Színes kavalkád | Tematikus roma fesztivál a POSzT-on

Posted on 2014. június 21. szombat Szerző:

0


A gyerekrajz-kiállításon

A gyerekrajz-kiállításon

Hárságyi Margit |

Hogy száll, repül ház, rét, virág, az úton bal­lagó ember, angyalokkal együtt a mese­il­luszt­rációkon! Sokszor chagalli érzeteket vál­ta­nak ki a képek, pedig kisiskolás gyere­kek rajzoltak, festettek, miközben a cigány legendákat hallgatták. Az eredetmesék több­ségét helyben gyűjtötték, és páratlan kincs­ként megőrizték őket: Egy virág született a világra – Csulano, Csudatarisznya, Hogyan lettek a cigányok? címmel olvashatja majd őket az utókor.

Él ez a színpompás kultúra, mely életörömöt tölt a kicsi gyerekbe, s ahogy növekszenek – s kerülnek ki a család vagy a szűkebb közösség védelme alól –, naponta szaporodó számú, keserű pofonok erősítik vagy gyengítik őket.

A harsogó színekkel életre keltett tájak, figurák után kemény valóságot sír el a slam poetry esten a ritmust és mozgást oly jó kultúrával, s páratlan kedvvel előadó cigány fiúk serege. Konfliktusok, félreértések helyett valódi megértésre törekedni, ezzel a céllal pályáznak már hat éve a Színes kavalkád tematikus roma fesztiválokkal – Stenczer Bélának, a POSzT egyik ügyvezető igazgatójának véleménye szerint kitűnően.

Volt itt a Fekete-fehér ének gála, játszóházak, kézműves foglalkozások, sőt a tizennegyedik színházi találkozón csatlakozott a szervező pécsi Színes Gyöngyök Egyesülethez a miskolci Romano teatro is. A teatro roma és nem roma fiatalokból álló társulata segíteni szeretné a kultúrák közötti párbeszédet. Idén a Fehéren-feketén című műsorukban saját darabjaikból válogattak, ismert musicalrészletekből és slágerekből. Megrendítő előadásukban három hajléktalan álmai elevenedtek meg dalba öntve, lefestve környezetüket, világukat, elképzelve álmaik megvalósulását is.

A tíz nap alatt többször előbukkantak a fesztivál programjai, különféle művészeti ágakban egyaránt megszólaltak gyerekek és felnőttek, míg végül a nagy pécsi POSzT-os találkahelyen, a Sétatér zajos, jókedvű tömegében mutatták be jellegzetes ételeiket és hozzá muzsikájukat is, sok-sok dallal, tánccal kísérve.

Kezdetben is gondoltak arra, hogy egy témára fűzzék fel a fesztiválként megjelenő programsort. Az OFF programok közé így kerültek be a korábbi években a hívó mondatok: Roma hagyományok, hiedelmek és hitvilág, Cigánynak születtem, Cigansj – Nők [a cigansj szó beás nyelven roma nőt jelent], SzínTér. Idén a bizakodó hívómondat – Egy lépés előre – köré szervezett fellépések a nők és a fiatalok helyzetének erősítéséért születtek.

Roma csillagok

Roma csillagok

A fesztivál a fesztiválban fő szervezője és ötletgazdája a pécsi Színes Gyöngyök Egyesület főként önkéntesekből álló csapata. Korán felismerték, hogy elsősorban nem a saját köreiken belül kell a kapcsolatokat erősíteni, hiszen a legtöbb esetben szorosak a családi szálak a roma közösségekben. Pécsett a keleti városrész az ország egyik legnagyobb kiterjedésű, cigányok lakta települése, ahol biztató és egyre eredményesebb munkával visznek sikerre eddig elképzelhetetlen tevékenységeket is: pályázatot írnak, kismamaklubba járnak a cigány asszonyok, miközben megtanulják a higiéné alapszabályait, az egészséges életmódot, az érdekérvényesítés lehetőségeit és kulturált eszközeit. Segítenek itt nekik állást találni, állandó jogi tanácsadók és szociális munkások más szakemberekkel összefogva dolgoznak azért, hogy az egyelten lehetséges megoldás felé közelítsenek: a nehézségekből nincs más kiút, a nők és a gyerekek életlehetőségeit kell tágítani.

A Színes Gyöngyök Egyesület és a velük együtt dolgozó számos szakember okos, sokat töprengő és még több aprómunkát igénylő tevékenységének köszönhetően, ha nem is szűnik meg, de talán kicsit árnyaltabbá válik a cigányokról kialakult kép Magyarországon.

Slam-poéták az utcán

Slam-poéták az utcán

Mostani szerepeléseikhez kellett a befogadó POSzT meg a fesztivál OFF-program­koor­di­ná­tora, Máté Péter, aki a több száz eseményt – a feltűnést mellőzve, háttérből, mégis kitartó gondoskodással – személyes jelenlétével kísérte figyelemmel a város különböző pontjain. Így természetesen a roma fesztivál kisebb-nagyobb szereplőit is megillette a gondoskodása.

Ami még nélkülözhetetlen volt, az a felkészült amatőr művészek színre lépése. Előkészítésükben döntő szerepet játszott a pécsi székhellyel működő Fund Cigány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, melyhez a déli régió számos települése csatlakozott már. Képzőművészet, zene, tánc- és mozgáskultúra a területek, ahol a telephelyeken (Pécsen kívül Szabadszentkirály, Nagykanizsa, Kaposvár, Komló) már 497 kisdiák rendszeres fejlesztéséről gondoskodnak. Az előzetes válogatás után már nincs is más dolguk a tanítványoknak, mint eljárni a képzett tanárok óráira.

Világ Bölcse kiállítás

Világ Bölcse – gyermekrajz változatok a cigány eredetmesékre

Nem biztos, hogy az ide járó növendékek mind művészek lesznek. Hatások más módon is érik őket, mert nyitottabbakká válnak, büszkékké saját hagyományaikra, miközben megbecsülik mások eredményeit is. Mindeközben képessé válhatnak az értékes és értéktelen, a fontos és lényegtelen, s legfőképpen a helyes és helytelen megkülönböztetésére is. Munkájukban a pécsi Gandhi Gimnázium is részt kívánt venni, hiszen az ország egyetlen cigány gimnáziuma számára is pótolhatatlan merítési lehetőséget nyújtanak a bontakozó gyerekek.

Így válik a két fesztivál egymás partnerévé, hiszen a roma fesztivál nem titkolt célja a sztereotípiákon túl megmutatkozni, s erre kiváló lehetőség a POSzT értő közönsége.

Posted in: HÍREK, NÉZŐ, Színház