Synesthesia | Kortárs képzőművészet és tánc az online térben

Posted on 2021. március 24. szerda Szerző:

0


Xénia |

Gergye Krisztián nem először választja témájául a műfajok szintézisét. A Synesthesia online video-performansz sorozatban azt a pillanatot tágítja ki, amelyet egy kiállításon egy festmény szemlélésével töltünk. Koreográfiáival reflektál, kiegészít, értelmez és újraértelmez, miközben a lényegi mondanivaló a képzőművészeti alkotás marad.

Mennyi időt töltünk egy kiállításon egyetlen egy képpel, és vajon milyen minőségben? A táncperformansz sorozat ebből a kérdésből kiindulva jött létre, és azért, hogy teret adhasson a fókuszált figyelemnek. Eképpen minőségi időt tudunk szentelni arra, hogy egyetlen kortárs művet alternatív módon fogadjunk be. Különösen fontos lehet ez napjainkban, amikor a kiállítótermek zárva tartanak, és a kortárs táncművészeti alkotásokat sem élvezhetjük élőben.

A sorozatban a Harangozó-díjas kortárs táncművész ismert és ismeretlen képzőművészeti remekműveket mutat be a performativitás tükrében. A személyes találkozás egy műalkotással nem cserélhető fel semmilyen egyéb interpretációval, de ennek a lehetőségnek a hiányában a sorozat éppen a személyes találkozást helyezi az online térbe. Így a képpel töltött idő kibővül, és egy-egy remekmű befogadásakor a néző valami többlet tartalommal is találkozik.

Gergye arra keres választ, hogy mit jelenthet egy-egy festmény önmagában, milyen lehet annak erőterébe kerülni? Mit jelent egy kép kizárólag önmaga és nézője kontextusában? A Synesthesia epizódjai felvillantják, hogy milyen párbeszéd alakulhat ki a kép és nézője között, és hogy ezt a párbeszédet miként lehet megmutatni egy harmadik félnek, az aktív szemlélődés szemlélőjének.

Amint a művész elmondta, a kortárs tánc lehetséges megnyilatkozási formáit a különböző művészeti műfajok határterületeinek összefüggéseiben vizsgálják. Megvalósult alkotásaik számos műfaj felől közelíthetők meg és több társművészeti ágat építenek egybe, s ez előmozdítja minőségi fejlődésüket. Ezért választották a társulatuk mottójának a műfajok szintézisét.

Munkájuk hűen tükrözi a társulat elkötelezettségét a művészi szabadság mellett, valamint azt a törekvést, hogy a társulat előadásaiban a műfaji jellemzők nem egymás mellett, hanem szerves egységet alkotva, egymástól el nem választhatóan képesek alakítani az egyedi formanyelvet és a kikristályosodott mondanivalót.

A  társulat működési irányairól szólva Gergye Krisztián hangsúlyozta, hogy a Synesthesia sorozat elmélyíti a képzőművészet, a performativitás és a kortárs tánc viszonyrendszerét feltáró kutatásaikat.

* * *   * * *

Szüts Miklós

A március 18-ától elérhető első rész Szüts Miklós Őszi kép című akvarelljét állítja középpontba, a zenei szerkesztő Gryllus Ábris. A további epizódokban a performansz Tarr Hajnalka, Vojnich Erzsébet, Csáki Róbert és Verebics Ágnes alkotásaira reflektál.

A Synesthesia sorozat kéthetente jelentkezik újabb részekkel, melyeket a nézők a társulat youtube- és instagram-csatornáin követhetnek.

A csatorna itt érhető el.

A felvételek a Szentendén, a MANK Galériában (Szentendrei Régi Művésztelep) és a fővárosi ACB Galériában készültek.

Posted in: Tánc