Browsing All posts tagged under »török_kor«

Horváth Viktor: Török tükör (részlet)

január 5, 2014 Írta:

0

Hogyan vesztek össze a bolond frengi szultánok Szejfi, a nevelőm úgy mondta el nekem, ahogy az áldott emlé­kű osz­mán történetírók megírták. Én csak ámultam azon a be­széden, Szejfi pe­dig nagy komolyan mondta, mondta, de időn­ként megállt és mosolygott. Szerettem Szejfit. Így mesélte: Abban az időben a bálványimádás tévhitétől elvakított nyu­gati or­szágok szultánjai a császári koronának […]

Tükör által világosan | Horváth Viktor: Török tükör

január 5, 2014 Írta:

1

paddington | Amikor az iskolák előtt Európa-szerte álló kihí­vá­sok­ról beszélgetünk, rendszerint előjön a példa, hogy egészen más történelemszemléletet igényel a török hódoltság korát tanítani Bécsben, ahol a diákok leg­alább negyede általában török, mint a lényegében »monokulturális« Magyarországon. Horváth Viktor 2009-es regénye, a Török tükör modern és szóra­koz­tató tükröt tart mindazok elé, akik már túl vannak […]