Browsing All posts tagged under »hatalomgyakorlás«

Csepeli György: A hatalom anatómiája (részlet)

november 16, 2013 Írta:

1

Előszó Évek óta tartok előadásokat a Politikai antropológia című tárgy keretében kulturális antropológus szakos egyetemi hall­ga­tóknak. Az egyes témákat igyekeztem alaposan kidol­gozni s bemutatni, hallgatóim pedig a maguk által készített jegyzetek alapján készülnek a vizsgára, feldolgozva a megadott szakirodalmat is. Nehezíti azonban a tárgy tanu­lását, hogy nincs magyarul olyan szöveg, mely egységes keretben, a politika […]

A közérthetőség metszéspontján | Csepeli György: A hatalom anatómiája

november 16, 2013 Írta:

0

Cserhalmi Imre A hatalomról és hatalmasokról, politikáról és politi­kusokról, vezetőkről és vezetettekről, felelős­ségről, dön­tési dilemmákról, illetve mecha­nizmu­sokról, s ezeken kívül is sok olyasmiről szól A hata­lom anatómiája, amivel a kor embere hol át­téte­lesen, hol testközelien, de szüntelenül talál­kozik, olykor anélkül, hogy ez a találkozás tuda­tosulna benne, olykor meg úgy, hogy érzi a talál­kozását, érintettségét valamivel, […]