Browsing All posts tagged under »szólóduó_fesztivál«

Prototípusok, proformerek és performerek bálja | XV. SzólóDuó Tánc Fesztivál

január 17, 2014 Írta:

0

Krivánszky Emőke | Amikor az ember éppen csak előjön a fenyőfa jótét árnyékából, és visszatámolyog a munka világába vagy az iskolapadba, ak­kor rend­szerint az esztendő első, kel­le­mes­nek ígérkező kultu­rális eseményeivel pró­bálja kúrálni magát. Az évente január­ban megtartott, a rövid koreo­grá­fiák nyi­tott fó­rumának számító SzólóDuó fesz­tivál tulaj­don­képpen kortárstánc-verseny, me­lyen fele részt magyar, fele részt nem­zetközi, többnyire […]