Egy szipirtyó árnyékában élni | McDonagh: Leenane szépe / Centrál Színház

Posted on 2015. január 27. kedd Szerző:

1


Pokorny Lia (Maureen)

Pokorny Lia (Maureen) (HJ)

Bedő J. István |

Nem hiszem, hogy csak a szeretni vágyás állna Martin McDonagh darabjának cél­ke­resztjében, bár tagadhatatlanul ben­ne van. De ugyan­ekkora súlyú a mérhetetlen önzés is. Mert vajon mi késztet egy anyát, hogy vénségére komp­lett boszorkánnyá váljék, és e minő­ségében tegye tönkre – amúgy is meg­­nyo­mo­rított életű – lányá­nak min­den­nap­jait?

Vagy vissza kellene tekerni az időt, hogy megértsük, hol kezdődött. Mert a történet jelen idejében Maureen már szinte megőrül bármitől, amit az anyja mond vagy csinál – vagy nem csinál. Mag, a foteljába kövesedett hárpia pedig minden egyes szavával csak bántani tud. Veszett egy történet a Leenane szépe. Aki már élt meg hasonlót, magára ismer, aki meg nem, az elborzad, hogy ilyesmi létezik.

Írország, a zöld sziget nem csupán olyan, mint az utazási prospektusokon. Dombtetői falvainak földjét az örök eső sárrá dagasztja, és népe ugyanolyan kisszerű, mint a magyar ugaré. McDonagh látja és láttatja a realitását, és ez lehangoló. De a darab nem! Ez a szegény, szerencsétlen, negyvenes (és még szűz) Maureen csirkeóltól sparheltig tartó életet él (habár élet ez?). Pokorny Lia sminktelenül, mocskos ruhában, elrondított alakkal jelenik meg – és mégis azonnal rokonszenvet ébreszt. Még akkor is, amikor a kommunikációt kizárólag gorombaságok helyettesítik. Maureen szeretetre, valami aprócska boldogságra vágyik, és arra hogy felfedezhesse saját magában, hogy valójában nő. Ám ennek legfőképpen az anyja az akadálya.

Pokorny Lia (Maureen), Pogány Judit (Mag) (KG)

Pokorny Lia (Maureen), Pogány Judit (Mag) (KG)

A szipirtyó Mag olyan, hogy ha egy tehénre nézne, annak elapadna a teje. Érzelmei csak az önzés és a gonoszság között hintáznak. Bármire képes, hogy Maureent magához horgonyozza. Pogány Judit a ravaszkodás, az ostobaság, a gyűlölködés, az álszenteskedés széles skáláját mutatja be. Egy pillanatig sem érzünk iránta rokonszenvet, és mélyen azonosulunk Maureennal, aki szerint igazán nagy szívesség volna tőle, ha meghalna.

De a konfliktus még várat magára. A falu egyik, korban ide illő legénye, Pat Angliába ment dolgozni, de most itthon van, és bálba hívja az idősecske lányt – az unokaöccse útján. Pat sem egy nagy ász, az öcs, Ray pedig (valljuk be) egy link és egy tuskó keveréke. Mag pedig bármikor képes szart keverni – valójában nem tudni, hogy alzheimeres-e vagy csak zsigerileg rémséges. Ha Pogány Judit – mint sejteni lehet – életében már találkozott ilyen személyiségű lénnyel, s csak örülni lehet, hogy nemcsak túlélte, de fel is építette belőle Mag figuráját.

De most az egyszer Maureen győzni látszik. Pokorny elképesztő produkciót ad elő: koszos, lötyögő pulóveres seprűnyélből néhány órára gyönyörű és nagybetűs Nővé alakul – csupán azáltal, hogy (nagy nehezen) felhagy a hárpiás riposztokkal. (A produkciót Kolontai Dóra válogatott rongyai és csinos fekete selyemruhája nagyon is alátámasztja.) És kiprovokálja, hogy végre őt is megcsókolja, megölelje valaki – még ha az a valaki a meglehetősen mulya Pat is…

Schmied Zoltán, Pokorny Lia

Schmied Zoltán (Pat), Pokorny Lia (Maureen) (HJ)

Ez a félénk-öreglegény egészen különleges ajándékot kaphatna az élettől, az élményt, hogy neki sikerülne kivirágoztatnia – Leenane szépévé változtatnia – a száradásra ítélt kórót. Schmied Zoltán szépen mutatja meg, hogyan formálja át őt is nagyon egyszerű surmóból érző, beszédes, önmagát kifejezni képes emberré ez a báli éjszaka – meg annak utójátéka.

De a surmóság – mármint az unokaöcs, Ray ostobasága – miatt hal hamvába az éppen csak elkezdődött románc. A Rada Bálint által megformált HMCS (helyi menő csávó) kellően elborzasztó figura, üresfejű, értéktelen, egy centivel a pocsolyaszint felett. Elszomorító alak – de tökéletesen eljátszva. Elég, ha csak rábízza egy levél átadását Mag-re, és a kudarc garantált. Pogány álnoksága szinte szétfeszíti a nézőteret: vajon melyik mondatával bukik le Maureen előtt… Nem csoda, hogy ezután beteljesedik az egész Leenane – és a néző – által oly rég várt bosszú.

Rada Bálint (Roy), Pogány Judit (Mag) (KG)

Rada Bálint (Roy), Pogány Judit (Mag) (KG)

Hogy ezután végül is pontosan mi történt, ezt Gigor Attila rendezése – de még talán az eredeti szöveg is – homályban hagyja. Egy bizonyos, Leenane szépének élete romba dőlt, akár (kissé didaktikusan) a már régóta szétesni készülő tanyaház. (Verebes Zoltán szellemes díszletmegoldása.)

A Leenane szépe jutalomjáték a színészeinek, minden szörnyűsége ellenére. De ami fájdalmas: Leenane bárhol lehetne, az önző Mag-ek és a szerencsétlen Maureenek közöttünk élnek.

Fotók: Horváth Judit (HJ), Kolbe Gábor (KG)

Részletek és jegyvásárlás