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet is.)

Az Iskola a határon című regény monstre felolvasását május 9-én, 9 órakor indítja Esterházy Péter, akinek Ottlik iránti rajongása és tisztelete közismert. A szervezők az ottlik.maraton@pim.hu email-címen várják azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a megemlékezésben, felolvasnának a műből. Kérik, hogy a felolvasók jelöljék meg pontosan azt az egy órát, amikor jelent tudnak lenni.

Ottlik Géza 1912-ben született Budapesten, régi nemesi család gyermekeként. Már egyik Rákóczi-kori ősének, Ottlyk Györgynek is ismerjük 1663 és 1711 között lejegyzett emlékiratait. Édesapja (id. Ottlik Géza) belügyminisztériumi titkár volt, akit korán elveszített.

A fiatal Ottlik 1926-tól a budapesti katonai főreáliskolában tanult. Egyik legismertebb műve, az Iskola a határon az itt gyűjtött élmények alapján íródott meg. Sokoldalúságát, széles érdeklődését mutatja, hogy később a budapesti tudományegyetemen matematikát és fizikát tanult.

Első novellái a Napkelet című folyóiratban jelentek meg, majd 1939-ben Babits közölte a Nyugatban A Drugeth-legenda című elbeszélését. A háború alatt légoltalmi szolgálatot teljesített, és ezt felhasználva igyekezett menteni az üldözötteket. A háború után a Magyar Rádió dramaturgjaként dolgozott (1946-ig), előadásokat tartott a rádióban, hangjátékokat fordított és írt. A Rákosi-rendszer kiszorította az irodalmi életből, Gödöllőre költözött, fordításokból élt. Számos Dickens-mű, és Az öreg halász és a tenger, Hemingway kisregénye is az ő tollán szólalt meg magyarul.

Csak 1957-ben tért vissza Budapestre. Ekkor jelent meg a Hajnali háztetők című műve is, számos elbeszéléssel egy kötetben.

Kevésbé ismert, hogy Ottlik szenvedélyes bridzsjátékos is volt. Versenyeken többszörös magyar bajnoki és válogatott címet ért el, a játék megújítójaként tartják számon. Irodalmi színvonalú kötetet is írt Kalandos hajózás a bridzs ismeretlen vizein címmel. Élete utolsó évtizedében számos díjjal ismerték el irodalmi munkásságát. 1990. októberében halt meg Budapesten.

Ottlik Maraton – 2012. május 9., 9 óra
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.)