A holnap regényíróinak figyelmébe! | Az Ab Ovo Kiadó és az Aroma Book kéziratpályázata

Posted on 2015. szeptember 14. hétfő Szerző:

0


Az Ab Ovo Kiadó – az időközben létrejött, népszerű irodalmat megjelentető Aroma Book szerkesztőségével közösen – meghirdeti második kéziratpályázatát. Az első, nagy sikerű pályázat célja új, széles körben még nem ismert szerzők vagy szerzőpárosok felkutatása volt.

abovo-aroma-logo
A jelenlegi pályázat meghatározott irodalmi műfajokra fókuszál, ezért a leendő műveket az alábbi négy kategóriában várja az Ab Ovo Kiadó:

[1] a közeli vagy a távoli jövőben játszódó, utópisztikus világot megjelenítő regény vagy novellafüzér, a cselekménybe épített társadalomkritikával, gondosan kidolgozott karakterekkel. Nem tudományos-fantasztikus mű, hanem olyan elődökhöz igyekszik felzárkózni, mint az 1984 (George Orwell), a Fahrenheit 451 (Ray Bradbury), a Virágot Algernonnak (Daniel Keyes), vagy filmes példaként a Brazil (Terry Gilliam) és a Sztalker (Andrej Tarkovszkij);

[2] lélektani krimi, az elkövető(k) családi hátterének és motivációjának, valamint az áldozatokhoz fűződő kapcsolatnak a bemutatásával;

[3] a 10–14 éves korosztálynak szóló gyermek-, illetve ifjúsági regény. Fontos, hogy a történet folytatható legyen, ennél a kategóriánál a szerkesztőség sorozatban gondolkodik. Mivel a kiskamaszoknál erősen eltér a fiúk és a lányok érdeklődési köre, a szerzőnek a választott célközönségének megfelelő témát kell feldolgoznia. A beadott pályázat egy részletesen megírt művet, és a tervezett folytatás köteteinek rövid, húsz-harminc soros szinopszisait tartalmazza;

[4] ezoterikus regény vagy ezoterikus novellafüzér. Nem elvont esszéregényt vagy hosszú elmélkedést vár a kiadó, hanem átgondolt történetvezetéssel, hús-vér szereplőkkel megírt, élvezhető, akár humorral átszőtt sztorit, a valós és a transzcendens világban.

További tudnivalók

Nevezés

A pályázat nevezési díjhoz kötött, amelynek összege 15.000 Ft + 27% áfa, azaz összesen 19.050 Ft.

A nevezési díj átutalással teljesíthető a kiadó bankszámlájára:

Budapest Bank 10102244-44223800-01004002

A kedvezményezett rovatba írják be: Ab Ovo Kiadói Kft.

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a szerző nevét és a kézirat címét!

A beadott pályázati mű mellé kell csatolni az átutalást igazoló banki tanúsítványt és a pályázó adatait tartalmazó adatlapot (név, lakcím, e-mail, telefonszám).

Az átutalásról a kiadó számlát állít ki.

A nevezési díj nem csak a pályázaton való részvételre ad lehetőséget. A kiadó az összes pályaművet egyedileg véleményezi, rövid, de átfogó írásbeli elemzést ad valamennyi szerzőnek.

Díjazás

A szerkesztőség kategóriánként egy-egy fődíjat ítél meg. A fődíj (kategóriánként): szerződéskötés a szerzővel/szerzőpárossal a mű nyomtatott és elektronikus kiadására.

A fődíjjal nem jutalmazott, de megjelentethető színvonalon megírt művek kiadásának feltételei és költségei egyéni megállapodások tárgyát képezik.

Terjedelmi előírások

A kiadó maximum 8-10 szerzői íves pályaműveket vár. Egy szerzői ív 40.000 karaktert foglal magába, szóközökkel együtt. (Ez maximum körülbelül 170-200 oldal nyomtatott könyvoldalnak felel meg.)

Décsy Eszter és Soltész Béla, az Ab Ovo 2012-es pályázatának sikeres szerzői

Décsy Eszter és Soltész Béla az Ab Ovo 2012-es pályázatának sikeres szerzői

A beküldés módja

A pályaműveket kétféle módon: elektronikus úton (e-mail) és egy nyomtatott példányban (betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12 pont, sortávolság: 1,5) kell benyújtani.

Személyesen munkanapokon 10–15 óra között hozhatják be a kiadóba (Budapest XIII. Pannónia u. 64/A. VII. 34.).

Nyilatkozatok

A szerző(k)nek a pályaműhöz jogtisztasági nyilatkozatot kell csatolni:

  1. a) a mű saját és kizárólagos tulajdonlásáról;
  2. b) a jogtulajdonlás mértékéről (amennyiben szerzőpáros adja be a pályaművet, nyilatkozniuk kell a társszerzőségről, hogy fele-fele arányban vagy pontosan meghatározott százalékban osztoznak a jogokon);
  3. c) a mű eredetiségéről (a mű nem tartalmaz mások szövegéből engedély nélküli részleteket, továbbá a felhasznált idegen szövegek egyértelműen megjelöltek és azonosíthatóak);
  4. d) a mű újszerűségéről (korábban sehol nem jelent meg a pályamű, beleértve az online publikálást is, illetve nem vett részt más kiadó pályázatán);
  5. e) a szerző(k) tudomásul veszi(k), hogy a jelenlegi pályázat eredményhirdetését követő 6 hónapon belül a művet nem jelentetheti(k) meg sem magánkiadásban, sem pedig másik kiadónál, és nem nevezheti(k) be más kiadó pályázatára.

Elérhetőségek

A kiadó postacíme: Ab Ovo Kiadói Kft., 1133 Budapest, Pannónia utca 64/A.
A kiadó telefonszáma: 06 1 920 3741

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hégerné Csider Beatrix, kiadói titkártól kaphatnak.
A pályázat e-mail címe: palyazat@abovo.hu

Határidő

A pályaművek benyújtásának határideje: 2015. november 30.

Eredményhirdetés 2016. április 15.

A nyertesek nevét az Ab Ovo Kiadó honlapján és Facebook oldalán tesszük közzé.

A kiadó az eredményhirdetést követő 6 hónapig fenntartja magának a jogot, hogy szerződést ajánljon a kiválasztott szerzőknek a beküldött pályaműveikre. Ez azt is jelenti, hogy a 6 hónap elteltéig a művek más pályázatra nem nevezhetők.

       borito.indd                 Soltesz Bela - Rabszolgasors_240