Wekerle Sándor nevével | A Tinta Könyvkiadó pályázati felhívása könyvtári állomány gyarapítására

Posted on 2017. október 9. hétfő Szerző:

0


Wekerle Sándor, Magyarország háromszoros miniszterelnöke (Benczúr Gyula festménye, részlet)

Wekerle Sándor, Magyarország háromszoros miniszterelnöke (Benczúr Gyula festménye, részlet)

A Tinta Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótár­állományuk gyara­pítására. Ezekhez a kötetekhez a pályázók 50%-os ked­vez­ménnyel juthatnak hozzá.

A Wekerle Sándor nevét viselő pályázat célja a könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében – sajnálatos módon – csak több évtizedes, jócskán elavult magyar szótárak találhatók. Ezek nem tükrözik gyorsan változó szókincsű nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére.

A Tinta Könyvkiadó – a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadójaként – átérezve felelősségét pályázatot írt ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek az anyanyelvünk mai állapotát leíró új munkák. A kiadó több e tárgykörbe tartozó kiadványát Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága.

A pályázható könyvek, szótárak listája

1. Hasonlatszótár 2. Szólások, közmondások eredete 3. Családnevek enciklopédiája
4. Mit jelent? Diákszótár 5. Nyelvészeti ínyencfalatok 6. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai 7. A magyar mint idegen nyelv 8. A magyar mondat + Mondattani tanulmányok 9. Megelőzöm a diszlexiát + Legyőzöm a diszlexiát 10. Hasonlatok munkafüzet + Magyar szókincsteszt munkafüzet + Szókincsbővítő munkafüzet + Szövegértési feladatok + Helyesírási munkafüzet 11. Keresztnevek 12. Aki keres, az talál 13. Szólások + Közmondások 14. Szinonimák + Idegen szavak alapszótára 15. Kis magyar tájszótár 16.Gyógyhatású növények 17. Nem csak szóból ért az ember 18. Anya – nyelv – búvár 19. A világ lepkéinek kifestőkönyve + Magyarországi lepkék kifestőkönyve 20. Fundi és a kézmosás + Fundi óvodába megy 21. A sas egyedül repül 22. Magyar–angol közmondásszótár 23. Angol elöljárós és határozós igék szótára + Túlzásba vitt angol szavak 24. Német társalgási zsebkönyv + Magyar–német alapszótár + Német–magyar alapszótár 25. Olasz közmondások

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, illetve fenntartója.

A kiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét – 3,5 millió Ft-ig – támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára (vagyis 50%-os összértéke) eléri a 15 000 Ft-ot.

Wekerle Sándor emlékműve Móron (részlet) (Fotó: Elek Tibor)

A Wekerle Sándor könyvtári állomány­gyara­pí­tási pályázatra 2017. október 9-től 2017. november 10-ig folyamatosan nyújtható be jelentkezés (lásd lejjebb). A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a Tinta Könyvkiadóba.

A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2017. november 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított, átutalásos számlát. A pályázónak a számlát továbbítania kell a pénzügyi illetékesnek. A Tinta Könyvkiadó a pályázati csomagokért postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon, a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.