Csányi Vilmos: A tökéletesség illata (részlet)

Posted on 2013. július 2. kedd Szerző:

0


CsányiV_A-tökéletesség-bor180I. fejezet | amelyben bemutatkozik az olvasónak a Könyv, szó esik szent szövegekről, és elkezdődik az avilai lány, Szent Teréz története.

Kedves Olvasó! Illendő, hogy az olvasás fáradságos, időigényes tevékenységéhez megbízható vezetőd kerüljön, aki megvilágítja számodra a történések hátterét, esetleg kiemel fontos részleteket annak reményében, hogy közvetlenebb kapcsolatba kerülj a mondandóval. Ez a fontos valaki én vagyok, a Könyv. Amit éppen olvasol. Persze nekem segít megannyi más írás is, amelyekben utalást, adatot, értelmes magyarázatot találhatnál éppen adódó gondolataidhoz te is, de ezekkel külön nem terhellek. Nehezen szántam rá magam, hogy segítsek, öreg vagyok, morgós, szkeptikus, vén Könyv. De ennek a több mint négyszáz éve élt félzsidó szent lánynak a története felébresztette a kíváncsiságomat. Az ő idejében is üldözték a zsidókat, mint később is mindig. S akkoriban a nőket talán még a mainál is kevesebbre becsülték. Szüljenek sok gyereket, dolgozzanak, imádkozzanak, de leginkább ne szóljanak bele a férfiak fontos ügyeibe, mint a vallás, a filozófia, a politika. Teréz az elsők egyike, aki fellázadt a nőket elnyomó kultúra ellen, és félrevezetve korának hatalmasságait elérte a céljait. Elméjében felszabadult, tisztázta viszonyát az Isten fogalmával, és kora kíméletlenül hierarchikus társadalma dacára megszervezte kicsi, egyenlőségen alapuló szerzetesközösségeit.

Nincsen sok időm hátra. Itt liheg a nyakamban az elektronika sokféle furcsa szerkezettel, és lassan már csak a múzeumokban marad testvéreimből néhány példány. Pedig az embert a könyvek tették naggyá. Több ezer évvel ezelőtt, amikor a különböző írásrendszereket bevezették, az írást magát nem tekintették önálló, belső értelemmel, értékkel rendelkező szövegnek, csupán értelmezhető jelek valamiféle szabály szerint elrendezett halmazának, amely fontos eseményekre vagy tárgyakra utal. A föníciaiak termetes agyagkorsóikra, amelyekben a gabonát, olajat vagy bort szállították, apró agyagtáblákat kötöttek, ezek írott jelei mutatták, hogy a korsó mit tartalmaz. Nem tájékoztató szöveg, használati utasítás, értelmezést szolgáltató textus, csupán aprócska szimbólum, amely megkönnyítette a sok száz korsó raktározásával, szállításával kapcsolatos munkát. Később az írásos jelek szöveggé fejlődtek, egyszerűbb, illetve összetettebb gondolati konstrukciókká. A középkorban a Bibliát nem fordították le a különböző népek nyelvére, mert a kulturálatlan népi változat csak megzavarta volna a fejüket, a Biblia latinul olvasandó, ez az egyház és a tudás nyelve; aki nem tud latinul, nyilvánvalóan eleve alkalmatlan a Szentírás olvasására. Az egyház szerepe, társadalmi funkciója éppen az, hogy közvetítsen az isteni sugallatra keletkezett szöveg és az egyszerű ember között. [Mellesleg latinra még a Micimackót is lefordította Lénárd Sándor, ebből is látható, hogy milyen jelentős nyelvről van szó.]

A könyvnyomtatás találmánya és gyors elterjedése változást hozott, éppen azokban az évtizedekben, amikor Teréz élt. Százával jelentek meg a könyvek, és nem csupán a gazdag emberek voltak képesek megvásárolni a kiadványokat. A Szentírás és a teológiai vitairatok mellett világi művek is születtek. A lovagregények kora ez, amelynek ironikus kritikáját Cervantes írja meg a Teréz utáni időkben. Az olvasás kialakuló demokráciája megváltoztatja a társadalmakat. Tömegekhez jut el az írásba foglalt tudás és az allegóriák szövedéke, mindenki részesülhet az értelmezés gyönyörűségében. Avila lánya forrongó világba csöppent. Amerikát már felfedezték, Spanyolországból kiverték az arabokat, kialakult a keresztény Európa, Itáliában a reneszánsz vége felé jártak, elkezdődött a reformáció, majd az ellenreformáció. Tulajdonképpen csak Spanyolország volt biztos pont a keresztény világban. Az amerikai arany és az onnan származó gazdagság időleges stabilitást hozott az araboktól elhódított országnak, és errefelé nem szerették a változást. Avilai Szent Teréz erős akaratú, kemény nő volt. Halála után az egyház hatalmasságai és bürokratái óriási népszerűsége miatt sablonos szentet faragtak belőle. Nemesi származású, alázatos, szépséges, csodálatos spanyol szüzet, aki Isten szolgálatának szentelte eredményes életét.

A modern világban sokan kezdtek utánajárni élete eseményeinek, és kiderült, hogy kizárólag szépsége és zsenialitása vitathatatlan, minden más sokféleképpen értelmezhető. Ez a Könyv, amit olvasnak – én – nem szakirodalmi mű, melyhez hasonlót jeles bölcselők sokat írtak róla, hanem szabad értelmezés, fikció, amely igyekszik az allegóriák alapjául szolgáló írások logikáját is figyelembe venni, és Teréz emlékét újraértelmezi.

Végezetül pedig le kell szögeznem, én csak Teréz története révén létezhetem, de hiszem, hogy az én létem is hozzájárul Teréz életéhez.

Bernini: Avilai Szent Teréz extázisa

Bernini: Avilai Szent Teréz extázisa

Az egyik éjszaka, már felszentelt karmelita nővérként forgolódva ágyán, álmatlanul gyötrődött…

Amikor anya meghalt és nagynéném, Dona Elvira de Cepeda kedves fiai sűrűbben kezdtek idejárni, apa egy alkalommal megmérgesedett, mert túlságosan csinosan öltöztem fel, s mert mindenki csak engem nézett, és kitiltotta a fiúkat a házból, nagy szomorúságomra. Pedig vidám életet éltünk a vendégszobában, beszélgettünk, daloltunk, társasjátékokat játszottunk, csavaros próbákban versenyeztünk. Este hatkor falatoztunk, amikor Juana megjelent a hatalmas tál édes süteménnyel és narancslével. Aztán mindenki szomorúságára este kilenckor Juana megint bejön, nem hoz semmit, csak megáll az ajtónál. Eléggé komoly képpel áll ott, a társaság elcsendesedik és kezdődik a búcsúzkodás. Megint vége egy kellemes napnak.

Csányi Vilmos: A tökéletesség illata
Libri Könyvkiadó, 2013